Bio-emballage – kemi-biologi

“Plastik baaj”

Sådan stod der på de stofbæreposer, jeg for mere end 20 år siden købte under et ophold i Grønland. Man var allerede dengang fuldt bevidst om, at forbrug af plastik giver miljøproblemer. Senest er der kommet nyheder om plastikøer i oceanerne og dyr, der omkommer på grund af løssluppen plastik. Blandt andet derfor er det befriende, at forlaget med sin udgivelse til NV har valgt at fokusere på produktion af emballage uden så mange skadevirkninger. Hæftet inspirerer til tæt samarbejde imellem de to fag og vil også kunne finde anvendelse i undervisning i bioteknologi eller naturvidenskabelig faggruppe. Det har samme opbygning som forlagets hæfte om lys (biologi-fysik) med oplæg til progression og aktiviteter.

Fundamentale emner fra folkeskoleundervisningen er taget op, for eksempel kemiske formler, strukturformel, kuglemodel, tilstandssymbol og forbrændingsreaktion, ligesom sakkarid, enzym, karbonkredsløb, fødekæde og økosystem er omhyggeligt beskrevet. Eksperimentet med fotosyntese er lidt mere avanceret end det traditionelle med BTB og danskvand, og det er dejligt, at eleverne her kan få en forklaring på, præcis hvorfor jod farver stivelse violet.

Der er lagt op til brug af modeller, for eksempel brug af Legoklodser til illustrering af de forskellige typer af polysakkarider.

Emnet er plastik, og der er brugt handelsnavne og kemiske formler for forskellige typer af plastik. Godt at vide, næste gang jeg skal sortere plastik i forskellige afsnit på genbrugsstationen!

Hæftet har relation til matematik, hvor kartofler er modelorganisme, og emnet lægger op til samarbejde med samfundsfag og naturgeografi, da plastik normalt laves af råstoffet olie.

Titlen er bioemballage, og det er glædeligt, at det behandles med innovativ tankegang og en undersøgelsesbaseret didaktik.

Plastik baaj – en opfordring til at sige farvel til plastik. Måtte hæftet blive et skridt i den retning. Plastik er en god tjener for mennesket, men en streng herre for andre organismer.