Biologi i udvikling, C-niveau, 2. udgave

Klassisk bog dækker læreplanernes krav

Denne nye udgave, som i ­skrivende stund har været på markedet i ­mere end et halvt år, er en tilpasset og ­opdateret udgave rettet mod C-­niveau-undervisningen. ­Antallet af kapitler er udvidet, så underviseren har lidt flere valgmuligheder, når et bestemt kernestof skal ­dækkes. Kapit­lerne er Det cellulære liv, Mikrobiologi, Kost og sundhed, Motion og sundhed, På opdagelse i generne, Sex, hormoner og ønskebørn, Evolution, Økologi – globalt og lokalt, Vandløb samt Skov. Man kan således ­vælge mellem fysiologiske temaer, ligesom man kan vælge mellem skov og vandløb som case i økologiundervisningen.

Desuden er der, som det fremgår, et kapitel om evolution. Det er lykkedes forfatterne at få integreret såvel artsbegrebet som systematik på en vellykket måde, og kapitlet afrundes – efter et aktuelt eksempel på selektion i praksis, nemlig resistensudvikling – med et afsnit om evolution hos virus, hvor influenza- og coronavirus er de konkrete og aktuelle eksempler.

Biologi i udvikling, niveau C er i denne udgave stadig en klassisk gymna­sielærebog i biologi, som for samtlige emner rummer det, der skal til, i tekst og illustrationer. Stilen er fortællende og argumenterende og knytter fint an til tabeller og illustrationer.

Ønsket om at tilbyde flere valgmuligheder medfører selvfølgelig, at bogens omfang vokser. Det er derfor op til den enkelte underviser at udvælge og fokusere stoffet, til gengæld er der indbygget reelle muligheder for disse valg. Forfatterne har tilstræbt, at bogen også kan anvendes i forbindelse med flerfaglige forløb, og det kan den udmærket.

Til bogen er der udarbejdet arbejdsopgaver og eksperimentelle vejledninger, som kan findes på bogens hjemmeside: https://nucleus.dk/­boeger/trykte-boeger/biologi-i-udvikling-c-niveau-2-udgave-detaljer.

Undertegnede hæfter sig ved den fine, modificerede udgave af dansk vandløbs faunaindeks (DVF-Indeks). Eleverne vil direkte kunne sammenligne deres opnåede faunaklasse med de offentlige myndigheders data fra samme lokalitet, hvis de altså findes.

Forlaget lover desuden, at ­bogen vil komme som både e- og i-bog efter­følgende.

Med Biologi i udvikling, C-niveau får du en klassisk biologibog, der dækker læreplanernes krav, med indbyggede valgmuligheder.