Det frie valg

GL’s ledelse bør afspejle medlemmerne. Hovedbestyrelsen skal naturligvis fortsat sammensættes på baggrund af direkte, frie og hemmelige valg.

Af Mikael Busch, medlem af GL’s hovedbestyrelse

Der er snart valg til GL’s hovedbestyrelse. Ved sidste valg for tre år siden afgav 57 procent af medlemmerne deres stemme, hvoraf hele 593 stemmer var blanke. Det lyder ikke så imponerende, men stemmeprocenten er relativt høj i forhold til sammenlignelige organisationer. Det er da heller ikke svært at stemme: Et par klik på nettet og så et kryds ud for den foretrukne kandidat eller ud for en af listerne med de fantasifulde betegnelser: Liste 1, Liste 2 og Liste 3.

Før afstemningen blev elektronisk, var det lidt mere besværligt. Jeg husker tydeligt, hvor energisk min tidligere tillidsrepræsentant på Kolding Gymnasium – en markant stemme i Vejle Amt og senere i GL’s hovedbestyrelse – blev, når der var valg til GL’s hovedbestyrelse. Det lå ligesom i luften, at han gerne så, at vi stemte. Gerne på ham. Han opsøgte målrettet mig selv og andre kolleger, der endnu ikke havde stemt. Det havde han fuldstændig tjek på, for det var ham, der bestyrede stemmesedlerne og de dertil indrettede konvolutter. De var blevet sendt direkte til ham fra GL’s sekretariat i København.

I dag, hvor der stemmes digitalt, ville min tidligere tillidsrepræsentant (som allerede i flere år har nydt er velfortjent otium) have mistet sin privilegerede viden om afstemningen. Og det er fint. Det angår naturligvis ikke andre, om nogen har stemt eller ej. Det ville være et besynderligt levn fra gamle dage. Og dog. Stod det til Liste 3, skulle den lokale tillidsrepræsentant stadig have adgang til at vide, hvem der har stemt ude på skolerne. Det fremgår af en afstemning, vi lige har haft i hovedbestyrelsen om proceduren til det kommende valg. Teknisk set kan det sagtens lade sig gøre, men gad vide, om det overhovedet ville være tilladt i henhold til den aktuelle lovgivning om databeskyttelse?

Anders Frikke Bærholm fra Liste 3 vil faktisk gå endnu videre. Han vil suspendere medlemmernes frie, direkte og hemmelige valg af kandidater til hovedbestyrelsen. Det fremgår af hans debatindlæg på gymnasiekolen.dk under overskriften ”Afskaf listerne i GL”. Heri skitserer han sine forestillinger om en alternativ valgprocedure. De lokale tillidsrepræsentanter og de lokale netværk skal ifølge Frikkes forestillinger spille en så afgørende rolle, at det kan lede tanken hen på de lukkede kredsløb, der kendetegnede magtudøvelsen i Østeuropa i kommunismens tid.

Ikke et ondt ord om de mange dygtige tillidsrepræsentanter, der gør et stort arbejde for GL. Mit budskab her er i al sin enkelthed: GL’s ledelse bør afspejle medlemmerne. Det er derfor afgørende vigtigt for medlemsdemokratiet, at hovedbestyrelsen fortsat sammensættes på baggrund af direkte, hemmelige og frie valg. Medlemmerne kan godt tænke selv.