Musikken & hjernen

Toke Lund Christiansen er musiker, fløjtenist i DR Symfoniorkestret, forfatter, underviser med mere. Jesper Ryberg er professor i filosofi ved Roskilde Universitet.

De to har skrevet en tankevækkende bog sammen.

Bogen falder i 10 dele under overskrifter som for eksempel Talent og øvelse, Absolut gehør, Musik og intelligens. Hvert afsnit starter med en række spørgsmål til emnet, og så byder de to ind med svar fra to meget forskellige skrivetraditioner, men det er underholdende og indsigtsfuldt. Toke L. Christiansen er musikalsk vidende med mange musikermæssige referencer og historier – nogle angivet som egentlige citater, hvad de nu ikke alle sammen kan være. Han skriver sjovt, begavet, personligt og underholdende om emnerne i en essayistisk stil. Jesper Ryberg er forskeren, der med et kolossalt overblik kan byde ind med forskningsmæssig belysning af de stillede spørgsmål. Han refererer til et utal af eksperimenter, hvor mennesker lytter til musik. Alt angivet omhyggeligt med kildehenvisninger. Han er meget lidt kategorisk og fremlægger nuanceret. I særklasse er gennemgangen af den særlige ”Mozart-effekt”, som satte musik- og medieverdenen ud på et ukritisk sidespor i 1990’erne.

I afsnittene Musik og intelligens og Musik og etik falder niveauet og er nok for komplekst til denne pingpongform. Og det kan da undre, at der ikke refereres til danske publikationer fra professor Lars Ole Bonde (musikterapi og musikpsykologi) og Peter Vuust (musiker og hjerneforsker).

Både for gymnasiemusiklæreren og for den interesserede kollega, for eksempel matematik (afsnittet om Bach), filosofi og psykologi, er der megen spændende og ny viden at hente i bogen. Flere afsnit kan bestemt bruges til diskussion i en musikklasse, for vi er inde i helt centrale forhold omkring musiklytning og musikudøvelse. Det er meget læseværdigt, og der er mange ahaoplevelser gemt i læsningen.