Artikel
Valg til milliardernes holdeplads
Pengesedler

Valg til milliardernes holdeplads

Der er en del gymnasielærere blandt kandidaterne til bestyrelsesvalget i AkademikerPension, der skydes i gang torsdag.

Tekst_ Morten Jest

Fra torsdag i denne uge og frem til 9. december skal AkademikerPensions 148.000 medlemmer vælge to nye medlemmer til bestyrelsen.

Af de 12 kandidater er ikke mindre end 9 enten nuværende eller tidligere gymnasielærere. Der er således stor chance for fortsat gymnasielærerrepræsentantion blandt de medlemsvalgte i den 10 personer store bestyrelse (se faktaboks).

Den nuværende formand for bestyrelsen, Egon Kristensen, er nu pensioneret gymnasielærer fra Ikast-Brande Gymnasium og medlemsvalgt, og han har valgt ikke at genopstille for i stedet at blive fuldblodspensionist. Han blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 og satte sig på formandsposten i 2016. Det er vist ikke for meget at sige, at pensionskassen i årene inden i pensionsfællesskabet Unipension havde været igennem en turbulent periode med internt fnidder, rod i regnskaberne, politianmeldelser og så videre. Siden er skuden kommet på ret køl, og mens Egon Kristensen har været formand, er MP Pension blevet til AkademikerPension, en ny, grøn og etisk ansvarlig investeringsstrategi har set dagens lys – og ikke mindst har formuen rundet 150 milliarder kroner.

”Da jeg kom til, var der stort set ingen, der kendte os – ikke engang vores egne medlemmer. Det har ændret sig, fordi vi har valgt at vende blikket mod vores medlemmer og være dagsordensættende på en række områder. Her tænker jeg først og fremmest på klimaet, menneskerettigheder, ligestilling og opskruede toplønninger. Vores fokus på, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, har under mit formandskab blandt andet ført til, at vi har frasolgt sorte selskaber, ekskluderet Kina og investeret massivt i den grønne omstilling,” siger Egon Kristensen.

Da jeg kom til, var der stort set ingen, der kendte os – ikke engang vores egne medlemmer.

Egon Kristensen, afgående bestyrelsesformand
AkademikerPension

Vigtigt at mange stemmer
Egon Kristensen har generelt nydt stor opbakning i centrale dele af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), hvor man fortsat anser det for vigtigt at have så meget repræsentation som muligt siddende til at forvalte de mange milliarder kroner. Selv om der som nævnt er en del gymnasielærere at vælge imellem på kandidatlisten, har GL’s formandskab valgt at stå bag Poul Dalgaard Jensen, som til daglig underviser i historie og psykologi på Vestfyns Gymnasium og i en årrække desuden har været netværksformand i GL for de fynske gymnasier. Støtten kommer blandt andet til udtryk i stiller-listen samt det faktum, at GL-formand Tomas Kepler stiller op som suppleant for Poul Dalgaard.

“Først og fremmest vil vi opfordre medlemmerne til at stemme ved valget. Der er tale om forvaltningen af rigtig mange midler, og det er vigtigt fortsat at have en fornuftig balance med ansvarlige investeringer i et aktivt medejerskab. Det er godt at se, at der er flere GL-medlemmer, der stiller op, men som suppleant og stiller for Poul vil jeg selvfølgelig opfordre til at stemme på ham, fordi han står for en linje, vi vil kunne genkende, og som fortsætter det hidtidige arbejde, vi har støttet, og som har, mener vi, givet gode resultater. Og ikke mindst ved vi, at Poul er i stand til agere politisk,” siger Tomas Kepler.

Poul Dalgaard selv håber naturligvis at blive valgt – men ligesom GL-formanden opfordrer han først og fremmest medlemmerne til i det hele taget at stemme, hvad enten det bliver på ham eller de andre kandidater. Det handler om legitimitet.

“Hvis for få vælger at stemme, risikerer vi, at det ikke bliver repræsentativt for pensionskassens medlemmer,” siger han og uddyber:

“Vi skal for eksempel ikke spændes for en særlig minoritets vogn. Vi skal selvfølgelig fortsat i retning af bæredygtighed og grøn omstilling, men det skal også være økonomisk rentabelt. Vi skal ikke sætte noget højere, end at vi faktisk er en pensionskasse. Særinteresserne må ikke stikke af i det samlede billede.”

En høj stemmeprocent er en nødvendighed for, at AkademikerPensions ledelse afspejler værdier og interesser for et bredt udsnit af pensionskassens medlemmer.

Poul Dalgaard Jensen, gymnasielærer
Kandidat til AkademikerPensions bestyrelse

Imod mere individualisering
Hvis man kigger på de forskellige kandidaters bevæggrunde for at stille op, vil man se, at nogle af forskellene blandt andet er i diskussionen om solidaritetsprincippet – altså at der investeres med samme risikoprofil for alle, uanset alder. Her ønsker nogle en graduering og eksempelvis en større risikoprofil for yngre medlemmer – eller bare bedre muligheder for selv at vælge sin risiko. Poul Dalgaard Jensen mener dog, det er rigtigt at fortsætte den nuværende linje med en solidarisk risikoprofil ud fra et balancepunkt, der tilgodeser medlemmerne gennem hele livet.

“Jeg er mere tryg ved en ordning, hvor man ikke individualiserer yderligere. Og medmindre du vil gå pension som 40-årig, vil det formentlig udjævne sig set over et arbejdsliv,” siger han.

Poul Dalgaard ser sit kandidatur i direkte forlængelse af sit arbejde for loyal medlemsrepræsentation i forskellig sammenhænge i GL og som AC-medlemsrepræsentant i Lån og Spars lokalråd for Odenseafdelingen. Arbejdsmarkedspensionerne, påpeger han, er en hårdt tilkæmpet kronjuvel i fagbevægelsens arbejde for at sikre medlemmerne et godt arbejds- og seniorliv. Men sikringen af medlemmernes fortsatte tilfredshed og støtte er ikke noget, der kan tages for givet.

“I modsætning til de kommercielle pensionsselskaber, der skal pleje aktionærinteresser, arbejder AkademikerPension 100 procent for os, medlemmerne. Det giver os nogle unikke muligheder for netop gode solidariske pensions- og forsikringsdækninger, og samtidig muliggør det en investeringsstrategi, der understøtter den grønne omstilling og prægning i retningen af etik og ordentlighed i de selskaber, vi investerer i. En høj stemmeprocent er en nødvendighed for, at AkademikerPensions ledelse afspejler værdier og interesser for et bredt udsnit af pensionskassens medlemmer – derfor skal du stemme,” lyder altså opfordringen fra Poul Dalgaard.

AkademikerPensions bestyrelse

Der er 10 medlemmer i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer 

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.  

Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).  

To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

For at kunne være medlem af AkademikerPensions bestyrelse, skal følgende desuden være opfyldt:

  • Skal være medlem af AkademikerPension.  
  • Må ikke være ansat i administrationen.  
  • Skal være myndig.  
  • Skal anbefales af mindst 15 andre medlemmer.
  • Skal opfylde Finanstilsynests krav om hæderlighed og egnethed
  • Skal opfylde de kollektive krav til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbar.

 

Kilde: AkademikerPension

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater