Biologibogen C

 Fest, farver og fritid

Sådan forsøger forfatterne at fange de unge, når de skal klare kravene i biologi C. Her er alt, hvad der hører til en god fest: alkohol, rusmidler, anabolske steroider, kønssygdomme, nikotin, fedme og prævention. Selvfølgelig alt rammet ind af biologiens sædvanlige emner: celle, DNA, menneskets fysiologi og alt det samme, som har været beskrevet utallige gange. I den gamle Biologibogen var der underligt nok ikke noget aktionspotentiale med. Det er heldigvis med nu. De bedste illustrationer er helt naturligt genbrugt.

Der er “øst op med den store ske”, som det hedder på disse kanter, hvis man har fået en stor opgave. Elever og lærere får travlt, hvis de på de få timer på C-niveau skal nå både det traditionelle foruden osmose, exocytose, virus, gramfarvning af bakterievægge for slet ikke at snakke om regulering af vandbalance i et udmærket afsnit om nyrer. Det sidste er lidt teksttungt, så her må læreren på banen.

CRISP, PCR, genetiske fingeraftryk og epigenetik er der også blevet plads til. Kort, men godt, det er med.

Emnerne om økosystemer er gjort spiselige med en case med en lystfisker, der bruger sin fritid på at nyde naturen. Ud over de fundamentale emner i økologien er der blevet plads til omtale af nutidige problemstillinger, for eksempel invasion af mårhund, indvandring af ulv, udplantning af ålegræs og problemer med al det plast, der ender i naturen. Jeg håber, det afsnit kan inspirere de unge læsere til at putte skrald hen, hvor skrald hører til.

Arbejdsspørgsmål forekommer mig meget traditionelle, men jeg synes, seks stjerner er berettiget blandt andet på grund af de ekstremt gode illustrationer, hvoraf mange er helt nytegnede. Dejligt at se gode grafiske oversigter over diabetessygdomme, rusmidlernes påvirkning af synapser i nervesystemet og teorien om endosymbiotisk hypotese.

Formatet er taskevenligt, og helt nutidigt er der øvelsesvejledninger på forlagets hjemmeside, ligesom bogen kan fås som iBog med video og andet ‘læringsguf’.