Artikel
Rektorer ser forskelligt på resultatløn
No image

Rektorer ser forskelligt på resultatløn

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvordan kan det være, at forholdsvis mange ledere får det maksimale af deres resultatløn?
”Hvis man som leder får 100 procent i resultatløn, er ambitionsniveauet måske lidt lavt, medmindre der er tale om et særligt tilfælde. Jeg kan kun tale for min egen skole, og vi gør meget ud af at beskrive tiltag, indgreb og mål, for eksempel i forhold til frafald. Hos os er det meget tydeligt i resultatlønskontrakten, hvad vi arbejder med, og hvordan vi evaluerer på, om målene nås. Det er med til at effektivisere de forandringsprocesser, vi skal leve op til.”

Er resultatløn en god måde at aflønne rektorer på?
”Der er forskellige holdninger til resultatløn blandt rektorer. Nogle mener, at målene i resultatlønskontrakter er arbejde, de gør i forvejen, og at det ville være bedre at lave det om til grundløn. Jeg selv og andre synes, det er fornuftigt at have resultatlønskontrakter, da de er med til at sætte nogle specifikke mål for det, man vil udvikle og arbejde med i det kommende år.”

Kommer kontrakterne skolerne til gode?
”Jeg tror, de fleste bestyrelser og ledere bruger resultatlønskontrakter til at sætte barren højt for det, som skolen arbejder efter. Jeg oplever også, at bestyrelsen overordnet set betragter kontrakten som en skolekontrakt, der beskriver mål og visioner for skolen. Dermed kan kontrakterne også gøre det tydeligere for lærerne, hvad ledelsen arbejder efter.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater