Ind i Sproget – Håndbog til almen sprogforståelse STX

Solid AP-håndbog for stx

Det er en kendt lærebog, der nu er kommet i 4. udgave. I brugervenligt design og med tilføjelser til 3. udgaven.

Forfatterne betragter sprog ud fra de overordnede synsvinkler: struktur – praksis – begrebsverden, og bogen indeholder derfor kapitlerne: Hvad er sprog? Læringsstrategier, Grammatik, Semantik, Pragmatik, Sproghistorie, Lingua Latina, Stilistiske figurer, Værktøjskasse, Analyseeksempel, Teksteksempler, Grammatiske betegnelser, Supplerende materiale (Græske tal, Catul, Seneca), Litteratur- og billedliste, Stikordsregister.

Det er standardemner for en AP-bog med mange spændende øvelser og teksteksempler, og hvad der glæder denne anmelder især, er, at eksemplerne tages fra dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk, afhængig af emne og øvelse selvfølgelig, men synsvinklen er åben over for de sprog, som eleverne møder i skolen og som turister.

Så mange sider, så meget stof, så mange fagudtryk kræver en intensiv forberedelse af eleverne, og der er væsentligt mere materiale, end man kan nå på AP-kurset, men bogen giver et solidt grundlag for behandling af sprog- og tekstarbejde i gymnasiets tre år, så at den altid kan bruges som opslagsbog og repetition gennem hele forløbet. Det er fint tænkt af forfatterne.

Så følger latindelen med tekster og øvelser til substantiver, adjektiver og verbers præsens og imperfektum; ingen pronominer ud over i gloserne? Latin behandles altså for sig, og det ville være en fordel for opfattelsen af latin som et sprog blandt andre sprog, at øvelserne var integreret ganske naturligt på linje med de moderne sprog og altså var med i eksempelmaterialet fra starten af. Det ville være et udfordrende, men også progressivt didaktisk projekt.