Skal GL starte en pædagogikumkampagne?

Der er nogle kolleger, der har sagt til mig, at der er for mange uden pædagogikum. Der er efter sigende også for mange studerende, der underviser.

Hvad siger vores regelgrundlag, dvs. bekendtgørelsen?

”§1: ”Pædagogikum er en teoretisk og praktisk uddannelse, der skal give nyansatte lærere (pædagogikumkandidater) i de gymnasiale uddannelser de nødvendige pædagogiske kompetencer til at arbejde…” og 
§3, stk. 2: ”Pædagogikum tilrettelægges over et år og gennemføres i ansættelsens første år,
jf. dog stk. 3. Stk. 3. Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at pædagogikum påbegyndes på et senere tidspunkt eller gennemføres med en længere tilrettelæggelse end nævnt i stk. 2. I disse tilfælde skal det fremgå af en foreløbig uddannelsesplan, jf. § 21, hvordan pædagogikum tilrettelægges med angivelse af forventet start- og sluttidspunkt. Pædagogikum skal for disse kandidater påbegyndes senest et år efter ansættelsen. Særlige tilfælde kan alene opstå som følge af

  1. et samlet lavt timetal på skolen i pædagogikumkandidatens fag,
  2. kandidatens sygdom, barsel eller orlov, eller
  3. at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normaltpædagogikumforløb.”

Kun i særlige tilfælde kan man udsætte pædagogikum. Det er en logisk følge af, at pædagogikumuddannelsen skal give de nødvendige forudsætninger for at
undervise. Alligevel er der kolleger på stx, hf, htx, hhx og eux (i de gymnasiale fag), der efter 3-4-5 år ”i systemet” stadig ikke har fået pædagogikumuddannelsen.
Det er urimeligt over for lærerne, for det stresser, og sandelig også over for eleverne.  

”Education International (EI)” – den internationale paraplyorganisation for alle lærere og pædagoger – sætter den 5. oktober fokus på følgende: "Retten til uddannelse betyder retten til en kvalificeret lærer". 
Det er nemt for os danskere at pege på de 264 mio elever (2015-tal) verden over, der ikke kan få undervisning, og så glemme de danske problemer. Men vi har også problemer.

GL har gennem årene ydet og yder fortsat en kæmpe indsats på området. Et eksempel er den årlige beskæftigelsesundersøgelse, hvor vi bl.a. kan se, at der er mange uden pædagogikum. Måske skulle GL fra central side tænke anderledes og gøre noget andet? Starte en oplysningskampagne på skolerne, så alle - eller i det mindste flere - blev bevidste om ovenstående klare regler? Ikke alene af hensyn til de nyansatte, men også af hensyn til eleverne. Det må være slut med at møde kolleger, der ikke har taget pædagogikum på 3.,4.,5.,6. eller 7. år. Det kan simpelthen ikke være meningen.  

Hvis en sådan kampagne er ligegyldig, og tillidsrepræsentanten stadig ”bare” orienteres om ansættelser, der ikke er lovmedholdelige, må der ske noget andet. Pædagogikum skulle måske deles op, så kandidaterne i det mindste fik det fagdidaktiske kursus i løbet af første ansættelsesår? Noget må gøres.  

Sigrid Jørgensen
Liste 2