Anmeldelse: Matematikvejledning i gymnasiet – anvendelse af teori i praksis

Reflektorisk lærebog for alle

Mogens Niss og Uffe T. Jankvist har her i samarbejde med studerende fra Roskilde Universitets matematik­vejlederuddannelse skrevet en bog, der beskriver matematikdidaktiske erfaringer og indsigter fra deltageres projekter i det tredje og fjerde forløb på uddannelsen. Denne er den tredje i en serie, som samlet set forsøger at beskrive et bredt spektrum af træk ved ungdomsuddannelsernes matematiklæring, -vejledning og -­undervisning.

Bogen er opdelt i kapitler, hvor der fokuseres på forskellige problematikker i forbindelse med elevers vanskeligheder med at forstå den matematik, der gennemgås i gymnasiet.

Hovedidéen med bogen er, at man ved hjælp af en række matematik­didaktiske teorier, begrebsapparater og cases fra den daglige praksis forsøger at afdække og afhjælpe enkelte elevers vanskeligheder med matematik.  Ad den vej drages paralleller til de udfordringer, man som underviser har i faget i dagligdagen. I det første kapitel, “Da tallene forsvandt”, ser man på de udfordringer, eleverne kan have med mødet med gymnasiematematikkens store brug af konstanter, ubekendte og variabler. Senere i kapitlet “Udvikling af matematikforståelse med elevens egen logik”, hvor der ses nærmere på, hvordan nogle elever opfatter matematik som et fag, hvor der er en stor mængde usammenhængende huskeregler uden mening, og som skal læres at bruges rigtigt. Jeg nævner ikke disse to eksempler på kapitler, fordi de skiller sig specielt ud, men fordi de er gode eksempler på nogle af de didaktiske udfordringer, vi som matematiklærere står over for i vores hverdag. Jeg er overbevist om, at mange undervisere kan nikke genkendende til mange af de episoder, der tages udgangspunkt i.

Det er helt klar en lærebog, der henvender sig til alle matematik­lærere på ungdomsuddannelserne, fordi alle har prøvet at stå over for elever, hvor man fortvivlet har tænkt: “Hvorfor kan de ikke forstå det – det er jo logisk og ligetil’. Denne bog kan være med til at afdække nogle af de forhindringer, elever har, og giver undervisere en bedre bevidsthed om, at det at lære matematik ikke bare er et spørgsmål om at kunne regne den ud, men også, at vi som lærende mennesker ser forskelligt på, og har forskellige opfattelser af, de samme begreber.

Selvom det er en bog, der primært er rettet mod en specifik uddannelse, er det alligevel en bog, der kan læses som selvstudie, men jeg tror, at den for alvor får sin berettigelse, når de forskellige cases bliver debatteret og diskuteret i et fagligt forum.  En oplagt idé til næste gang en skole afholder en pædagogisk dag.

Jeg giver bogen fem ud af seks stjerner, fordi den har den effekt på læseren, som er bogens intention – den får læseren til at reflektere over undervisningen. Desværre virker det også, som om bogens forfattere er blevet grebet af den gode stemning og ikke har formået at få hold på den didaktiske analyse. Teorierne bliver vredet godt og grundigt igennem, og man kan derfor godt blive lidt træt som læser og bare nøjes med at skimme de sidste dele af kapitlerne, hvilket er en skam.