Artikel
Små gymnasier: Vi styrker lokalmiljøet og skaber nærvær for eleverne
Elever Odsherred Gymnasium

Små gymnasier: Vi styrker lokalmiljøet og skaber nærvær for eleverne

Mange mindre gymnasier har i flere år kæmpet med faldende elevtal. I år ser fremtiden mere lys ud for Høng Gymnasium og HF og Odsherred Gymnasium. Skolerne tager aktivt del i lokalmiljøet, og det giver pote.

Noget skulle der ske. De to små gymnasier Høng Gymnasium og HF og Odsherred Gymnasium fik færre elever. Derfor har gymnasielærerne blandt andet opsøgt de lokale skoler og arrangeret et lokalt folkemøde for at tiltrække elever. Og i år er udviklingen heldigvis vendt. 

Det samme er desværre langt fra tilfældet på mange andre mindre gymnasier. Ifølge tal fra Danske Regioner er der 1.423 færre unge i år end sidste år, som har søgt ind på det almene gymnasium, og i sær mange mindre gymansier er ramt.

Høng Gymnasium og HF har 220 elever i alt, og med et svingende elevtal har det tidligere set svært ud for det lille sjællandske gymnasium.  

I år tegner fremtiden sig dog lysere for Høng Gymnasium og HF. De har modtaget 37 ansøgninger til hf og 27 til stx. I forhold til 2017 hvor ansøgningstallene lå på 24 til hf og 22 til stx. Det er en lille stigning, som glæder rektor på skolen. For hver elev mere er en sejr.

“Jeg ser positivt på fremtiden. Det er vigtigt at beholde de små gymnasier, også fordi vi styrker lokalsamfundet. Små klasser, mere tid til eleverne og sammenhold på tværs af årgangene er fordelene ved et mindre gymnasium,” siger Mads Skrubbeltang, rektor på Høng Gymnasium og HF.

Afgørende med lokal uddannelse
På Odsherred Gymnasium har de også oplevet en mindre stigning i antallet af ansøgninger til stx. Sidste år modtog de 90 stx-ansøgninger, mens de i år har rundet de hundrede med 102 ansøgninger. Desuden har gymnasiet lanceret en hf-uddannelse, hvor de har modtaget 29 ansøgninger indtil videre.

“Vores eksistensberettigelse er, at vi skal hæve uddannelsesniveauet i området. De dygtige ressourcestærke elever tager gerne toget 45 minutter til den skole, som de foretrækker. Men det er afgørende for de lidt svagere elever, at der er lokale uddannelsesinstitutioner i deres umiddelbare nærhed,” siger Niels-Peter Babalola Andersson, rektor på Odsherred Gymnasium og hf.

For Niels-Peter Babalola Andersson er det også essentielt, at skolen er en aktiv del af lokalmiljøet. Skolen skal være med til at skabe grobund for et spirende ungdomsmiljø i lokalområdet, for det er på den måde, at Odsherred Gymnasium tiltrækker flere elever.

Eksempelvis har skolen været med til at arrangere et lokalt folkemøde med deltagelse af deres egne elever, og så har de også et godt samarbejde med kommunen. Odsherred Gymnasium har blandt andet fået dispensation til at drive et af kommunens 10. klasses tilbud på skolen.

Vores eksistensberettigelse er, at vi skal hæve uddannelsesniveauet i området. Derfor er det afgørende for de svagere elever, at der er lokale uddannelsesinstitutioner, 

Niels-Peter Babalola Andersson, rektor
Odsherred Gymnasium

Omvendt brobygning er en succes
På Høng Gymnasium og HF igangsatte en del af lærergruppen sidste efterår en større markedsføringskampagne for gymnasiet.

I stedet for at vente på at de unge mennesker kom til Høng, tog lærerne sagen i egen hånd og kom til de unge mennesker.

Under overskriften “Omvendt brobygning” arrangerede lærergruppen besøg på 12 omkringliggende folkeskoler, friskoler og efterskoler. Her tog lærere og elever i par ud og besøgte afgangsklasser og overtog en undervisningslektion.

Lærer på Høng Gymnasium og HF Inger Brøgger indviede blandt andet flere 9. klasser i Perserkrigenes drama i en light-udgave af oldtidskundskabsundervisningen.

“Det handler om at gøre opmærksom på, at Høng Gymnasium eksisterer. Det var rigtig sjovt at være ude og undervise grundskoleelever, svare på spørgsmål om gymnasielivet og give dem en fornemmelse for, hvad det vil sige at gå i gymnasiet,” siger Inger Brøgger, lærer i oldtidskundskab, latin, engelsk og AP på Høng Gymnasium og HF.

Nødvendigt med politiske tiltag
Mindre ungdomsårgange og en politisk dagsorden, om at unge skal vælge en erhvervsuddannelse, presser mange gymnasier.

Rektor på Odsherred Gymnasium efterlyser politiske tiltag, som understøtter de små gymnasier. Han mener, at der skal gøre noget drastisk ved elevfordelingen. Eksempelvis ved at indføre kapacitetslofter på skoler i de områder, som trækker elever væk fra de mindre lokalsamfund.

På Høng Gymnasium og HF vil man også rigtig gerne af med sparekniven, som går under navnet omprioriteringsbidrag.

“Vi kan ikke spare mere på undervisningen, så nu går det udover sociale aktiviteter, talentarbejde og elevkonkurrencer. Alt det som også er en meget vigtig del af at gå i gymnasiet. Her vil en forhøjelse af grundtilskuddet være en god løsning til at styrke de små gymnasier,” siger Mads Skrubbeltang, rektor på Høng Gymnasium og HF.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater