Artikel
Rektorer kritiserer nej til eksamensforsøg
No image

Rektorer kritiserer nej til eksamensforsøg

Nyt indhold i undervisningen kræver nye eksamensformer, mener rektorer. De er utilfredse med, at Ministeriet for Børn og Undervisning afviser forsøg med eksamen. Systemet er stift og traditionelt, lyder kritikken.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvis man vil nytænke undervisningen i gymnasiet, er man også nødt til at ændre den måde, man tester eleverne på til eksamen. 
Sådan lyder det fra to storkøbenhavnske gymnasierektorer. De er frustrerede over den afvisende holdning, de har mødt i Ministeriet for Børn og Undervisning, i forhold til forsøg med nye eksamensformer.  
”Jeg oplever systemet som meget stift og traditionelt. Der er en massiv modstand mod eksamensforsøg,” siger Thomas Jørgensen, der er rektor på Borupgaard Gymnasium.  
”Ministeriet ser gerne, at vi laver forsøg med indholdet i undervisningen. Men det er svært at lave revolutionerende forsøg indholdsmæssigt, hvis man ikke samtidig nytænker den måde, man tester eleverne på,” siger han.  
Anne-Birgitte Rasmussen, der er rektor på Københavns åbne Gymnasium, deler hans holdning. 
”Eksamen og indhold hænger uløseligt sammen,” siger hun.

Vil styrke det innovative 
På Borupgaard Gymnasium og Københavns åbne Gymnasium er behovet for at lave eksamen på nye måder blevet endnu større i dette skoleår. Siden august 2012 har de deltaget i Gymnasiet tænkt forfra sammen med fire andre gymnasier. Projektet, som Region Hovedstaden står bag, løber over tre år og omfatter i alt 168 elever. 
Formålet er at nytænke undervisningen fuldstændig og skabe større motivation hos eleverne. Det gør man blandt andet ved at skrotte det faste pensum og lave en mere tværfaglig og problemorienteret undervisning, der tager afsæt i aktuelle samfundsproblemer, og som inddrager eleverne mere. Målet er dygtigere studenter, der er bedre i stand til at bruge deres viden i praksis. 
”De traditionelle eksamensformer passer ikke til en undervisning, hvor vi forsøger at styrke elevernes innovative kompetencer,” siger Thomas Jørgensen. 
De to gymnasier vil gerne ændre på den skriftlige eksamen i matematik på B-niveau. De ønsker dels at give eleverne mulighed for at vælge imellem en række opgaver – ligesom til eksamen i skriftlig dansk – dels at teste elevernes formidlingsmæssige kompetencer. Desuden vil de afprøve en ny eksamensform, der skal kombinere billedkunst og fysik på C-niveau i 1.g. 
”Vi vil gerne være med til at udvikle nogle eksamensformer, der bedre tester elevernes kompetencer og indtænker de digitale muligheder, der er en del af elevernes læring og hverdag,” forklarer Anne-Birgitte Rasmussen. 
De to rektorer har været til flere møder i Ministeriet for Børn og Undervisning. Men deres forsøgs-forslag er indtil videre blevet afvist. 
”Vi bliver låst fast i en situation, hvor vi underviser på nye og spændende måder, men ikke får testet de nye kompetencer, eleverne tilegner sig,” siger Thomas Jørgensen. 
Det bremser gymnasiernes lyst til at modernisere undervisningen, når eleverne stadig skal eksamineres på den traditionelle facon, mener de to rektorer.

Uafklarede punkter 
Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning, der har ansvaret for test, prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser. 
Her er kontorchef Tine Bak lidt uforstående over for kritikken.   
”Vi har tilkendegivet, at vi synes, deres projekt lyder spændende, og at vi gerne vil være med til at udvikle eksamensformerne, men at der er nogle uafklarede punkter,” siger Tine Bak. 
Problemet er, at skolerne ikke præcist kan forklare, hvad innovative kompetencer i en faglig sammenhæng er, og hvordan man kan måle dem ved prøver, forklarer hun. 
”Det har vi ikke set en grundig beskrivelse af endnu, og vi kan ikke acceptere noget, der ikke er grundigt nok beskrevet. Det er jo prøver og eksamener, det handler om,” siger Tine Bak og fortsætter: 
”Hvis lærere og censorer skal vurdere en elevs innovative kompetencer, skal de vide præcis, hvad de skal kigge efter. Man skal også være meget klar over for eleverne. De skal være helt sikre på, hvad de bliver målt på.”  
Men den forklaring ryster Thomas Jørgensen på hovedet ad.  
”Vi må ikke ændre på testformerne, fordi vi endnu ikke kan svare på, hvilke nye kompetencer eleverne får, og som vi vil teste dem i. Men det er jo det, vi vil blive klogere på ved at lave forsøget,” siger han.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater