Artikel
Elever, lærere og ledere: Nej til overvågning
eksamen_overvaagning

Elever, lærere og ledere: Nej til overvågning

I stedet for at overvåge samtlige gymnasieelever til eksamen, bør prøverne laves om, så det blive sværere at snyde, mener elever, lærere og skoler.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Overvågning af elevernes computere til eksamen er en meget dårlig idé, mener eleverne.

“Overvågning vil være med til at skabe en ubehagelig kultur på skolen. Det er udtryk for mistillid, og det kan skabe et dårligt forhold mellem ledelse og lærere på den ene side og eleverne på den anden. Overvågning af alle for at fange nogle få er problematisk,” siger Martin Thing, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Reaktionen kommer efter undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) over for gymnasieskolen.dk afslører, at overvågning af gymnasieelevernes skærme og lagring af deres internetaktiviteter under eksamen kan blive en af fremtidens værktøjer til at bekæmpe eksamenssnyd.

Læs: Minister overvejer overvågning af elever

Kontrol og mistillid
Martin Thing vil gerne være med til at forebygge snyd, men det skal ikke ske med overvågning. Han mener i stedet, at der skal tænkes i nye eksamensformer.

“Den skriftlige eksamen afspejler ikke den måde, vi arbejder og lærer på til hverdag. Vi skal derfor  tænke i nye eksamensformer for eksempel projektorienteret i stedet for at indføre mere kontrol og mistillid,” siger Martin Thing.

Er det ikke nødvendigt at gøre mere for at bekæmpe snyd?

“Det er i hvert fald et stort problem, at eksamen er så afgørende for nogle elevers fremtid, at de vælger at snyde. Det er heller ikke fair for dem, som gør det ordentligt. Men snyd skal ikke bekæmpes med mere kontrol, men ved at lave eksamen, som afspejler elevernes undervisning til hverdag,” siger Martin Thing.

Etiske overvejelser
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) mener også, det er en dårlig idé at begynde at overvåge elevernes skærme til eksamen.

“Det er et voldsomt apparat at sætte i gang på alle skoler, og overvågning er også på grænsen af, hvor tæt vi kan gå på elevernes privatliv. De etiske aspekter skal i hvert fald overvejes grundigt,” siger formand Annette Nordstrøm Hansen.

Hun vil dog gerne kvittere undervisningsministeren for at tage problemet med snyd alvorligt, men hun mener, at problemet skal tackles på en anden måde.

“Hvis eleverne vil, kan de altid finde en måde at snyde på med de nuværende eksamensformer. Vi vil gerne udvikle eksamensformer, hvor det er mindre oplagt at snyde,” siger Annette Nordstrøm Hansen, som fremhæver, at den nye gymnasiereform lægger op til forsøg med nye eksamensformer.  

Vi er ikke efterforskere
Formand for Danske Gymnasier Anne-Birgitte Rasmussen vil meget gerne undgå, at skolerne skal til at overvåge elevernes computere under eksamen.

“Vi har et pædagogisk sigte og ikke et efterforsknings sigte. Overvågning vil være en ny og anderledes opgave, som skolerne ikke er rustede til,” siger Anne-Birgitte Rasmussen og henviser blandt andet til at skulle gemme personfølsom data indsamlet under eksamen.

Hun mener også, at teknologien ændrer sig så hurtigt, at det er svært at bekæmpe eksamenssnyd med teknologi.

“Vi vil hele tiden halte efter den nyeste teknologi, og vi kommer aldrig enhver form for snyd til livs.

Derfor foreslår hun også, at eksamensformerne skal udvikles, så det i mindre grad kan lade sig gøre at snyde.

I mod masseovervågning, men …
Ole Tange er it-politisk rådgiver i forbundet af it-professionelle PROSA. Han mener ikke, at overvågning af elevernes skærme vil være at tage et for drastisk skridt.

“Vi er imod masseovervågning og invadering af privatliv. Men i en særlig situation som en eksamen, kan det være nødvendigt at leve med mere overvågning. Vi ser også et behov for at fange snydere,” siger Ole Tange.

Overvågningen skal dog begrænses til eksamen, og der skal ikke installeres noget på elevernes computere, som de ikke nemt slipper af med igen, mener Ole Tange.

Han peger dog på, at der også kunne være andre muligheder for at komme snyd til livs end overvågning.

“Hvis en elev overpræsterer og går flere karakterer op, så kunne man invitere eleven ind til til en mundtlig eksamination af opgaven,” siger Ole Tange.

I den nye gymnasiereform, som blev forhandlet på plads før sommerferien, lægges der op til at forny eksamensformerne.

 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater