Artikel
Reformen indeholder blandede bolsjer til naturfagene
kemiundervisning

Reformen indeholder blandede bolsjer til naturfagene

Naturvidenskabelige lærere er glade for nye fag og et tilbagevendt obligatorisk B-niveau. Men de er bekymrede for hf og det naturvidenskabelige grundforløb.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

”Det kunne have været meget værre, men der er også nogle steder, hvor det kunne være blevet meget bedre.”

Sådan siger næstformand i Geografilærerforening for gymnasiet og hf Niels Vinther om den nye gymnasiereform. Reformen, der blandt andet har til mål at styrke den naturvidenskabelige faggruppe, når ikke helt i mål med at styrke naturfagene, ifølge Niels Vinther.  

Et af de punkter, der ikke lever op til forventningerne, er det naturvidenskabelige grundforløb (NV), der bliver reduceret fra 60 til 45 timer. Faget skal samtidig hente sine timer fra de naturvidenskabelige fag og matematik.

Det vil ifølge Kemilærerforeningens formand, Johanne Jensen, især få konsekvenser for de naturvidenskabelige fag på C-niveau. Da fagene på C-niveau har relativt få timer at give af, vil det med al sandsynlighed betyde, at dele af læreplanen for disse fag vil blive overført til NV, hvilket vil gå ud over grundforløbets formål, der er at give eleverne en overordnet indsigt i naturvidenskabelig tænkning og metode, påpeger hun.

Derudover skal NV som en del af det nye grundforløb afsluttes inden for skoleårets første tre måneder, hvor faget afsluttes med en eksamen, der tæller med på elevernes endelige eksamensbevis.  

”Det betyder, at det forløb, der skulle introducere eleverne til fagene og den naturvidenskabelige metode, i stedet bliver centreret omkring en eksamen, der kommer meget tidligt i forløbet,” siger Johanne Jensen.

Også Niels Vinther er bekymret for det nye grundforløb. Han frygter, at de elever, der har haft en dårlig oplevelse med naturvidenskabelige fag i folkeskolen, også vil få en dårlig introduktion til naturvidenskaben i gymnasiet, når de allerede efter tre måneder skal til eksamen med en medtællende karakter – også selvom at karakteren kun tæller halvt med i det endelige gennemsnit.

Godt med nye fag
Niels Vinther kan dog også finde positive ting i reformen. Han er glad for, at det igen bliver et krav, at eleverne skal have et naturvidenskabeligt fag på minimum B-niveau. Det har ellers siden 2013 været muligt at vælge matematik på B-niveau i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

”Det er rigtig godt, at det er blevet tilbagerullet. Det var en katastrofe,” siger Niels Vinther.  

De to naturvidenskabelige lærere er begge meget tilfredse med, at de to nye naturvidenskabelige fag, geovidenskab og bioteknologi, er blevet en del af fagrækken. Fagene har før eksisteret på en forsøgsordning.

Det sidste komma i reformen
Både Niels Vinther og Johanne Jensen er især foruroligede over, at det med reformen er blevet indført, at der til eksamen i den naturvidenskabelige faggruppe på hf skal trækkes ét af gruppens tre fag biologi, kemi og geografi, som eleverne skal eksamineres i.

”Vi har arbejdet for, at undervisningen skulle blive mere tværfaglig, men det bliver jo ødelagt, når eksamen kun kommer til at være i et af fagene,” siger Johanne Jensen.

Niels Vinther er enig i kritikken.

”Jeg er bange for, at det i praksis vil betyde, at vi kommer til at vende tilbage til enkeltfags undervisning,” siger Niels Vinther og fortsætter:

”Jeg kunne godt tænke mig en juridisk gennemgang af, hvordan du kan bestå kemi, når du kun har været til eksamen i geografi. Det virker meget uigennemtænkt. Det virker, som om det er det sidste komma, der er blevet sat i reformen meget sent om natten.”

Ville gerne have haft det fjerde fag
I regeringens udspil til gymnasiereformen var der lagt op til, at alle elever på stx skulle have fire naturvidenskabelige fag på C-niveau, men i den endelige reform skal eleverne fortsat kun have tre naturvidenskabelige fag på C-niveau, og det ene af dem skal være fysik.

”Det er ærgerligt, at vi ikke får givet eleverne en indsigt i de naturvidenskabelige fag fra alle fire vinkler med både naturgeografi, biologi, fysik og kemi. I forhold til at vække elevernes interesse og give dem en almen dannelse indenfor naturvidenskab, så havde det været en rigtig god ting,” mener Johanne Jensen.

Elever, der er på en naturvidenskabelig studieretning på stx, skal dog enten have fire naturvidenskabelige fag eller tre naturvidenskabelige fag på B-niveau eller ABC-niveau.

På htx skal eleverne som minimum have fysik og kemi på B-niveau og biologi på C-niveau.  

Naturvidenskab i reformen

  • Obligatorisk naturvidenskabsfag på B-niveau bliver genindført. 
  • NV forkortes til 45 timer. Eleverne skal til en intern prøve efter cirka tre måneder, og karakteren tæller som et halvt C-niveaufag på eksamensbeviset.
  • Geovidenskab og bioteknologi bliver indført som nye fag i fagrækken på stx og htx.
  • i den naturvidenskabelige faggruppe på hf ændres prøveformen, så eleverne udtrækkes til prøve i ét af de fag, der indgår i faggruppen.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater