Artikel
Skole indfører minutiøs overvågning mod eksamenssnyd
eksamen

Skole indfører minutiøs overvågning mod eksamenssnyd

Det skal ikke kunne lade sig gøre at snyde uden at blive opdaget. Det er udgangspunktet for en lille gruppe it-ansatte på et nordsjællandsk gymnasium.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Da eleverne på Espergærde Gymnnasium og HF var til skriftlige eksamener før sommerferien, foregik det under massiv digital overvågning. It-afdelingen tog nemlig hele fire logningssystemer i brug for at spore snydere.
Det skete, fordi der i timerne op til den første skriftlige eksamen blev opfanget rygter om elever, der ville snyde ved at ‘bryde ud’ af den begrænsede internetforbindelse, som eleverne skulle bruge under eksamen, for at de ikke havde adgang til for eksempel Google og Facebook.

“Det skal være løgn,” sagde Mikael Klintorp, der udover at undervise i engelsk og matematik, er it-ansvarlig på skolen.

Livline åben eller snydepels?
Mikael Klintorp gik derfor i gang med at kigge i logfilerne for skolens internettrafik og opdagede flere ting.
Først og fremmest en stor gruppe elever, der uforvarende var havnet på skolens åbne internet og dermed potentielt kunne snyde.
Dernæst en mindre gruppe elever, der havde ‘holdt en livline åben uden at bruge den’ samt en enkelt ‘regulær snydepels’, som den garvede lærer siger. Sidstnævnte blev bortvist fra eksamen og senere også fra skolen.

Resten af første eksamensuge gik med fortsat at overvåge, om der var ‘illegal’ trafik fra eksaminandernes computerer. Og derefter gik det stærkt.
Henover weekenden satte Mikael Klintorp og resten af it-afdelingen gang i en stor oplysningskampagne til eleverne om, hvordan de skulle sikre, at de ikke kom under mistanke for snyd. Det blev til disse fire råd:

  • Sørg for, at kun du selv kender dit kodeord.
  • Slet forbindelsen til skolens trådløse net, og log på, før eksamen begynder.
  • Medbring ikke mobil, eller sluk den, og lås den inde i et skab.
  • Fjern et eventuelt simkort i computeren, og sluk for bluetooth.

Elev troede, han kunne snyde system
Da eleverne gik ind i eksamensuge nummer to, var der derfor kø ved it-kontoret.

“Eleverne var voldsomt opsatte på at være sikre på, at de var på det rette net. De tog imod tilbuddet om hjælp. Det er jo nogle flinke og rare elever, og de tog det pænt. De fleste var forargede over, at nogle ville snyde,” siger Mikael Klintorp.

Der var dog igen en elev, der troede, at han kunne snyde systemet. Han blev opdaget, fordi Mikael Klintorp overvågede logfilerne. En senere analyse viste, at eleven også havde brugt det forbudte internet under en tidligere eksamen. Resten af eksamensperioden forløb uden snyd, der blev opdaget.

“Det har været voldsomt tilfredsstillende,” fortæller Mikael Klintorp.

Overvågningsprojektet var fra start hans barn, men fra næste eksamensperiode forventer han, at de andre it-eksamensvagter også kan betjente systemet. At han bruger sin arbejdstid på programmet er godkendt af skolens ledelse.

Følsom information logges ikke
I dag kan han hente logfiler fra fire forskellige steder i skolens digitale infrastruktur, der alle kan sammenkøres for at give et samlet billede af internettrafikken. Han understreger dog, at der alene logges metadata – for eksempel ip-adresser og brugernavne – men ikke indhold af elevernes datatrafik.

“Vi logger ikke følsom information. Vi er ikke inde på deres maskine og se, hvad der ligger. Det er jo dér, hvor filmen knækker, når man vil have adgang til elevernes computerindhold. Det er følsomt,” siger han og tilføjer, at der ikke har været diskussion af elevernes privatliv på skolen i forbindelse med projektet.

Læs: Minister overvejer overvågning af eleverne 

Mikael Klintorp fortsætter:

“Vi har snakket meget om, at det ikke skulle være en krig mellem os og eleverne. Har man ikke har eleverne med sig, så får man intet ud af det. Vi har tværtimod oplevet, at der er elever, der uopfordret har påpeget huller i systemet og på den måde hjulpet os. Uden gensidig respekt og tillid var det aldrig lykkedes,” siger Mikael Klintorp.

Elever ærgerlige, men bakker op
Hos elevrådet bekræfter forkvinde Karoline Kruse, at eleverne bakker op om tiltaget.

“Vi finder initiativet godt, samtidig med at vi er ærgerlige over, at sådanne ordninger er nødvendige. Det er desværre en realitet, at der er nogle, som snyder til eksamener. Derfor er vi glade for, at der er taget initiativ til at forhindre snyd yderligere,” siger hun.

Karoline Kruse fortæller, at tiltaget har givet anledning til mere snak om snyd:

“Eleverne har respekt for, at der bliver gjort mere for at forhindre snyd. Der har desuden været stor opmærksomhed på, hvad man må og ikke må bruge til eksamen, hvilket også har givet positive reaktioner hos eleverne. Eleverne finder sanktionerne for snyd retfærdige og respekterer dem, og derfor har der også været en naturlig accept af det nye overvågningsinitiativ fra elevernes side.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater