Stil nu ind… Danmarks Radio og musikken

“Da radioen begyndte her til lands, var musikken det vigtigste” 

Ordene er tidligere generaldirektør Hans Sølvhøjs. Nærværende udgivelse er blevet uhyggeligt aktuel ­efter regeringens og Dansk Folkepartis dramatiske beskæring af DR’s økonomi med 20 procent. Radioledelsen svarer igen med nedlæggelse af populære danskproducerede tv-programmer og DAB-kanalerne P6 ­Beat, P7 Mix og P8 Jazz. Den musikalske ­public service er under hårdt pres.

Bogen er opdelt i fire kapitler med overskrifterne: “Forvaltninger af det musikalske repertoire”, “Radioens stemmer og radioens lyd”, “Musik­styring gennem et århundrede” og “Radioen samler musiklivet”. Dertil en omkransning med en lang indledning og afslutning og en omfattende litteraturliste.

Det er et imponerende forskningsarbejde, der er samlet i udgivelsen, og skrevet i et imødekommende sprog, til trods for at mange forskellige forfattere er inde over. Dokumentationsgraden er meget høj, men giver også plads til fortolkninger og refleksioner, og vi er hele vejen rundt fra kammersanger Emil Holm i 1925 til P6 på DAB-radioen i 2018. Stort set ­alle musikalske genrer og deres radiofoniske formidling bliver behandlet, og så bliver der også sat plads af til lidt pudsige biografiske nedslag om for eksempel musikværten Johannes Rasmussen. Et særligt læseværdigt afsnit handler om indførelsen af formatradio, kanalprofiler og playlister i starten af 1990’erne. Fra en formidling, delvist baseret på radioværtens egne præferencer, og nogle gange også pladeindustriens(!), til en afmontering af studieværtens musikrolle lagt over på computerteknologi med autogenererede playlister, afstemt efter den pågældende kanalprofil. Lytteren skal ikke overraskes. Cookies før cookies. Det udløser et ramaskrig blandt garvede musikjournalister som for eksempel Monica Krog-Meyer.

Forfatterpanelet lægger ikke skjul på at ville dokumentere musikkens helt centrale rolle for: “både at fastholde og udvikle den demokratiske samtale og det demokratiske samvær”. Der forekommer en del gentagelser i de mange kapitler, men bogen kan sagtens bruges som kilde til en SRP mellem for eksempel musik og historie/samfundsfag.