Merete Riisager: Ingen elever bliver dygtigere af at være på Instagram

Undervisningsminister Merete Riisager (LA)

Luk og sluk, når teknologien ikke bruges aktivt, siger undervisningsministeren. Hun er ikke bange for at begrænse teknologien mere i undervisningen.

Den digitale støj skal ud af undervisningen, hvis det står til undervisningsminister Merete Riisager.

“Der er en tendens til, at man er bagstræberisk, hvis man vil begrænse teknologien. Det er skørt at mene det. Teknologi er bare et værktøj, som kan en hel masse i undervisningen, men der er også ting, den ikke kan, og så er den bare forstyrrende,” siger Merete Riisager fra Liberal Alliance til gymnasieskolen.dk.

Hun reagerer blandt andet på en ny undersøgelse om gymnasieelevers brug af mobiltelefonen, sociale medier og så videre. Undersøgelsen viser, at 30 procent af eleverne ofte bruger telefonen og computeren på private ting i undervisningen.

Undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem elevernes tid på sociale medier og deres oplevelse af stress og koncentrationsevne, og at de fleste elever oplever, at der ikke er fælles regler om brugen af telefoner og computere i undervisningen.

Samtalen undergraves
“Min holdning er, at hvis man ikke bruger computeren og mobilen aktivt i undervisningen, bør man lukke og slukke. Når man er i et undervisningsmiljø, er man der for at lytte og have en faglig samtale i gang, og det bliver undergravet, når opmærksomheden skal deles med digital støj,” siger Merete Riisager.

Hun understreger, at det ikke er et område, hun vil lovgive. Men hun har dog en klar holdning til det digitale i undervisningen.

“Skolelederne skal sørge for, at der er et rum, hvor der er ro til undervisning. Teknologien kan bruges til en masse gode ting. Men at eleverne har alle disse portaler åbne i undervisningen, bliver de kun dummere og mere stressede af. Der er ingen elever, som bliver dygtigere af at være på Instagram,” siger Merete Riisager.

Tag uddannelsen alvorligt
Hun ønsker også at sende et signal til eleverne, men hun mener, det er nødvendigt, at “de voksne” sætter nogle rammer op for dem.

“Det handler også om at signalere til eleverne, at de skal tage uddannelse seriøst. Men i gymnasiet er eleverne i en transformationsfase, hvor de hverken er børn eller voksne, og derfor har de brug for guidelines til, hvordan de skal agere i et uddannelsesmiljø. Der har været meget fokus på, at karakterer fylder meget i gymnasiet, men jeg vil nok mene, at det at være online hele tiden er en større stressfaktor,” siger ministeren.

Når hun læser tal, der viser, at en tredjedel af eleverne ofte bruger telefonen eller computeren på ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre i klasselokalet, så mener hun, vi skal reagere.

“Det er meget vigtigt, at unge mennesker lærer at koncentrere sig i længere tid, for det er helt afgørende for at kunne læse et værk eller for at lære biologi, matematik og andre fag. Du skal kunne fordybe dig for at lære,” siger Merete Riisager.

Bør bruges aktivt og selektivt
Hun afviser, at hendes holdning ikke passer med en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor flere og flere opgaver bliver løst digitalt.

“Vi skal bruge teknologien meget mere aktivt og selektivt i undervisningen, og i vores uddannelser skal vi hele tiden bruge den nyeste viden og forskning om teknologi. Og så skal vi sørge for, at de unge slukker for den digitale støj,” siger Merete Riisager.

Undervisningsministeren henviser til, at hun tidligere i år nedsatte en rådgivningsgruppe for digital læring, som skal rådgive ministeren om udfordringer og perspektiver for fremtidens digitale læring.

Hun siger, at det er muligt, at gruppen også vil lave guidelines for, hvordan skolerne kan håndtere digital støj i undervisningen. Det er dog ikke en opgave, gruppen er blevet pålagt.

“Skolerne må selv bestemme, hvordan de laver rammerne for undervisningen, men jeg og ministeriet vil gerne bidrage med den nyeste viden på området,” siger Merete Riisager.