Vesten mod Vesten

Inspiration til undervisningen

Chefredaktør på dagbladet Information Rune Lykkeberg kan noget med det her at skabe overblik over historiske epoker. I Kampen om sandhederne viste han, hvordan efterkrigstidens velfærdsstat havde skabt fremskridt og frigørelse, men også kulturelle og politiske eliter, der efterhånden fjernede sig fra folket.

I denne bog stiller han spørgsmålet: Hvordan kan det være, at Vesten, der har overvundet alle rivaler og præsteret frihed, fred, lighed, velstand og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt, er ved at tabe til sig selv?

For at besvare spørgsmålet opdeler han efterkrigstiden i tre perioder, som han herefter behandler politisk, økonomisk og ikke mindst kulturelt.

Guldalderen (indtil 1975) var præget af høj økonomisk vækst og stigende lighed. Keynesianisme og socialdemokratisme var guldalderens sejrende økonomiske og politiske doktrin. Rockmusikken var epokens ikoniske kulturudtryk, der bidrog til frigørelse og ungdomsoprør.

Oliekrise, grænser for vækst m.m. skabte næste epoke, ‘Reaktionen’. Diverse politiske og økonomiske kriser karakteriserer tiden, yuppien bliver den kulturelle hovedperson, og filmen Taxi Driver et vigtigt kulturudtryk. Taxachaufføren, som mister troen på det politiske system og retter, paradoksalt nok, sin vrede mod samfundets tabere.

Tredje periode kalder han ‘Krisen’. Den indledes 2001 (11.9.!). Reaktionens højreorienterede politik bryder sammen. Folket taber tilliden til systemet, som producerer finanskrise, Brexit og populistiske bevægelser. Alt sammen faktorer, der skaber grobund for et sammenbrud af det stabile Europa, vi har kendt i mange år.

Det er naturligvis ikke en lærebog, men vi kan som lærere få stor inspiration til undervisningen.