GL om genåbning: "Det bliver benhårdt"

Både lærere og elever vil have sværere ved at præstere under disse vilkår, mener Tomas Kepler. Derfor ønsker han klare retningslinjer for, hvilket bedømmelsesgrundlag der lægges for årskaraktererne.

Det er mere end en dobbeltopgave, som lærerne sættes til, når de både skal levere fysisk og virtuel undervisning, vurderer GL's formand. Derfor håber han på rimelige rammer for eksempel for lærere i risikogruppen og klare retningslinjer for årskarakterer.

Selvom mange skoler i morgen åbner dørene for de kommende studenter, så er det en helt anden hverdag, som både lærere og elever skal agere i. Og det bliver en kæmpe udfordring, mener formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Tomas Kepler.

“Vi ved, at det var en kæmpe opgave ikke kun for lærerne, men også eleverne, at gennemføre undervisningen virtuelt. Nu skal lærere så både levere fysisk og virtuel undervisning samtidig med, at de skal føre elever til eksamen og sikre et ordentligt bedømmelsesgrundlag for at give årskarakterer, der kan blive overført til at være eksamenskarakterer - det er mere end en dobbeltopgave, og det vil belaste både lærere og elever benhårdt,” siger Tomas Kepler.

Det var også en af grundene til, at GL anbefalede, at man helt afskaffede sommerens eksamener på gymnasierne. Men kort før påske besluttede regeringen som bekendt, at de kommende studenter skal afslutte gymnasiet med skriftlig eksamen i dansk og et studieretningsfag på A-niveau og et mundtlig forsvar af den store skriftlige opgave. Selvom GL’s anbefalinger ikke er blevet fulgt fuldt ud, så er Tomas Kepler glad for, at der nu er truffet en beslutning.

“Vi ønskede en hurtig afklaring, så vi ville få tid til finde svar på alle de spørgsmål, der naturligt vil opstå, når man ændrer rammerne radikalt,” siger Tomas Kepler, der samtidig mener, at det er en fornuftig løsning, der er truffet omkring eksamenerne.

“Det giver god mening, at det er det mundtlige forsvar for den store skriftlige opgave, ministeriet har valgt, fordi eleverne allerede har gjort den største del af det faglige arbejde. De er derfor i mindre grad afhængig af lærernes hjælp nu,” siger Tomas Kepler.

Både lærere og elever vil have sværere ved at præstere under disse vilkår.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

GL-formanden glæder sig over, at Børne- og Undervisningsministeriets plan for afslutningen af den toårige hf-uddannelse lægger sig tæt op ad GL’s HF og VUC-udvalgs anbefaling om, at årskaraktererne ikke måtte komme til at stå alene, hvis eksamen blev aflyst på hf. Børne- og Undervisningsministeriet har som bekendt besluttet, at hf-elever skal op i dansk mundtligt og i den senest placerede mundtlige prøve samt i skriftlig dansk og engelsk.

Et andet bedømmelsesgrundlag
Men Tomas Kepler er dog bekymret for, om den næste tid bliver overkommelig for elever og lærere.

Han mener, at der er et behov, at man i sektoren får drøftet og fundet frem til nogle klare retningslinjer for, hvilket bedømmelsesgrundlag der lægges for årskaraktererne.

“Det vil være forkert, hvis man giver årskarakterer som normalt på baggrund af den seneste tid, for intet er normalt. Både lærere og elever vil have sværere ved at præstere under disse vilkår,” påpeger Tomas Kepler, som frygter, at mange elever vil føle sig hængt op for at præstere virtuelt, fordi de jagter en god karakter.

“Vi ved, at det desværre rammer skævt, hvis vi ændrer ved grundlaget for undervisningen, da nogle elever bliver mere påvirkede af det end andre og har sværere ved at præstere,” siger Tomas Kepler, som lægger op til, at der for eksempel laves retningslinjer om, at årskarakteren baseres på et lidt bredere grundlag end den senest tid.

Det er ikke en måde at skabe trygge og rimelige rammer på, hvis man siger til en ansat, der enten frygter for sit eget eller pårørendes helbred, at de skal møde på skolen.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

At skynde sig langsomt
Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som den anderledes hverdag byder på, og som GL forsøger at finde svar på, fortæller Tomas Kepler. GL undrer sig over de uklare og svingende anbefalinger om, at lærere i risikogruppen eller lærere med pårørende i risikogruppen skal møde op på arbejde.

“Det er ikke en måde at skabe trygge og rimelige rammer på, hvis man siger til en ansat, der enten frygter for sit eget eller pårørendes helbred, at de skal møde på skolen,” siger Tomas Kepler og peger på, at det er et dilemma, hvor der er kommet forskellige signaler fra regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Tomas Kepler understreger, at han har fuld forståelse for, at Sundhedsstyrelsen har travlt, og at GL respekterer de retningslinier, de får.

“Men når der i Sundhedsstyrelsens vejledning eksempelvis skrives om ”børn som skal holdes på samme stue,” så fremgår det jo tydeligt, at retningslinjerne til ungdoms- og voksenuddannelser nok er blevet til lidt for forhastet. Det får naturligt folk til at spørge, om retningslinjerne alligevel ville se lidt anderledes ud, hvis de var skrevet igennem med en større bevidsthed om, hvem vi er, og hvem vores elever og kursister er. Det kan jo godt tænkes at have konsekvenser for de pædagogiske rammer, vi står med,” siger han.

Efter en tid, der har været præget af hast, fordi skolerne blev lukket fra den ene dag til den anden, og hvor lærere hurtigt måtte finde ud af, hvordan de kunne omlægge undervisningen, appellerer Tomas Kepler til, at man i højere grad begynder at “skynde sig langsomt”.

“Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi skal finde løsninger på, og her er det vigtigt, at det ikke er den hurtigste løsning, men også den bedste vi finder i denne helt ekstraordinære situation,” understreger Tomas Kepler.