Hvad vil Socialdemokratiet med gymnasierne?

For nyligt formulerede Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, et løfte om at afskaffe de årlige 2 % nedskæringer på bl.a. uddannelse - i politisk NewSpeak det såkaldte “omprioriteringsbidrag” - over for landets gymnasielærere. ”Vi mener, der inden for det økonomiske råderum er penge til at finansiere en afskaffelse af omprioriteringsbidraget, og vi mener, også at der vil være mere end 90 mandater bag den politik i Folketinget, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten”, fastslog han i Gymnasieskolens spalter. Det er ikke et øjeblik for tidligt – faktisk har kvaliteten af gymnasieuddannelserne for længst lidt skade som følge af ”omprioriteringsbidraget”.

Al sagkundskab tilsiger, at den personlige relation mellem lærer og elev er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, og de kolde fakta er, at langt mere end 1000 lærere nu har forladt sektoren som følge af nedskæringerne. Uanset hvor ‘smart’ man prøver at gøre tingene, så er nedskæringernes jernhårde logik, at færre lærere skal undervise eleverne. Det betyder, at den enkelte lærer skal forholde sig til flere og flere elever, og dermed har mindre tid til at forholde sig til den enkelte. En anden konsekvens er, at mindre gymnasieskoler i det såkaldte udkants-Danmark får sværere og sværere ved bare at overleve. Gymnasiale kvalitetsuddannelser er ikke længere et gode for alle, som søger den vej. Det er et tab for den enkelte, og for samfundet. Lærerne betaler derudover en pris i form af stress og nedslidning, hvilket selvfølgelig også undergraver undervisningens kvalitet. Gymnasielærere har Danmarksrekord i søvnløshed, hvilket er en klar stressindikator, og mange lærere går på deltid for at kunne klare jobbet - forudsat altså at de er blandt de heldige, som har fået lov at beholde det.

Derfor var socialdemokraternes løfte særdeles kærkomment, selv om et stop for nedskæringer i sig selv ikke retter op på de skader, som omprioriteringsbidraget allerede har forvoldt. Imidlertid indikerede efterfølgende udmeldinger fra partiet, at man nok vil stoppe nedskæringerne – men stadig holder muligheden åben for at "flytte rundt på pengene på uddannelsesområdet. For eksempel for at styrke erhvervsskolerne”. Og i dag udtaler undervisningsordfører Annette Lind så til Gymnasieskolen, at Socialdemokratiet vil sikre, at der er ”gode gymnasier over hele landet”, og derudover, at partiet ikke har overblik over, hvor pengene til erhvervsskolerne eventuelt skal komme fra, ”men det væsentlige er at sige, at [gymnasie]uddannelserne ikke længere skal pålægges årlige besparelser”. Det lyder godt - men vil det sige, at man i Socialdemokratiet eks. stadig kan forestille sig en enkeltstående eller mere sporadisk omgang overførsel af midler fra gymnasiesektoren til erhvervsskolerne, som såkaldte udkantsgymnasier så friholdes for? Forvirringen råder - hvordan stiller disse seneste udmeldinger reelt de gymnasiale uddannelser?

Vi kan ikke holde til fortsatte nedskæringer, uanset om de går til skattelettelser eller andre uddannelser. Det gælder i øvrigt nok for hele uddannelsessektoren, at nedskæringerne for længst har ramt så hårdt, at ingen kan holde til at blive gjort til Sorteper i et politisk vedtaget nulsumspil. Fortsatte nedskæringer på gymnasierne er opskriften på en accelererende katastrofe – i 2021 vil en uforandret kurs betyde 4 millioner færre lærertimer!

Den danske gymnasieskole er faktisk en fantastisk succeshistorie, og det undrer mig, at intet statsminister-parti har villet gå i brechen for den succes. Der er ikke bare behov for et reelt stop for nedskæringerne, der er behov for, at man igen begynder at investere i vores elevers uddannelser. Både i relation til finansloven og det kommende folketingsvalg må vi nu få nogle helt klare og utvetydige svar på, hvad Socialdemokratiet vil med gymnasierne. Hvis Annette Linds seneste udmelding i Gymnasieskolen faktisk betyder, at Socialdemokratiet udover et stop for omprioriteringsbidraget også vil garantere, at de gymnasiale uddannelser fremover ikke på nogen måde skal fratages midler, hverken til erhvervsskolerne eller noget andet, så vil jeg opfordre Socialdemokratiet til at sige lige præcis dét.