Artikel
Rektorforeningen lover løsning på Lectio-problem
Greve Gymnasium 14 IT

Rektorforeningen lover løsning på Lectio-problem

Gymnasieskolernes Rektorforening kan ikke forklare, hvorfor skolerne ikke har kontrakter med Lectio, men der kommer styr på det, lover næstformand Anne-Birgitte Rasmussen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Gymnasierne har aldrig haft de lovpligtige skriftlige aftaler om blandt andet datasikkerhed med Lectio. Men ifølge Gymnasieskolernes Rektorforening kommer der en løsning på det.

”Vi har haft et positivt møde med UNI-C og Lectio Det er UNI-C som myndighed, der hjælper os med at få styr på det her område,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

UNI-C er en styrelse under Undervisningsministeriet.

Ifølge Anne-Birgitte Rasmussen er der nedsat en arbejdsgruppe under UNI-C, som arbejder hen imod, at skolerne får papir på de skriftlige aftaler, de skal have. Gruppen arbejder i efteråret og forventes at være klar med en løsning i slutningen af dette år.

Ingen forklaring
Anne-Birgitte Rasmussen understreger, at det formelle skal være på plads i forhold til persondataloven og sikkerhed i leverancen. Hvorfor det ikke har været det fra begyndelsen, har hun ikke noget bud på.

Hvor længe har I været opmærksomme på, at der har manglet skriftlige kontrakter?

”Vi er blevet mere og mere opmærksomme på det her i foråret. Og vi har været i dialog med UNI-C og Lectio om hurtigst muligt at få styr på kontrakter.”

Kan du forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at skolerne i flere år samarbejder med Lectio uden skriftlige aftaler?

”Vores fokus er nu at få hjulpet hinanden til at få det bragt i orden. Det er vigtigt for os at få sikkerhed for, at det, vi gør fremadrettet, er rigtigt, og at hjælpe skolerne med at bringe det i orden.”

Men du har ikke bud på, hvorfor ingen har indgået skriftlige aftaler med Lectio?

”Vi bruger vores energi på fremadrettet at få bragt tingene i orden.”

Ikke vores ansvar
UNI-C afviser, at det har været styrelsens opgave at skride ind over for de manglende databehandleraftaler. Det er og har været skolernes eget ansvar at overholde persondatalovgivningen.

”Gymnasierne har personfølsomme data, og hvis de udleveres til en anden part, skal man have en databehandleraftale. UNI-C har ikke hidtil haft til opgave at kontrollere, at den enkelte selvejende institution gør tingene rigtigt,” siger vicedirektør Per Thorbøll.

UNI-C’s rolle har dog ændret sig i år. Der er truffet en politisk beslutning om, at UNI-C gradvist ændrer rolle fra at have været leverandør af blandt andet studieadministrative systemer til kun at være myndighed.

Det betyder dog ikke, at UNI-C skal kontrollere, om skolerne har de kontrakter, de skal have, men Per Thorbøll bekræfter, at UNI-C nu vil hjælpe gymnasierne med at får styr på kontrakter med leverandørerne.

”Gymnasierne har spurgt, om vi kan hjælpe med håndteringen af leverandørerne. Det er smartere at lave det arbejde samlet, i stedet for at hver enkelt skole skal sidde med det,” siger Per Thorbøll.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater