Artikel
Faglige foreninger: Snyd med skriftlige opgaver er stort problem
computer mobil shutterstock_268450487

Faglige foreninger: Snyd med skriftlige opgaver er stort problem

Det er ofte snyd eller på kanten af snyd, når elever bruger studienet.dk og lignende hjemmesider til at lave skriftlige opgaver. Det mener flere faglige foreninger.

Når lærere skal lave skriftlige opgaver til deres elever, så bliver de nødt til at forholde sig til risikoen for, at eleverne finder en lignende tekst, opgave eller analyse på nettet.

Plagiat, snyd eller risikoen for, at elever lader sig inspirere lidt for meget fra andres tekster, er udbredt i gymnasiet.

Tre forpersoner for faglige foreninger i de store fag dansk, engelsk og matematik fortæller, at hvis eleverne kan finde analyser og opgaver på studienet.dk eller andre steder på nettet, så vil nogle elever også bruge dem til at snyde eller lade sig inspirere så meget, at det i princippet ikke er deres egen opgave, de afleverer.

I går skrev gymnasieskolen.dk, at en række elever bruger portalen studienet.dk på en måde, som bedst kan betegnes som snyd. Eller sagt mere diplomatisk, at eleverne plukker fra opgaver, analyser og guides på siden uden at angive kildehenvisning.

Læs: Snyd eller inspiration? Elever fortæller om brugen af studienet.dk

Hvis de ikke henviser til, hvor de har plukket pointen fra, så er det snyd.

Ditte Eberth Timmermann, forperson
Dansklærerforeningen for hhx, htx, eux og eud

Især i fag som dansk og engelsk, hvor eleverne skal analysere og fortolke fiktion, springer elever over, hvor gærdet er lavest, fortæller elevrådsrepræsentanter. 

Plagiat er et stigende problem
Forpersonerne for Engelsklærerforeningen og Dansklærerforeningen bekræfter, at det er et forholdsvis stort problem, at eleverne bliver fristet til at bruge studienet.dk eller andre hjemmesider med hjælp, når de skal lave skriftlige opgaver.   

“Problemet er blandt andet, at de mister den læring, der ligger i at lave deres egen analyse inden for forskellige genrer. Når de går ind og bruger færdige værktøjer og analyser, de finder på nettet, så bliver det en skabelon, de ubevidst fylder ud i stedet for selv at øve sig i at lave en analyse,” siger Ditte Eberth Timmermann, der er forperson for Dansklærerforeningen for hhx, htx, eux og eud.

Hun tøver ikke med at kalde det for snyd, når elever plukker gode pointer fra en analyse, som de ikke selv har gjort en indsats for at komme frem til.

“Hvis de ikke henviser til, hvor de har plukket pointen fra, så er det snyd,” siger Ditte Eberth Timmermann, som vurderer, at det er temmelig udbredt, at elever tager noget fra nettet og omskriver det, som om det var deres eget. 

“Plagiat er desværre en voksende problemstilling,” siger hun.

Hun mener, at det er svært at undgå, at nogle elever søger efter hjælp på nettet til at løse opgaver, men hun mener, at det er problematisk, at eksempelvis studienet.dk gør det til forretning at hjælpe gymnasieelever, der er i tidsnød.

“Jeg mener, det undergraver den læring og de analyse- og fortolkningskomptencer, vi forsøger at opbygge hos eleverne, når de kan finde færdige analyser på nettet. Jeg mener, at vi i undervisningen hjælper eleverne til at komme godt i gang med deres skriftlige opgaver. Vi har i høj grad fokus på progression og trækker fordybelsestiden ind i undervisningen og bygger op, så de lærer at lave en god analyse. Men nogle elever vælger den nemme løsning frem for at deltage i dette arbejde, fordi de ved, at de kan finde en opgave på nettet,” siger hun.

Panderynker hos engelsklærerne
Formand for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og​ HF Bodil Aase Frandsen Schmidt mener, det er et problem for undervisningen, at elever nemt kan finde analyser, opgaver, noter og så videre om engelske tekster på studienet.dk og andre steder på nettet. 

Hvis de bare ”lader sig inspirere” uden henvisning, så er det jo egentlig også snyd.

Bodil Aase Frandsen Schmidt, formand
Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og​ Hf

“Studienet.dk og lignende sider har givet engelsklærere panderynker i mange år. Ikke nok med at der ligger ”guldnoter” til gamle eksamensopgaver derinde, så kan man også finde noter til rigtig mange andre engelsksprogede tekster. Og findes der ikke noter til en given fiktiv tekst på studienet, så findes der helt sikkert noter på udenlandske sider,” siger Bodil Aase Frandsen Schmidt.

Hun mener, der er stor risiko for, at eleverne ender med at snyde, når de bruger en analysehjælp til en tekst på studienet.dk

“Hvis de skriver direkte af og ikke henviser til siden som en kilde, så er det selvfølgelig snyd. Hvis de bare ”lader sig inspirere” uden henvisning, så er det jo egentlig også snyd, men det kan være svært at dokumentere som lærer. Der findes jo også elever, der er så gode til at ”maskere” deres inspiration, at man ikke umiddelbart lægger mærke til det,” siger hun. 

Hun ved, at mange lærere har svært ved at finde tekster til skriftlige opgaver, da teksterne ifølge hende nærmest skal være nyudgivne, for at man undgår, at de ligger kommenteret et eller andet sted på nettet.

Engelsklærernes formand har selv taget konsekvensen af udviklingen og har lavet sine egne afleveringer med nye tekster, som ikke ligger på nettet. 

“Det startede med, at jeg bad en klasse analysere og fortolke den amerikanske klassiker ”A Rose for Emily” af William Faulkners. I en klasse på 30 havde 28 elever kopieret eller ladet sig inspirere af noter på nettet, kunne jeg se. Det blev simpelthen for absurd, så jeg begyndte at lave mine egne opgaver med helt nyudgivne tekster,” fortæller hun.

Enkelte gange bruger hun også ældre tekster og klassikere i sine afleveringer.

“Så gør jeg, som så mange andre lærere, jeg ændrer titlerne på teksterne og eventuelt også forfatterne. Jeg har pt en novelle ude hos en klasse, der er skrevet af P. Seudo Nyman,” siger hun og forklarer, at hun også inddrager klassikere i undervisningen uden at bruge dem i afleveringer. 

Ikke tid til fordybelse
Bodil Aase Frandsen Schmidt mener dog ikke, man bare skal pege fingre ad studienet.dk eller andre sider, hvor elever søger efter hjælp eller inspiration til de skriftlige opgaver.

“Samlet set så laver eleverne så mange skriftlige afleveringer, at der ikke er megen tid til fordybelse. Så snart en aflevering er skrevet, så er det videre til den næste. Samtidig har vi lærere dårligt tid til at rette opgaverne,” siger hun.

Når vi holder terminsprøver, er det fristende at bruge et gammelt eksamenssæt, men det kan være lidt farligt.

Mikkel Rønne, formand
Matematiklærerforeningen

Hun mener, at fokus på den måde kommer til at handle mere om kvantitet end kvalitet.

“Og så må man sno sig, tænker nogle elever. For nogle handler det om at gå på studienet.dk og bruge en fuldfærdig analyse og fortolkning, for andre handler det om at købe en hel opgave på nettet skrevet af en ghostwriter, som man kan gøre på diverse lektiehjælpssider på Facebook,” siger hun.

Matematik: Kan ikke bruge tidligere opgaver
Mens dansk- og engelsklærere oplever et forholdsvis stort problem med elever, som “stjæler” med arme og ben fra nettet, når de skal lave skriftlige opgaver, så er problemstillingen mindre i matematik. Det mener formand for Matematiklærerforeningen Mikkel Rønne.

“De fleste matematiklærere, jeg kender, giver ikke karakterer for afleveringsopgaver, fordi vi ved, at eleverne kan have fået hjælp forskellige steder – fra hinanden, familien, lektiecafeen eller måske studienet.dk,” siger Mikkel Rønne.

I stedet kan matematiklærere tjekke elevernes faglighed ved at lave test og prøver, pointerer han.

“Når vi holder terminsprøver, er det fristende at bruge et gammelt eksamenssæt, men det kan være lidt farligt, fordi eleverne netop kan have downloadet tidligere eksamenssæt fra internettet,” siger Mikkel Rønne.

Han peger på, at man kan ændre på tidligere prøver ved at blande opgaver fra forskellige sæt, ændre på værdierne i opgaverne eller lavet nogle helt andre opgaver. 

“Men det er jo klart tidskrævende og ærgerligt ekstraarbejde, ikke mindst fordi eksamenssættene er vældig godt gennemtænkte og gennemprøvede. Men man er nok nødt til at gøre noget, specielt hvis man vil bruge terminsprøven som en af brikkerne til at give eleverne karakterer,” siger Mikkel Rønne.

Han tror dog på, at de fleste elever forsøger at løse opgaverne selv.

“I coronatiden sidste år lavede jeg en virtuel terminsprøve med et gammelt sæt, hvor jeg ændrede på et par af opgaverne. Her mistænker jeg, at nogle havde haft fingre i den gamle eksamensopgave. Men jeg har en tro på, at de fleste elever forsøger at lave et ærligt stykke arbejde,” siger han.

Studienet.dk: Ikke hensigten at snyde
Jean-Christoph Balmisse er administrerende direktør og medejer af virksomheden Better Students, som udgiver studienet.dk.

I går sagde han i en artikel på gymnasieskolen.dk om elevers brug af studienet.dk, at studienet.dk har gjort meget for at undgå, at elever snyder.  

Hovedmotivet for os er at give eleverne en større forståelse for litteraturanalyse.

Jean-Christoph Balmisse, direktør og medejer
Better Students, udgiver af studienet.dk

Gamle elevopgaver er blevet udfaset fra studienet.dk, da de i højere grad lagde op til, at elever “lånte for meget for de enkelte opgaver”. Derudover er alle tekster fra studienet.dk sendt til plagiatkontrolsystemet Urkund. Der er desuden gratis adgang for undervisere, så de nemt kan se, hvad studienet.dk skriver om eksempelvis en novelle i dansk.

I forhold til lærernes kritik af, at eleverne kan finde analyser og fortolkninger af tekster på studienet.dk, svarer Jean-Christoph Balmisse.

“Vi har langt fra alle tekster liggende på studienet.dk, så hvis man som lærer ønsker, at eleverne skal løse en original opgave, så er det ikke svært at finde en tekst, som ikke ligger hos os. 

Hvad siger du til, at lærerne mener, det ødelægger læringen, når de finder grundige analyser af en tekst på nettet, som de plukker fra og afleverer, som om det er deres egen opgave?

“Det er ikke meningen med studienet.dk, at eleverne skal bruge materialet på den måde. Hovedmotivet for os er at give eleverne en større forståelse for litteraturanalyse, som kan gå over hovedet på nogle elever. Vi hører fra elever, at de oplever, at de pludselig forstår ting bedre, når de er på vores side. Der kan godt være få elever, der bruger vores side forkert og måske mister læring, men flertallet bruger den til at lære mere,” siger Jean-Christoph Balmisse.

Tema: Snyd eller inspiration

Gymnasieskolen.dk sætter fokus på gymnasieelevers brug af diverse portaler, hjemmesider med videre i forbindelse med skriftligt arbejde og til eksamen.

Har du idéer til artikler, så skriv til johan@gl.org eller gymnasieskolen@gl.org.

Studienet.dk

Studienet.dk startede under navnet Opgavecentralen i 1995. Sidan da har 500.000 gymnasieelever benyttet tjenesten. I øjeblikket er der omkring 15.000 brugere af studienet.dk.

På siden ligger der et omfattende materiale i de fleste fag i gymnasiet som for eksempel vejledninger, analysemodeller, og vejledende besvarelser til alle væsentlige opgavetyper.

Materialerne og teksterne er udarbejdet af 10 fastansatte redaktører, som typisk er tidligere gymnasielærere. Derudover er en række freelancere tilknyttet studienet.dk.

Studienet.dk udgives af Better Students.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater