Artikel
Stemmer fra lærerværelset
No image

Stemmer fra lærerværelset

Den nye overenskomst: Hvad forventer du dig af det nye skoleår?

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Indkøringsår 
Dette skoleår bliver et indkøringsår for den nye overenskomst. Vi skal lige vænne os til tidsregistrering, og det tekniske fungerer ikke helt endnu. Foreløbig er proceduren den, at vi tjekker ind, når vi møder, og tjekker først ud, når vi går hjem igen – forudsat at der er tale om samlet arbejdstid: Frokostpausen, kaffepauser, kollegial sparring og administrativt arbejde indgår altså også i arbejdstiden, så længe vi arbejder sammenhængende. 
Når vi arbejder hjemme, er det den arbejdstid, der er direkte undervisningsrelateret, som registreres. Jeg tror faktisk, tidsregistreringen vil hjælpe mig til at arbejde mere struktureret og sammenhængende derhjemme. Mine hjemmearbejdsdage har nok i lidt for høj grad været flydende mellem arbejde og fritid, og så kan man let få en fornemmelse af, at man arbejder mere, end man måske faktisk gør. 
En gang i kvartalet skal vi så tale med ledelsen om, hvordan det går, og om vi eventuelt skal justere på vores opgaver. Det forudsætter gensidig tillid. Om det kommer til at fungere, er til syvende og sidst et spørgsmål om ånden på arbejdspladsen.  

Tine Frank, Nykøbing Katedral-skole, underviser i dansk og musik, 48 år.

Mere lønarbejder 
Det bliver et anderledes skoleår. Vi skal til at tidsregistrere, og det betyder, at jeg kommer til at føle mig mere som en lønarbejder end tidligere. Grundlæggende mener jeg, at det er møgirriterende at skulle tidsregistrere. På den anden side har jeg tænkt mig at bruge tidsregistreringen som en øvelse til at se, hvor meget tid jeg bruger på de forskellige opgaver. Er der noget, som fylder unødigt meget, så må jeg se på, om jeg kan gøre det anderledes. Det kan for eksempel være, at rettearbejdet skal gøres mere enkelt. 
Jeg bruger nok meget tid på at nurse eleverne, og det kan godt være, at det bliver anderledes. Før gjorde jeg jo bare det, jeg mente var nødvendigt, uden at tænke over, hvor lang tid det tog. Nu skal jeg måske til at stille få og præcise krav til eleverne og nurse dem mindre. 
Jeg tror, der bliver mindre tid til at udføre ting, som ligger ud over de faste definerede opgaver.  

Birger Steffen Christiansen, Frederikssund Gymnasium, studievejleder og underviser i musik, 61 år.

God dialog 
Jeg skal i pædagogikum i år, så det bliver et lidt atypisk år for mig. Jeg tror ikke, den nye overenskomst vil gøre den store forskel for mig. Jeg har tidligere arbejdet i det private erhvervsliv, og derfor vil det virke meget naturligt, at jeg har en række opgaver, jeg skal løse inden for en 37-timers arbejdsuge. I mit tidligere arbejde havde jeg perioder med overarbejde, og i andre perioder gik jeg tidligere hjem. Sådan vil det også være for mig nu. 
Jeg synes, vi har haft gode dialoger på skolen mellem ledelse og lærere og er kommet frem til gode løsninger. Vi skal for eksempel ikke gå i detaljer med tidsregistreringen, og vi skal ikke være på skolen på bestemte tidspunkter. Det sidste er vigtigt for mig, da jeg til nogle opgaver har brug for at finde ro derhjemme.  

Karina Hyldal Nissen, Struer Statsgymnasium (htx), unde-r-viser i afsætning og senere også virksomhedsøkonomi, 41 år.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater