Artikel
Tillidsrepræsentanter ved for lidt om stress
shutterstock_119231944

Tillidsrepræsentanter ved for lidt om stress

Der er ikke nok fokus på det psykiske arbejdsmiljø i den uddannelse, gymnasiernes tillidsrepræsentanter får, siger arbejdsmiljøkonsulent i DUS. GL erkender problemet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Tillidsrepræsentanterne på landets gymnasier skal klædes bedre på til at tage snakken om arbejdspres og stress med deres kolleger. Det mener arbejdsmiljøkonsulent Henry Charles Holm fra Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS). Her kan stressramte gymnasielærere henvende sig for at få rådgivning og psykologsamtaler.

Henry Charles Holm mærker tydeligt, at stress er et tabu på mange gymnasier. Skal den tendens vendes, skal tillidsrepræsentanterne mere på banen, anbefaler han.

”Stress rammer enkeltvis, men skal løses i fællesskab. Man skal turde tale åbent om, at man har svært ved at klare arbejdspresset. Gymnasierne har brug for en kulturændring, og her har TR’erne en særlig rolle at spille,” siger Henry Charles Holm.

Brug for værktøjer
Men tillidsrepræsentanterne har brug for nogle værktøjer, påpeger Henry Charles Holm. Både til at åbne for snakken om stress på lærerværelset og turde tage fat i de lærere, der ser pressede ud.

Og derfor bør det psykiske arbejdsmiljø fylde meget mere på grundmodulet i den uddannelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) udbyder til nye tillidsrepræsentanter, mener han.

”Det er helt klart vejen frem at give TR’erne nogle værktøjer, så de bedre kan tackle samtaler om det pressede arbejdsliv. Jo før man gør det, jo bedre. Ellers sover man i timen,” siger Henry Charles Holm.

Han understreger, at det ikke er tillidsrepræsentanternes opgave at løse problemerne, hvis de opdager en kollega, der er stresset.

”Det handler om at vise, at man gerne lytter og ved, hvor der er hjælp at hente,” forklarer DUS-konsulenten.

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at gymnasielærere er blandt de mest stressede faggrupper i Danmark.

Bedre rustet i folkeskolen
Landets folkeskolelærere bruger også DUS’ rådgivning og psykologordning. På folkeskolerne er der ifølge Henry Charles Holm en helt anden åbenhed om stress i forhold til gymnasierne.

”Folkeskolelærerne har som regel snakket med deres team og tillidsrepræsentant, inden de kontakter os. Nogle har også snakket med deres ledelse. Mange gymnasielærere går derimod alene med problemerne.”

Han mener, at den større åbenhed blandt andet skyldes, at folkeskolelærerne i mange år har arbejdet tæt sammen i team, og at der er en erkendelse af, at stress er noget, man som arbejdsplads skal tage sig af. Men det har også stor betydning, at TR-uddannelsen i Danmarks Lærerforening indeholder et modul om det psykiske arbejdsmiljø, fastslår han.

”Derfor er mange af deres TR’ere bedre rustet til at tage samtaler med kollegerne om arbejdsmiljøproblemer,” siger Henry Charles Holm.

Primært ledelsens opgave
Kasper Bøcher, der er formand for arbejdspladsudvalget i GL, nikker genkendende til, at stress på mange gymnasier ikke er noget, man taler højt om.

”Det er nok rigtigt, at vi i vores branche ikke er specielt gode til at åbne op og snakke med hinanden om stress,” siger Kasper Bøcher.

Han mener, at det primært er ledelsens opgave at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen og skabe en kultur, hvor man kan tale om stress. Men han er enig i, at tillidsrepræsentanterne også har en vigtig rolle.

”Det kan aldrig blive TR’s ansvar at løse stressproblemerne på en skole, men det er klart, at det er godt, hvis TR kan få sat gang i en dialog om stress – både på lærerværelset generelt og i forhold til den enkelte lærer, der føler sig presset.”

Skal have central plads
Kasper Bøcher erkender, at det psykiske arbejdsmiljø ikke fylder særlig meget i TR-uddannelsen, som den ser ud i dag. Det bør der laves om på, mener han.

“Som TR skal man kunne mange ting i dag. Stress og det psykiske arbejdsmiljø skal naturligvis have en central plads i TR-uddannelsen. Det vil vi nu tage op i arbejdspladsudvalget,” siger Kasper Bøcher.

Læs tema om stress i Gymnasieskolen her

Fakta om DUS

  • Hos Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) kan medlemmer af GL, der er ramt af arbejdsrelateret stress, få fem samtaler hos en psykolog. 50 psykologer på landsplan er tilknyttet DUS-ordningen. Samtalerne betales af GL.
  • For at blive henvist til en psykolog skal man først tale med en af konsulenterne i DUS-rådgivningen. Her er der åbent på telefon 33 11 30 88 mandag til torsdag klokken 8.30-16.00 og fredag klokken 8.30-15.00.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater