Global udvikling

Genfødsel af et gammelt tema

De bedagede blandt os kan huske tilbage til 1980’ernes samfundsfagsundervisning og genkende begreber som center og periferi, Rostows fasemodel osv. Udviklingsteorierne har ligesom ligget i dvale i mange år, men med flygtningestrømmene, klimaforandringer, FN’s udviklingsmål osv. er der behov for en moderne grundbog i global udvikling – og den foreligger nu!

28 forskere er gået sammen og har skrevet en yderst interessant fremstilling af meget komplekse sammenhænge i 24 kapitler, som er opdelt i tre hovedafsnit.

Kapitel 1-3 er det teoretiske afsnit, som drøfter, hvad udvikling er, udviklingsskolerne og FN’s verdensmål. En vigtig pointe er her, at ‘udvikling’ ikke mere er blot et økonomisk mål, men i lige så høj grad et menneskeligt værdighedsmål, som dækker begreber som frihed, ligestilling, medbestemmelse m.m.

Kapitlerne 4-19 behandler temaer som politisk deltagelse, udviklingsbistand (facilitator eller forhindring!), nye vilkår for handel, miljø og klima, sundhed og uddannelse, kønsproblematikker, den globale udviklings aktører, finansieringssystemer og migration og flugt.

Kapitlerne 20-24 ser på de forskellige regioners udvikling, Latinamerika, Afrika, Mellemøsten, Asien og stiller spørgsmålet, om Vestens storhed står for fald.

Et imponerende stykke arbejde. Der er samlet stor viden på de 352 sider, og selvom redaktørerne i forordet beklager, at der er meget stof, som må undlades i bogen, så er det en stor mundfuld for de fleste læsere.

Der er rigtig mange tabeller og figurer i teksterne, fint nok, men ikke godt, at udenlandske figurer ikke bearbejdes sprogligt. For eksempel fig. 8.6., som omhandler energiforbruget historisk, opgjort i TWh! Ved alle, at det betyder terawatt-time, svarende til 1 mia. kilowatt pr. time? Kategorier som biofuels og other renewables kunne ligeledes oversættes.

Men ingen tvivl om, at dette er en lærebog, der er aktuel i adskillige år fremover.