Videoundervisning skaber variation i undervisning

Arkivfoto

Rødkilde Gymnasium bruger online videoundervisning til at skabe variation - før, under og efter undervisningen. Både svage og stærke elever har glæde af det.

På Rødkilde Gymnasium har eleverne det seneste halvandet år ikke kun modtaget undervisning fra deres egen lærer. De har også fået online videoundervisning. Både som en del af deres forberedelse til timen, som en del af selve undervisningen og efter timerne til brug til repetition og lektielæsning.   

”Det er oplagt at bruge videoerne til at skabe variation i undervisningen og også i lektiegivningen. På den måde har eleverne mulighed for at være på forkant med det, der skal ske i timen. Det er et rigtig godt supplement til den traditionelle undervisning,” siger Hans Henning Sørensen, der underviser i fysik og matematik på Rødkilde Gymnasium.

Hans Henning Sørensen har brugt videoundervisningen nogle gange som supplement til sin egen undervisning og som lektier, hvor eleverne skulle se en film før timen.

Giver mulighed for undervisningsdifferentiering
Rødkilde Gymnasium bruger en særlig online platform, Restudy. Den er primært bygget op omkring videoer, hvor eleverne kan se en underviser gennemgå eksempelvis ligninger i matematik på C-niveau. Eleverne kan efterfølgende tage en quiz for at teste deres viden og niveau. Restudy kræver abonnement, men der findes også websider med gratis videoundervisning.  

”Vi bruger blandt andet Restudy til at skabe en bedre undervisningsdifferentiering. Det tilgodeser både vores indsats over for svage og stærke elever. De elever, der har svært ved at forstå dele af undervisningen, kan se en video, hvor emnet bliver gennemgået igen. Samtidig kan vi også bruge det til at lade de dygtige elever få noget ekstra, mens læreren underviser resten af klassen. Det er et godt ekstra, pædagogisk værktøj” siger uddannelsesleder fra Rødkilde Gymnasium, Jørgen Lassen.

På Rødkilde Gymnasium indgår videoundervisningen også som en del af skolens lektiecafé. Lærerne henviser eleverne til videoerne, hvis de har brug for hjælp inden for et emne, de ikke selv har specialviden indenfor.

Videoundervisning kan ikke erstatte live-undervisning
Både uddannelsesleder Jørgen Lassen og Hans Henning Sørensen understreger, at Restudy ikke kan erstatte den traditionelle undervisning med kontakt mellem lærer og elev.

”Det er bestemt kun et supplement til den traditionelle undervisning. Videoen er jo meget en envejskommunikation. Den umiddelbare respons og dialog, man som lærer har med eleverne, når man selv underviser, er man afskåret fra at have her,” siger Hans Henning Sørensen.

Skolen måler ikke, om der er en sammenhæng mellem brugen af Restudy og fremgang i karakterne hos eleverne. Jørgen Lassen mener, det er tvivlsomt, om man overhovedet kan det. 

”Men vi oplever en markant forøgelse af forbruget af Restudy op imod eksamen som en del af elevernes forberedelse,” siger Jørgen Lassen, der samtidig oplever en tilfredshed hos både lærere og elever med arbejdsformen.