Afro-caribisk religion – Rastafari, vodou og maronernes religion

Nyt spændende materiale til fagets B- og C-niveau

På øerne i Det Caribiske Hav samt Sydamerikas kystland findes en synkretistisk religionsform, der består af elementer fra de slavegjorte vestafrikaneres oprindelige religioner og kristendom i et forskelligt ‘mængdeforhold’, kunne man sige.

Bogen beskriver her: Maronernes religion i den sydamerikanske stat Surinam, en isoleret religion, hvor afrikansk religion stadigvæk er meget fremtrædende. Vodou-religionen på Haiti, der har kristne elementer med i den oprindelige religion, samt rastafari på Jamaica, hvor de bibelske myter om den kommende messias er helt centrale.

Ud over religionsfænomenologien anvender bogen to sociologiske metoder på sit materiale. Strukturfunktionalisme, hvor religionens rolle kort sagt søger at løse og udjævne interne konflikter i samfundet og dermed fastholde fællesskabet. Og konfliktteorien, hvor antagonistiske positioner inden for en religion markeres, men også i religionens forhold til omverdenen. Der vises her et kontinuum fra en udpræget fællesskabsstiftende religionsform til rastafariernes mere konfliktbaserede religionsform.

Som undervisningsmateriale er kapitlerne om maronernes religion og vodou-religionen betydelig mere krævende end behandlingen af rastafari, og det skyldes ikke mindst det kildemateriale, der er til rådighed for de tre religioner. Til de to første religioner har man primært antropologers nedskrivning af myter og fortællinger samt faglige redegørelser for disse religioner. Det er meget tæt læsning, men bogen søger ved blandt andet grafiske modeller for de ofte meget komplicerede relationer mellem de mange personer og aktører (og hvordan mon disse navne egentlig udtales?), der indgår i fortællingerne, samt arbejdsspørgsmål at gøre materialet tilgængeligt for læseren. Disse kapitler og især maronernes religion hører hjemme på fagets B-niveau.

Kapitlet om rastafari vil være velegnet til fagets C-niveau. Religionen opstod i 1930’erne, og her er der et lettere tilgængeligt og mere alsidigt materiale at tage af. Fokus er på bevægelsens historie og dens politiske og millenaristiske engagement – og her vil et samspil med andre fag og ikke mindst musik være helt oplagt.

Bogen er meget anbefalet.