Du er her
| 08. sep 2017

The Writer – Håndbog til skriftlig engelsk

Af: Flemming Ravn

Denne bog henvender sig meget direkte til eleven (”du”). Den taler til eleven på en hjælpsom og nyttig måde. Tekstbokse understøtter det didaktiske med et væld af fine eksempler, eleverne kan lære af.

Der er relevante iagttagelser omkring processen i essayskrivning, herunder spørgsmål og råd, eleven kan forholde sig til helt konkret, for eksempel ”det centrale tema”, at skrive indledning og konklusion, ”coherence” og ”cohesion”, PEE-modellen og faldgruber ved essayskrivning. Også fine betragtninger om at formulere sig akademisk på engelsk.

Jeg har læst denne bog mange gange med indfaldsvinkel som både lektor og elev. Der er meget stof at formidle; i hvilken rækkefølge skal det præsenteres, og hvad skal grupperes med hvad? Man kan se, at rækkefølgen er gennemtænkt.

Alligevel tror jeg, det ville have været formålstjenligt at dele mere konsekvent op i fiction over for non-fiction, fordi analysearbejdet afhænger af forlæggets genre. Også selvom det måtte have betydet visse gentagelser.

Bogen har et okay kapitel om kilder og ”fake news”. Til gengæld mangler jeg under non-fiction-analyse et fokuseret afsnit om ”how does the writer argue?” samt noget om forfatterens ”bias”, det vil sige, om vedkommende er objektiv/subjektiv og ensidig/nuanceret. Det udfoldes ikke nok dér.

Der mangler tanker om, hvilke faktorer der skaber troværdighed i en non-fiction-tekst og realisme i en fiction-tekst. For begge genrer mangler der mere eksplicit tanker om, hvordan eleverne kan forholde sig kritisk til forlægget.

Ovenstående ændrer dog ikke på, at The Writer har mange fortrin, er velskrevet med en fin faglig formidling understøttet af et passende layout. Overskueligheden og de mange gode tanker og lærerige eksempler bringer derfor håndbogen op på fem stjerner af seks.