Artikel
Universitetsfejl rammer nyuddannede lærere
Aarhus uni kompfinale Foto_Anders_Traerup_AU_Kommunikation

Universitetsfejl rammer nyuddannede lærere

Flere gymnasielærere skal tilbage på universitetet for at gøre en uddannelse færdig, som de troede, de allerede havde. Det skyldes en fejl, som Aarhus Universitet har lavet.

Et brev fra Aarhus Universitet gjorde i sidste uge flere nyuddannede gymnasielærere opmærksomme på, at de mangler et halv års fuldtidsstudie for at have de kompetencer, der kræves for at undervise i gymnasiet. Det skyldes en fejl, som universitetet står bag, erkender Kristian Thorn, der er vicedirektør for uddannelse på Aarhus Universitet.

“Jeg må konstatere, at vi i en årrække har lavet fejl i forhold til de gældende regler, som vi ikke har tolket korrekt. Vi er utroligt kede af det og allermest på vegne af dem, der er berørt. Det er en ulykkelig situation, vi sætter dem i, og det vil vi gerne undskylde,” siger han til gymnasieskolen.dk.

Det handler om en fejltolkning af reglerne om beslægtede fag og nogle undtagelser i forbindelse med psykologi som sidefag. Sagen berører derfor lærere, der har læst deres hovedfag og sidefag på tværs af fakulteterne.

Men det er stadig uvist, hvordan fejlen præcis kunne ske.

“Vi er ikke kommet til bunds i, hvordan fejlen kunne ske, men vi har haft en forforståelse af reglerne, som ikke har passet med de aktuelle regler. Det er vi nødt til at gøre noget ved. For vi skal selvfølgelig overholde reglerne,” siger Kristian Thorn, der dog peger på, at der for ti år siden skete ændringer i reglerne om sidefag og rammeudvidelse, som kan have haft betydning.

Lærerne er uforskyldt havnet i en utroligt ærgerlig situation, og det er naturligvis vigtigt, at Aarhus Universitet gør sit yderste for at rette op på fejlen 

Annette Nordstrøm Hansen, formand
GL

GL: Lærerne skal have mindst mulig besvær
Hos Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er en del nyansatte medlemmer berørt af sagen.

“Lærerne er uforskyldt havnet i en utroligt ærgerlig situation, og det er naturligvis vigtigt, at Aarhus Universitet gør sit yderste for at rette op på fejlen med så få gener som muligt for de berørte lærere,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

GL kan hjælpe de berørte medlemmer med vejledning i den helt ekstraordinære situation, forklarer Annette Nordstrøm Hansen.

“Nogle tror for eksempel, at de manglende kompetencer i deres sidefag helt forhindrer dem i at komme i pædagogikum. Det er ikke korrekt. De kan ikke påbegynde pædagogikum i det fag, de mangler ETCS-point i, men skolen har alligevel pligt til at sætte lærerne i pædagogikum inden for det første års fastansættelse – eventuelt i et enkelt fag,” siger hun.

Lærer: Fejlen burde ikke kunne overses
Én af de lærere, der er kommet i klemme, er Lone Brun Poulsen. Hun blev uddannet i november 2016 med tysk som hovedfag og psykologi som sidefag på Aarhus Universitet.

“Jeg er vred og frustreret. Det er fuldstændig absurd, at sådan en fejl kan ske på et universitet. Man regner selvfølgelig med, at de har styr på det. Det er ikke bare en lille fejl, de kunne overse,” siger Lone Brun Poulsen, der til dagligt arbejder på VUC Syd.

Lone Brun Poulsen er netop i gang med pædagogikum i begge sine fag, men hun er nu muligvis nødt til at afbryde det i psykologi, da hun mangler 30 ETCS-point for at opnå undervisningskompetence i faget. Dog kan hun fortsætte som étfagskandidat og gøre sit pædagogikum færdigt i tysk.

“Jeg er mest vred over, at det er mig, der kommer til at bøde for det. Men jeg er også sur over, at der ikke er noget, som beskytter mig i sådan en situation. Jeg skal bare lægge mig fladt ned og tage konsekvensen,“ siger Lone Brun Poulsen. 

Hun er dog spændt på, hvad det mere præcist kommer til at betyde for hende at skulle forlænge sit sidefag. 30 ETCS-point svarer til et semester.

“Jeg forestiller mig ikke, at jeg kan færdiggøre det på et halvt år med et fuldtidsjob og privatliv ved siden af. Hvis jeg virkelig knokler igennem, kan jeg måske klare det på et år, men det bliver presset,” siger Lone Brun Poulsen, der gerne vil have det overstået så hurtigt som muligt.

Undervisning på lærernes præmisser
Aarhus Universitet er indstillet på at udvise stor fleksibilitet overfor lærerne. De vil i samarbejde med lærerne finde ud af, hvilken undervisningsform der fungerer bedst for lærerne. De forestiller sig enten fjernundervisning, weekend- eller aftenhold.

“Vi vil gøre alt for at være i dialog med lærerne og levere undervisning på deres præmisser. Det skal være muligt at have et fuldtidsjob ved siden af. Når det så er sagt, så er jeg også klar over, at de har familier og alle mulige forpligtelser. Derfor er vi meget indstillet på at finde nogle former, som passer til deres behov,” siger Kristian Thorn.

Vi har desuden tiltro til, at lærernes skoler vil hjælpe så godt, de kan.

Annette Nordstrøm Hansen, formand
GL

GL opfordrer lærerne til at holde universitetet fast på, at det skal foregå på lærernes betingelser.

“Vi har desuden tiltro til, at lærernes skoler vil hjælpe så godt, de kan,” siger Annette Nordstrøm Hansen.                                                                                      

Forløbet vil højest sandsynligt ikke være SU-berettiget, da det tilrettelægges under deltidsbekendtgørelsen, forklarer Kristian Thorn. Men Aarhus Universitet er i dialog med ministeriet for at finde ud af, hvilke regler der gælder.

“Som vi hører fra ministeriet, kan de berørte ikke indskrives som ordinære studerende igen, da det vil genåbne en allerede afsluttet kandidateksamen. Derfor arbejdes der med et udbud under deltidsbekendtgørelsen, hvor de studerende – via et aktstykke – ikke opkræves deltagerbetaling,” siger han.

Lærere med pædagogikum bliver ikke ramt
Aarhus Universitet kender endnu ikke det præcise tal over, hvor mange det drejer sig om. Brevet er sendt til 211 dimittender, men det er ikke alle, der er berørt af sagen, fortæller Kristian Thorn.

“Vi kan se i vores system, at 211 mangler den rammeudvidelse, som loven siger, de skal have. Men vi ved stadig ikke, hvor stor en del af dem, det reelt rammer,” siger han og fortsætter:

“Ministeriet har afgjort, at lærere, der allerede har afsluttet deres pædagogikum, ikke skal supplere. Da vi kigger over en tiårig periode, vil en stor del af de 211 forventes at have afsluttet deres pædagogikum. Dog velvidende at gymnasiesektoren er presset, og at det er svært at finde faste stillinger.”

Vores dimittender har stadig en kandidatgrad fra Aarhus Universitet – også selvom de ikke supplerer. 

Kristian Thorn, vicedirektør
Aarhus Universitet

Alle har stadig en gyldig kandidat
I sommer var færdiguddannede fra Aalborg Universitet ude for en lignende situation. Det er dog vigtigt at understrege, at alle stadig har et gyldigt kandidatbevis, forklarer Kristian Thorn.

“Vores dimittender har stadig en kandidatgrad fra Aarhus Universitet – også selvom de ikke supplerer. Det er kun, hvis man ønsker den formelle undervisningskompetence, som kræves af gymnasielærere, at man behøver at forlænge sit sidefag,” siger han.

GL er lige nu i kontakt med ministeriet om sagen.

“Det er vigtigt at afklare, om andre universiteter har begået samme fejl. Vi så desværre tidligere på året, at en del kandidater fra Aalborg Universitet havnede i samme situation. Her har Uddannelses- og Forskningsministeriet en presserende tilsynsopgave,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater