Artikel
Rektor: Lærere skal blive bedre til at samarbejde
_MG_4138

Rektor: Lærere skal blive bedre til at samarbejde

Trine Ladekarl Nellemann, rektor på CPH West, vil have flere lærere til at samarbejde om undervisningen. Hun er med i den ekspertgruppe, som lige nu nytænker indsatsen på skoler og ungdomsuddannelser under overskriften Ny Nordisk Skole.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Der er brug for et meget bedre og tættere samarbejde mellem lærerne på landets gymnasier.

Det mener Trine Ladekarl Nellemann, der er rektor på CPH West.

Hun sidder i den dialoggruppe, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) nedsatte i foråret, da hun lancerede projektet Ny Nordisk Skole.

Formålet med Ny Nordisk Skole er at sætte fokus på de styrker i den nordiske skoletradition, det er værd at holde fast i og udvikle. Men eksperterne i dialoggruppen skal også sætte fingeren på de punkter, hvor der er brug for forbedringer.

Et af de punkter, som Trine Ladekarl Nellemann har peget på, er lærersamarbejdet, og hun vurderer, at det bliver et helt centralt element i de anbefalinger, dialoggruppen kommer med senere på året.    

”Som skoleleder kan jeg se, at der på det felt er et uudnyttet potentiale. Vi har så mange fantastisk dygtige medarbejdere, som vi ikke bruger tilstrækkeligt godt. Lærerne kan helt klart blive bedre til at inspirere hinanden og lære af hinanden,” siger Trine Ladekarl Nellemann.

Åbn dørene

CPH West-rektoren erkender, at reformens krav om teamarbejde og tværfaglighed har styrket samarbejdet mellem lærerne. Men det er stadig ikke godt nok.

”En ting er, at man holder møder og planlægger ting sammen. Noget andet er, at man åbner dørene op og rent faktisk underviser sammen. Og i endnu højere grad snakker om den undervisning og læring, der foregår. Det skal vi blive bedre til,” siger Trine Ladekarl Nellemann.     

Ny Nordisk Skole er både møntet på daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Dialoggruppen, der består af 23 forskere og praktikere fra blandt andet skoler, kommuner og ungdomsuddannelser, har siden marts holdt en række møder. Arbejdet skal munde ud i et manifest, der skal inspirere pædagoger, lærere og ledere til forandring ude i børnehaver, på skoler og gymnasier. Nogle af tankerne vil allerede blive præsenteret i august på årets Sorømøde, hvor Ny Nordisk Skole er temaet.

Større krav

I dialoggruppen er der ifølge Trine Ladekarl Nellemann også fokus på, at skoler og ungdomsuddannelser skal stille større og mere præcise krav til de unge.  

”Vi skal være omsorgsfulde, men vi skal ikke kun stryge med hårene. Eleverne er nødt til at lære, at der ind i mellem er nogle ting, der bare skal gøres, fordi det er forudsætningen for, at de kan få et godt job og et godt liv på den lange bane,” siger Trine Ladekarl Nellemann, der er den eneste i dialoggruppen fra gymnasiet.   

”Det er ikke nok, at vi har mentorordninger og vækker eleverne om morgenen. De skal jo blive i stand til selv at stå op om morgenen. Derfor skal vi både hjælpe dem over de barrierer, der af og til er, og stille krav,” siger hun. 

Ny Nordisk Skole kan risikere kun at blive fine ord og hensigtserklæringer, men Trine Ladekarl Nellemann er optimist. Hun tror på, at projektet reelt vil flytte noget.

”Ude på skolerne kan vi se, at der er behov for, at vi gør noget mere. Vi har jo for eksempel unge, der ikke kommer videre i arbejde eller uddannelse.”

Til efteråret, når Ny Nordisk Skole-manifestet er helt færdigt, tager Christine Antorini på rundtur i landet for at få sat gang i den lokale debat om, hvordan man bedst kan realisere tankerne ude på den enkelte institution.

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater