Artikel
Skoler om elevers køb af opgaver: Næsten umuligt at bevise 
Lærer retter opgaver

Skoler om elevers køb af opgaver: Næsten umuligt at bevise 

Lærere og ledelse har meget svært ved at løfte bevisbyrden, hvis elever køber opgaver. Håndtering af snyd med skriftligt arbejde er fyldt med dilemmaer, mener lærere og ledelse.

Hvis en elev har købt en opgave eller fået en anden til at lave den, kan det være meget vanskeligt at bevise det. 

I dag er plagiatkontrol udbredt på gymnasierne, men den type kontrol vil aldrig finde originalt materiale. Dermed står skoler også i en række dilemmaer, hvis lærere og ledelse mistænker en elev for ikke at have lavet opgaven selv.

“Hvis jeg skal anklage eller mistænkeliggøre en elev for at snyde, så skal jeg også være helt sikker i min sag. Det vil være meget vanskeligt at bevise, at en elev har fået en anden til at skrive sin opgave,” siger Mogens Georg Andersen, som underviser i historie, filosofi og samfundsfag på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

Gymnasieskolen.dk beskev for nyligt, hvordan gymnasieelever via Facebook eller andre sociale medier køber sig til skriftlige opgaver til den daglige undervisning eller de store skriftlige opgaver som SRP og SOP.

Gymnasieskolen.dk har også talt med en elevrådsformand, som fortæller, at elever på skolen betaler kammerater for at lave deres opgaver. Elevrådsformanden ønsker at være anonym.

Mogens Georg Andersen har ikke mistanke om, at hans egne elever snyder, men han er klar over, at snyd generelt er et problem i sektoren. 

Der er nogle etiske dilemmaer i at mistænkeliggøre elever for snyd, og ofte bør man lade tvivlen komme eleven til gode.

Mogens Georg Andersen, lærer
Munkensdam Gymnasium

“Det er selvfølgelig ikke i orden at snyde sig til bedre karakter, og det er uretfærdigt, hvis elever, som har snydt, optager en studieplads, som skulle være gået til en anden. Når det er sagt, så er der nogle etiske dilemmaer i at mistænkeliggøre elever for snyd, og ofte bør man lade tvivlen komme eleven til gode, mener jeg,” siger Mogens Georg Andersen.

Han uddyber, at der ud fra retssikkerhedsprincipper skal være klare beviser for at anklage elever for at snyde. Derudover mener han, at der ligger en risiko for at ødelægge relationen og tilliden til en elev ved at rejse en mistanke om snyd.

“Vi risikerer at bremse en positiv udvikling for en elev, hvis vi ubegrundet anklager for snyd,” siger han.

Ledelsens ansvar
I sidste ende er det ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) ledelsens ansvar at håndtere snyd og eventuelt give eleven en sanktion.

Formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers mener dog, at i det tilfælde en elev afleverer en opgave, som vedkommende ikke selv har skrevet, kan det være vanskeligt at bevise.

I praksis er det svært at bevise, og så skal vi selvfølgelig tage hensyn til elevens retssikkerhed.

Henrik Nevers, formand
Danske Gymnasier 

“Det er alvorligt at anklage en elev for at have købt sig til en opgave, og man skal derfor være sikker i sin sag som ledelse. I praksis er det svært at bevise, og så skal vi selvfølgelig tage hensyn til elevens retssikkerhed,” siger han.

Han understreger dog, at det er “helt uacceptabelt”, hvis elever afleverer opgaver i deres eget navn, de ikke selv har skrevet.

“Elever må selvfølgelig ikke kunne snyde sig til en bedre karakter. Snyd skal bekæmpes,” siger Henrik Nevers.

Han peger på, at det eksempelvis er godt, at SRP nu skal forsvares til en mundtlig eksamen.

“En del af svaret på at undgå snyd kan ligge i prøveformerne og opgaverne, vi stiller eleverne,” siger Henrik Nevers.

Ikke de store konsekvenser 
Tillidsrepræsentant på Rungsted Gymnasium Jeppe Willads Petersen underviser i fysik og matematik. Han tror ikke, at hans elever har købt sig til opgaver, men kan i sagens natur ikke være sikker. Han har dog oplevet, at elever snyder med opgaver, og når det sker, tager han en snak med dem.

“En af mine elever afleverede en opgave i NV baseret på et forsøg, vi havde lavet på skolen. Hun brugte dog en anden metode i sin besvarelse, end vi havde gjort. Jeg spurgte hende lidt ind til opgaven, og hun indrømmede, at en god veninde fra et andet gymnasium havde lavet opgaven for hende,” siger Jeppe Willads Petersen.

Han mener, at man på den måde som lærer godt kan snakke med eleverne om en skriftlig opgave uden med det samme at anklage dem for at snyde.

Nogle lærere er frustrerede over, at de oplever, at der ikke rigtig er konsekvenser for eleverne, hvis de snyder.

Jeppe Willads Petersen, tillidsrepræsentant
Rungsted Gymnasium 

Han erkender dog, at hvis en af hans elever køber sig til en opgave, som ikke pludselig springer meget i niveau, er det svært at opdage det – eller at bevise det, hvis mistanken er der.  

På Rungsted Gymnasium er proceduren i forbindelse med snyd eller mistanke om snyd, at sker det én gang, så tager læreren sig af det og orienterer studielederen. Sker det igen, kan læreren gå videre med det til ledelsen.

“Jeg ved dog, at nogle lærere er frustrerede over, at de oplever, at der ikke rigtig er konsekvenser for eleverne, hvis de snyder,” siger Jeppe Willads Petersen.

Skal være 100 procent sikker 
Linda Petersen ​​underviser i samfundsfag på Rosborg Gymnasium & HF og er formand for Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS).

“Generelt set er snyd et problem, og vi skal gøre, hvad vi kan for at bekæmpe snyd,” siger hun.

Uden håndfaste beviser kan ledelsen ikke give en sanktion.

Linda Petersen, lærer
Rosborg Gymnasium & HF

I denne artikel udtaler hun sig generelt som underviser og ikke som formand for FALS.

Hun mener, at håndteringen af snyd og mistanken om snyd er meget dilemmafyldt  for lærere.

“På den ene side er det et problem, hvis en elev slipper afsted med snyd, fordi vedkommende så kan være fristet til at gøre det igen. På den anden side skal du være 100 procent sikker for at anklage en elev for at snyde og sende det videre til ledelsen. Uden håndfaste beviser kan ledelsen ikke give en sanktion,” siger Linda Petersen, som også mener, at hvis elever betaler andre for at lave deres opgaver, er det meget svært at bevise.

Hun har dog i flere tilfælde snakket med elever, hvis hun har mistanke om, at de har fået for meget hjælp til en opgave på den ene eller den anden måde. 

“Jeg har talt med elever om den hårfine balance mellem at få hjælp af sin storesøster, og at storesøsteren skriver dele af opgaven. Men jeg begynder ikke at anklage en elev for at snyde. I den daglige undervisning skal vi forsøge at bevare tilliden mellem elever og lærer,” siger hun.

Hun fortæller en anekdote om en elev, som hun mistænkte for snyd under corona-lockdown. Eleven afleverede en opgave, som havde en højere standard end normalt.

“Jeg mistænkte hende først for at have snydt, men så valgte jeg at give hende positiv feedback for opgaven og skrev to-tre punkter, hun skulle arbejde videre med. Jeg kunne efterfølgende se, at hun tog min feedback til sig, og hun begyndte også at blive bedre mundtligt. Jeg er sikker på, at hun tog sig sammen og voksede fagligt under lockdownen. Hun havde ikke snydt,” fortæller Linda Petersen.

  

 

  

 

Tema: Snyd eller inspiration

Gymnasieskolen.dk sætter fokus på gymnasieelevers brug af diverse portaler, hjemmesider med videre i forbindelse med skriftligt arbejde og til eksamen.

Har du idéer til artikler, så skriv til johan@gl.org eller gymnasieskolen@gl.org.

Regler om snyd

  • Spørgsmål om sanktionering af elever, herunder for snyd, er et anliggende for gymnasiets ledelse.
  • En lærer, der får en formodning om snyd i forbindelse med den almindelige undervisning -  i skriftlige afleveringer og interne prøver, skal oplyse rektor herom, så rektor kan undersøge det nærmere.
  • Den enkelte institution skal fastsætte sine studie- og ordensregler, så de danner grundlag for en målrettet indsats for at imødegå snyd og lignende.
  • Snyd i den daglige undervisning for eksempel snyd med skriftlige opgaver håndteres efter Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, mens snyd til eksamen håndteres efter Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

Kilde: Styrelsen for Undervisning om Kvalitet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater