Religioner lever – Grundbog til religion

Hvor er vore elever dog privilegerede med de lærebøger, der udgives i dag (almindeligvis) sammenholdt med lærebogsmaterialet for nogle årtier siden. Som nu denne nye grundbog. Jeg tænker ikke blot på de nye teknologiske muligheder for raffineret layout, som bogen stråler af, men især på det didaktisk-pædagogiske veltrimmede forfatterteam, der står bag bogens hovedkapitler om verdensreligionerne, fænomenologien, fagets metoder og bogens sidste og helt oplagte kapitel om fantasygenren i religionsfaglig optik. Jamen, her er snart sagt tænkt på alt, og på bogens hjemmeside er der til de enkelte kapitler formål, læseplan, øvelser og arbejdsopgaver til et bredt kildemateriale, herunder i de sociale medier samt innovative opgaver.

Religionerne behandles primært fænomenologisk og sociologisk og i nogen grad historisk i deres formative periode og i nutiden, og forfatterteamet er fagligt opdateret.

Den nyeste forskning inden for disse områder er medtaget. Således er også medtaget den nyere forskning om Jesus og Paulus med vægtlægning på deres forkyndelses jødiske kontekst. Den tilsvarende forskningsjagt af ”den historiske Muhammed” og ”det historiske Mekka” er dog ikke inddraget. I dag er de gymnasiale uddannelser først og fremmest studieforberedende, og det er derfor indlysende at bringe gymnasieelever i faglig kontakt med de videregående uddannelsers faglige diskurser. Og det formidles her i bogen i et veloplagt, læsevenligt sprog. På et enkelt område mener jeg dog, at eleverne kommer i knibe. I forbindelse med Det Gamle Testamentes frelseshistorie, hvor de vigtige personer og begivenheder omtales stikordsagtigt og usammenhængende, forventes en større baggrundsviden, end eleverne har med i bagagen.

Grundbogen er særdeles anbefalet! Køb den! Heldige elever!