Artikel
Teknikken driller
No image

Teknikken driller

Gymnasieskolen var med, da 3.k fra Ørestad Gymnasium skulle bruge iPads til at formidle en opgave i historie. Lærerne mener, der ligger et godt potentiale i iPad-undervisningen. Eleverne var lidt mere skeptiske og syntes, der gik for meget tid med det tekniske.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Havde denne scene udspillet sig for en halv snes år siden, ville læreren være kommet trillende med en vogn med et klassesæt af historiebøger. Og han ville være gået ind i et lukket klasselokale, hvor eleverne sandsynligvis havde siddet i hesteskoform. 
Men vi skriver 2013, og læreren har i dag en stak iPads under armen, som han kommer gående dér med raske skridt hen mod 3.k. Lokalet kan ikke lukkes – vi er på Ørestad Gymnasium og alle, der vil, kan kigge lige ind eller ned på det, der foregår. 
Læreren deler iPadsene rundt til eleverne med hurtige bevægelser. 3.k går på psykologilinjen og består mestendels af piger. Netop nu sidder de i grupper og er blevet forberedt på dagens iPad-undervisning i historie: At formidle, hvordan Nationalmuseet fremstiller billedet af vikingerne på den igangværende udstilling på museet. De har haft om vikingetiden siden august, og forløbet skal afrundes med en tur på Nationalmuseet. Opgaven, der både skal slutte dagen og forløbet, handler om erindringshistorie: Hvor meget influerer den tid, vi lever i, synet på andre tider – i dette tilfælde vikingetiden? Det skal udmønte sig i en 10 minutter lang video med klip fra Nationalmuseet.    
“Der er jo ikke nogen Safari-app på den!” lyder det, kort efter at læreren har udleveret iPads til de arbejdsgrupper, klassen er opdelt i. 
Læreren tager sig til hovedet: 
“Er det virkelig rigtigt?” spørger han og tilkalder skolens it-ansvarlige, da han har verificeret, at iPad’en tilsyneladende er uden internetadgang. 
Til forskel fra de 1.g’ere, der begyndte tidligere på året på Ørestad Gymnasium, bliver de andre klasser her ikke udelukkende undervist på og med iPads. Men alle har computere og er blevet vænnet til at læse det meste på skærmen. Bøger og papir er der kun lidt af på Ørestad Gymnasium. 
“Vi har bøger i et par fag, biologi for eksempel,” lyder det fra en af eleverne.

Let til feltarbejde 
Jeppe Wernberg er en af Ørestad Gymnasiums iPad-konsulenter og har brugt iPads forholdsvis meget i undervisningen – både i historie og i dansk, som han også underviser i. Og jo, han støder på nogle tekniske udfordringer, men iPad’ens mange muligheder for at læse og videreformidle materiale synes han opvejer ulemperne. 
“Jeg er ret skeptisk over for iPad’en som eneste it-redskab. Men i og med at det er en mobil enhed, gør det det lettere at gå ud i marken med den. Det er nemmere at tage billeder og film med den end med computeren, og så er det bare en god variation, i forhold til hvilke hjælpemidler vi ellers kan tage i brug. Det gør nok, at der er nogen, der synes, det er sjovere, når de skal lave en opgave på denne måde,” siger han. 
Ørestad Gymnasium har overvejende Apple-computere og -tablets. Ifølge læreren er det en fordel, at det er de samme programmer, der bliver brugt. 
“Til videoen her bruger vi programmet iMovie, og det er forholdsvis let at gå til. I dette tilfælde skal de lave en video ud fra devisen om, at det, de formidler, kommer de også til at forstå bedre. De har først lavet en pixibog om vikingetiden, hvor de tog udgangspunkt i deres egen historiebevidsthed, og så skal de følge op med videoen,” siger Jeppe Wernberg. 
Den it-ansvarlige, Mark Bløndal, kommer som tilkaldt. Han fikser hurtigt den iPad, der manglede den centrale Safari-app. Og jo, han er en travl mand på Ørestad Gymnasium. Eftersom det meste af undervisningen foregår digitalt, er de på spanden, hvis nettet ikke virker, eller nogle programmer driller. Til stor frustration for både lærere og elever. 
“Det er min opfattelse, at it og iPads deler vandene. Der er nogle lærere, der synes, der går for meget tid med det tekniske og helst ikke vil bruge yderligere tid på at sætte sig ind i det. De kan godt være bange for at lave fejl og bevæge sig ind i noget nyt. Og så er der lærere, der er fortrolige med it, og som bruger det aktivt. Det varierer meget,” siger han og tilføjer, at det er hans opfattelse, at særligt matematikundervisningen halter lidt bagefter i forhold til at blive brugt digitalt.

Spildtid 
Ifølge lærerne handler det om at opveje fordele og ulemper. Det er ikke første gang, de bruger iPad’en i undervisningen. Men jo, det tekniske kan drille. 
“Nogle elever bruger relativt lang tid på det tekniske. Og det kan selvfølgelig give en masse spildtid. Google og iPad går ikke altid så godt i spænd, så det kan godt volde problemer. Men den primære svaghed er, at iPad’en ikke er noget godt skriveredskab. I forhold til læsbarheden er der forskellige undersøgelser, der viser noget forskelligt. Nogle viser, at eleverne ikke husker så godt, når de læser på en skærm, som når de læser en gammeldags bog, andre siger det modsatte; at eleverne læser mere, når de læser bøgerne digitalt,” lyder karakteristikken. 
Som timerne skrider frem i 3.k, bliver det tydeligt, at ikke alle elever er lige fortrolige med en iPad. I de første to moduler skal eleverne undersøge de nærmere detaljer omkring Nationalmuseets udstilling og se på, hvilken metode der er brugt i historiefremstillingen. Kort sagt: indsamle data. Den del er nem nok. Men da de lidt senere står på Nationalmuseet og skal til at filme den enorme skibsmodel, museet har sat op, melder de første frustrationer sig: 
“Hvordan gør vi det her?” lyder det fra en af arbejdsgrupperne. 
Læreren svarer overvejende på tekniske spørgsmål – ikke faglige. 
Eleven Astrid Benetsen synes, iPad’en giver en anden tilgang til historieundervisningen. 
“Jeg synes, det er sjovt, for det er ikke så tit, vi får lov til at arbejde med iPads. Den er god til at læse på, men ikke så god, hvis man skal skrive noget på den,” siger hun, mens hun står og tager noter ved en udstillingsmontre med dragter og smykker fra vikingetiden. 
Line Pedersen bliver irriteret over iPad’en: 
“Vi skal bruge så meget tid på det tekniske! Det havde været meget nemmere, hvis vi bare skulle skrive,” siger hun. 
“Det giver selvfølgelig lidt diversitet i forhold til at skrive en opgave, men hvorfor skal vi bruge tid på det frem for det faglige?” fortsætter Line Pedersen. 
Læreren smiler lidt: 
“Nogle af de tekniske frustrationer er reelle nok. Andre er de selv ude om. Nogle af eleverne er frustrerede, fordi de ikke kan få deres screencast over i iMovie. Og det kan jeg da godt forstå er irriterende,” siger han. 
Alle grupper får afleveret en færdig video sidst på eftermiddagen. Weekenden kalder, og mange er trætte. 
“Jeg må jo se på, om de tekniske problemer er gået ud over det, de skulle have fået ud af det fagligt.  Men nu må jeg se resultatet først.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater