Artikel
Screening på hf mindsker frafald
_MG_4666

Screening på hf mindsker frafald

På Th. Langs HF og VUC får alle hf-kursister testet deres læse- og stavefærdigheder, når de begynder på uddannelsen. Det gør, at skolen hurtigt kan yde støtte, for eksempel til ordblinde kursister. Resultatet er mindre frafald, lyder det fra skolen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Når et nyt hold hf-kursister begynder på Th. Langs HF og VUC, skal alle igennem en screening i dansk. Formålet er hurtigt at kunne sætte ind med ekstra hjælp til de, der har svært ved at læse og stave. Eller som direkte er ordblinde.

Initiativet med den obligatoriske screening kører på tredje år, og erfaringerne er gode, fortæller læsevejleder Birgitte Kaalund Møballe. Det er hende, der tager sig af screeningerne sammen med skolens anden læsevejleder.

”Det er helt afgørende at sætte ind med det samme. Ordblinde, der får den rigtige støtte lige fra starten, klarer sig lige så godt som andre hf-kursister,” siger Birgitte Kaalund Møballe.

Statistik fra skolen bakker hendes udsagn op. Den viser, at de ordblinde stort set får det samme karaktergennemsnit som de øvrige kursister.

It-rygsæk og støttetimer
Screeningerne betyder, at læsevejlederne hurtigt har et overblik over, hvem der har læse- og skrivevanskeligheder.  

”De kursister tilbyder vi så en specifik test for ordblindhed,” siger Birgitte Kaalund Møballe.

De ordblinde kursister får tilbudt en såkaldt it-rygsæk. Den består af en bærbar computer med forskellige programmer, som kan hjælpe kursisterne med at læse og skrive. Til it-rygsækken hører også en scanner, så tekster kan scannes ind og omsættes til lyd.

Desuden får de ordblinde kursister på Th. Langs HF og VUC tildelt en eller to studiestøttetimer om ugen. Her får de støtte af en lærer til at udvikle deres læse- og skrivekompetencer og tilretttelægge deres skriftlige opgaver.

I år fungerer omkring 25 af skolens lærere som studiestøttelærere.

Har næsten givet op
En del af hf-kursisterne finder først ud af, at de er ordblinde, efter de er startet på hf-kurset og er blevet screenet.

”Vi har kursister, der har haft det forfærdeligt svært i folkeskolen, fordi man aldrig har fået diagnosticeret, hvad der præcist var galt. Vi møder mange, der næsten har givet op, fordi de har følt sig stemplet som dumme, ” fortæller Birgitte Kaalund Møballe og tilføjer:

”Mange bliver lettede over at finde ud af, at der en forklaring på deres vanskeligheder, og at de med den rigtige hjælp kan komme til at klare sig rigtig godt.”

Også hjælp til sårbare unge
Hjælpen til de ordblinde er mulig på grund af den såkaldte specialpædagogiske støtteordning (SPS) under Ministeriet for Børn og Undervisning. En ordning, som Th. Langs HF og VUC har haft siden 2006. Den betyder også, at kursister med for eksempel psykiatriske diagnoser kan få studiestøttetimer.  

”Gruppen af ordblinde er langt den største. Ud af de omkring 80 SPS-kursister, vi har i øjeblikket, er cirka to tredjedele ordblinde,” siger Birgitte Kaalund Møballe.

Men gruppen af sårbare unge med diagnoser som for eksempel ADHD er stigende, fortæller hun.

”Mange af dem har svært ved at koncentrere sig. Vores arbejde er derfor primært at hjælpe dem med at planlægge og strukturere deres skoletid og opgaver.”

Sidste år var frafaldet blandt SPS-kursisterne på 13 procent. Men Birgitte Kaalund Møballe er overbevist om, at indsatsen gør en forskel.

”Frafaldet ville være større, hvis vi ikke gav de studerende den ekstra støtte,” siger hun.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater