Du er her
Nyhed
|
12. sep 2016

Lærere frygter årskarakterer i hf

Foto: 
Det er et godt og centralt element i hf-uddannelsen, at der ikke er årskarakterer – og det skal der ikke laves om på, mener lærerne.
Af: Carl Juul Nielsen

Årskarakterer i hf's faggrupper.

Det er et af de nye tiltag, der har sneget sig med, siden reformaftalen er blevet til et reelt lovforslag.
Politikerne ønsker, at der indføres årskarakterer i hf’s to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe (NF) og kultur- og samfundsfaggruppen (KS).

Men årskarakterer hører ikke hjemme i hf, mener David Kyng, der er formand for Historielærerforeningen for gymnasiet og hf.

”Det er en central del af hf-uddannelsen, at vi ikke giver årskarakterer,” siger David Kyng.

Og det er der en god grund til, mener han.

”Der er god evidens i undersøgelser, der viser, at det ikke gør noget godt for det klientel, vi har på hf, at give karakterer til dem,” siger David Kyng.

Politikere beder om input
Forslaget kommer i forlængelse af, at politikerne har lagt op til at ændre prøveformen i faggrupperne, så der udtrækkes ét af faggruppens fag – i stedet for at der eksamineres tværfagligt i alle faggruppens fag samtidigt, som det hidtil har været tilfældet.  

Et af de store kritikpunkter ved de foreslåede prøveformer har været, at det vil betyde, at eleverne kun eksamineres i ét fag, men at karakteren tæller for de øvrige fag.
For eksempel kan man gå til eksamen i biologi og samtidig få gode karakterer i geografi og kemi.
Politikernes løsning har derfor været, at der skal gives medtællende årskarakterer i faggruppernes fag.

Årskaraktererne og de ændrede prøveformer er sat i parentes i lovforslaget, da der endnu ikke er politisk enighed om dette.
Forligspartierne opfordrer høringsparter til at anføre overvejelser i relation til forslaget og eventuelt angive alternative forslag. 
Forslag og overvejelser skal ministeriet have inden den 23. september 2016 klokken 10.

Opløst tværfaglighed
Det har i forvejen ikke fået en god modtagelse blandt lærerne, at der er lagt op til en ændring i faggruppernes prøveform. David Kyng er også ked af forslaget.

”Det kan ikke undgås, at den eksamensform, vi har, vil gribe ind og styre den måde, vi underviser på. Det vil undergrave indholdet i hele faggruppen,” siger David Kyng og uddyber:
"Lærerne vil i højere grad sikre sig, at eleverne står stærkt i det enkeltfaglige fremfor det tværfaglige. Det vil politikernes løsning med årskarakterer kun forstærke."

Det vil ifølge ham være så stor en udfordring for faggrupperne, at det reelt vil opløse dem. Og det vil være et stort tab.  

”Det vil undergrave hele hf-uddannelsen,” siger David Kyng og fortsætter:  

”Det er det eneste sted, hvor hf har mulighed for at arbejde mere systematisk med overordnede fællesfaglige problemstillinger.”

En lidt mindre dårlig løsning
De faglige foreninger, der er tilknyttet den naturvidenskabelige faggruppe (NF), har taget afstand fra lovforslaget. De er ved at skrive til foreningernes medlemmer, hvor de opfordrer alle til "at kæmpe for fællesfaget." 
De foreslår, at elevernes årskarakterer fremover vil være funderet i et produkt, der indeholder alle faggruppens fag.

”Den løbende evaluering af elevernes standpunkt i faget bør tage udgangspunkt i fællesfaglige opgaver. Dermed giver det fortsat mening at have en faggruppe, der hedder NF,” skriver Foreningen for danske biologer, Kemilærerforeningen og Geografilærerforeningens NF-udvalg.

Stod det til David Kyng, skulle politikerne lade faggrupperne være, som de er, men han formoder, at chancen for dette ikke er særligt stor. Han ser det derfor også som en mulighed for ”en lidt mindre dårlig løsning,” at prøverne tager udgangspunkt i et fællesfagligt projekt, hvor eleverne stadigvæk bliver bedømt på deres evne til at arbejde med overordnede problemstillinger.

”Selvfølgelig kan en religionslærer ikke forholde sig til det rent historiefaglige i et projekt, men vi har altid - i et eller andet omfang – skulle forholde os til elevernes kompetencer inden for det tværfaglige. Det må stadigvæk gerne være en del af bedømmelsen,” siger David Kyng.
 

I en tidligere version af artiklen fremstod det som om, at David Kyng var åben overfor indførelsen af årskarakterer. Fejlen er rettet d. 19. september 2016.    

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Lars Krogh Petersens billede

Er meget enig med David Kyng. Vil opfordre til at der stadig forsøges med at fastholde den nuværende eksamensform, men måske med andre rammer omkring skrivningen af synopsis. Faggrupperne er grundlæggende for hf og er samtidig en kompetence, der peger i retning af aftageruddannelserne hvad enten det er professionsuddannelser eller længere uddannelser.

Det næstbedste må så være en blandet løsning med hhv. enkeltfaglig eksamination og en tværfaglig eksamination (som iøvrigt allerede findes i NF)

Lars Krogh

David Kyngs billede

I slutningen af artiklen citeres jeg for, at det vil være en lidt mindre dårlig løsning, hvis "årskaraktererne og prøverne tager udgangspunkt i et fællesfagligt projekt". Det er ikke korrekt. Jeg går ikke under nogen omstændigheder ind for medtællende årskarakterer på hf.