Artikel
Lectio: Det er ikke vores ansvar – UNI-C: Jo, det er
tastatur_security

Lectio: Det er ikke vores ansvar – UNI-C: Jo, det er

Det er korrekt, at Macom ikke kan lave en databehandleraftale. Men det skyldes, at UNI-C i flere år ikke har lavet en systemgodkendelse af Lectio, forklarer direktør i Macom Martin Holbøll. UNI-C afviser forklaringen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Macom ville gerne give skolerne en skriftlig kontrakt om sikkerhed og brug af personfølsomme data i forbindelse med Lectio. Men ifølge Martin Holbøll, direktør i Macom, er problemet, at det ikke kan lade sig gøre, så længe Lectio ikke er blevet systemgodkendt af UNI-C.

UNI-C er styrelse for it og læring og ligger under Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ifølge UNI-C holder Macoms forklaring ikke. Det vender vi tilbage til.

Flere erhvervsskoler har sagt nej tak til at bruge Lectio. Det skyldes, at de ikke kan få en skriftlig databehandleraftale, som de ifølge persondataloven er forpligtiget til, når de overdrager persondata til en anden part. Skolerne har en forpligtelse til at få papir på, at deres persondata ikke misbruges eller falder i de forkerte hænder, når de administreres og opbevares ude af huset.

Personfølsomme oplysninger
Skolerne overdrager en lang række personfølsomme oplysninger om elever og lærere til leverandører af studieadministrative systemer – for eksempel Lectio.

Ifølge Macom kan virksomheden dog ikke lave en skriftlig databehandleraftale med skolerne, fordi de mangler en systemgodkendelse af Lectio.

”En systemgodkendelse danner grundlag for at have et studieadministrativt system, hvor kernen er at udbetale taxameterkroner og administrere eksamen. Uden en systemgodkendelse er en databehandleraftale derfor ikke noget værd,” siger Martin Holbøll.

Han forklarer, at Lectio ikke har fået en systemgodkendelse siden 2009, da det såkaldte datakontor i Undervisningsministeriet blev lukket, og ansvaret blev overdraget til UNI-C, som er en styrelse under ministeriet.

Gymnasier mangler skriftlig aftale
Det betyder ifølge Martin Holbøll også, at de almene gymnasier siden dengang ikke har haft en databehandleraftale.

”Vi kunne godt skrive en aftale, men den ville ikke være mere værd end det stykke papir, den er skrevet på, så længe der ikke ligger en systemgodkendelse fra den øverste myndighed på området,” siger Martin Holbøll.

UNI-C afviser
Vicedirektør i UNI-C Per Thorbøll afviser, at der ikke ligger en systemgodkendelse af Lectio og andre studieadministrative systemer.

”Det er korrekt, at det er et stykke tid siden, at der er lavet en systemrevision, men det betyder ikke, at systemerne ikke er godkendt. Der er foretaget systemgodkendelser af de studieadministrative systemer, som skolerne kan anvende,” siger han.

Han henviser til den seneste instruks om tilskud for almene gymnasier fra juni 2013 (AGV-instruksen). I den står der, at de almene gymnasier kan bruge Lectio og Ludus eller andre systemer, som er godkendt af ministeriet.

”Der er ingen systemgodkendelser, som er udløbet eller faldet bort,” siger Per Thorbøll.

Han understreger, at der under alle omstændigheder skal være en databehandleraftale, når en skole overlader personfølsomme oplysninger til en leverandør.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater