Artikel
Professor om Næstved Gymnasium: “Bestyrelsen har ikke været dygtig nok”
Per Nikolaj_02[1] kopi

Professor om Næstved Gymnasium: “Bestyrelsen har ikke været dygtig nok”

Hjemsendelsen af rektor på Næstved Gymnasium er så usædvanlig, at bestyrelsen må erkende, at den burde have handlet tidligere. To eksperter kritiserer bestyrelsen på Næstved Gymnasium, men mener ikke, medlemmerne har forsømt deres formelle ansvar.

Hvis bestyrelsen på Næstved Gymnasium og HF ikke allerede nu er i gang med at reflektere over, om den kunne have gjort noget anderledes i de senere år, så bør den snart gøre det.

Sådan lyder opfordringen fra to eksperter i offentlig ledelse i sagen om Næstved Gymnasium, hvor bestyrelsen i sidste uge hjemsendte rektor Susanne Stubgaard efter en ekstern undersøgelse af ledelsen på gymnasiet.

“En hjemsendelse af en tjenestemandsansat leder efter en ekstern undersøgelse er meget usædvanlig, og alene det, at det kommer så vidt, viser, at noget har været galt og kunne være håndteret anderledes på et tidligere tidspunkt,” siger Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

Når bestyrelsesmedlemmerne reflekterer over tingene, vil de formentligt også spørge sig selv, hvorfor gik vi ikke et spadestik dybere ned.

Per Nikolaj Bukh, professor
Aalborg Universitet

“Hvis bestyrelsesmedlemmerne spørger sig selv, om de har været dygtige nok i de senere år, og de siger ja til det spørgsmål, så lyver de for sig selv. Når bestyrelsesmedlemmerne reflekterer over tingene, vil de formentligt også spørge sig selv, hvorfor gik vi ikke et spadestik dybere ned i den APV eller spurgte lidt mere ind til rektor?” siger Per Nikolaj Bukh.

Behov for selvransagelse
Helle Hein, der i mange år har forsket i ledelse, motivation og stress og i dag er selvstændig konsulent, mener også, der er behov for selvransagelse i bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF.

Bestyrelsen bør nu sætte sig ned og se hinanden i øjnene og spørge, hvad er det, vi har overset?

Helle Hein
Forsker

“Jeg synes ikke, bestyrelsen har gjort det godt nok, når det ender på denne måde. Bestyrelsen bør nu sætte sig ned og se hinanden i øjnene og spørge, hvad er det, vi har overset? Der må være nogle indikatorer, som bestyrelsen set i bakspejlet burde have reageret på. Det værste ville være, hvis man ikke lærer af det her,” siger Helle Hein.

Hun peger dog samtidig på, at en bestyrelse på et gymnasium ikke skal være nede i alle detaljer, og hun peger på, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er den vigtigste opgave for en bestyrelse.

“Bestyrelsen skal ikke blande sig i den daglige ledelse. Der skal være et armslængdeprincip, og derfor vil en bestyrelse selvfølgelig ikke vide alt. Ofte vil der være en vis forsinkelse, før en bestyrelse bliver klar over, at der er alvorlige problemer,” siger Helle Hein.  

Hun mener dog ikke, det fritager bestyrelsen for at have ansvar i forløbet på Næstved Gymnasium og HF, men det kan være en forklaring, pointerer hun.  

Helle Hein har i mange år har forsket i ledelse, motivation og stress og i dag er selvstændig konsulent. Foto: Jacob Nielsen

Lovpligtig information mangler
Per Nikolaj Bukh har set nærmere på bestyrelsesreferater og andre informationer på Næstved Gymnasium og HF’s hjemmeside. I første omgang pointerer han, at der mangler bestyrelsesreferater for perioden, hvor der har været uro om rektor. Derudover mangler der bilag til referater af bestyrelsesmøderne på gymnasiet. Begge dele udgør mødemateriale, som ifølge vedtægterne for almene gymnasier skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

“En offentlig virksomhed skal selvfølgelig overholde loven. Der skal være transparens i en offentlig virksomhed,” siger Per Nikolaj Bukh.

Hvis en rektor uddeler skideballer bag lukkede døre til medarbejderne, kommer det ikke nødvendigvis frem til bestyrelsen.

Per Nikolaj Bukh, professor
Aalborg Universitet

Trivslen er ikke god
Når det er sagt, så hæfter han sig ved, at Næstved Gymnasium på overfladen ser ud til at være veldrevet.

“Løfteevnen er fin, og frafaldet er ikke for højt. Men så er der lige den “lille detalje”, at det viser sig, at trivslen blandt lærerne ikke er god,” siger Per Nikolaj Bukh.

Per Nikolaj Bukh sætter verbale flueben rundt om “lille detalje” i forhold til trivslen for lærerne, da den selvfølgelig er væsentlig for en arbejdsplads. Men omvendt mener han, at en bestyrelse sagtens kan overse trivselsproblemer eller ledelsesproblemer på et gymnasium over flere år, uden man decideret kan anklage bestyrelsen for forsømmelse, som for eksempel ville være tilfældet, hvis regnskaberne ikke stemte.    

“Hvis en rektor uddeler skideballer bag lukkede døre til medarbejderne, kommer det ikke nødvendigvis frem til bestyrelsen,” siger Per Nikolaj Bukh.

Fratrædelse kan blive dyr
Selv om Per Nikolaj Bukh siger, at bestyrelsen, som han ser det, ikke har forsømt sit bestyrelsesarbejde i forhold til de formelle pligter, mener han ikke, at bestyrelsens håndtering af sagen fremstår vellykket.

“En hjemsendelse af en tjenestemandsansat leder er meget usædvanlig. Nu ved vi ikke, hvad der står i undersøgelsen, men det skal være alvorligt, når det fører så vidt, og derfor må bestyrelsen tage sin del af ansvaret,” siger Per Nikolaj Bukh, som også pointerer, at en fratrædelsessag af en tjenestemand kan blive meget dyr for gymnasiet.

APV med problemer
Som gymnasieskolen.dk skrev i foråret, viste Arbejdspladsvurderinger (APV) i henholdsvis 2017 og i 2019, at der var problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Næstved Gymnasium og HF. APV’en fra 2019 viste dog fremgang i forhold til i 2017. Og de helt overordnede tal viste ikke noget alarmerende om arbejdsmiljøet.

Men bladrede man videren frem i APV’en fra 2019 stod der, at der var store problemer med stress og manglende tillid til ledelsen blandt lærerne. 

Under afsnittet tillid svarede kun 27 procent af underviserne i humaniora ja til, at ledelsesgruppen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde.

Kun 12 procent af underviserne i sprog mente, de havde tilstrækkeligt med indflydelse på beslutninger. Og 53 procent af alle ansatte på Næstved Gymnasium og HF oplevede i stort eller moderat omfang stress som et problem. 

Set i bakspejlet
Spørgsmålet er så, om alarmklokkerne i APV’en var så store, at bestyrelsen tidligere skulle have reageret, før det endte med en hjemsendelse af rektor? 

“Set i bakspejlet skulle bestyrelsen måske være gået et spadestik dybere ned i APV’en. Men når bestyrelsen får en overordnet orientering om APV’en, og den orientering ikke er decideret misvisende, så er det nok ikke usædvanligt, at en bestyrelse ikke går længere ned i detaljerne, da de fleste bestyrelser anser arbejdsmiljøet for en del af den daglige drift, som er overladt til ledelsen på skolen,” siger Per Nikolaj Bukh. 

Han understreger også, at medarbejderrepræsentanten i en bestyrelse har mulighed for at pointere, hvis der er problemstillinger i en APV, som en bestyrelse skal forholde sig til.

Alle medlemmer af en bestyrelse også medarbejderrepræsentanten skal have deres kommentarer eller indvendingerne ført til referat, hvis de ønsker det, understreger Per Nikolaj Bukh. 

Jeg oplevede dog ikke, at bestyrelsen tog det alvorligt.

Jesper Kristiansen, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen
Næstved Gymnasium

Medarbejderrepræsentant sagde fra
Jesper Kristiansen, som er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen på Næstved Gymnasium og HF, fortæller, at han i forbindelse med APV’erne fra 2017 og i 2019 på bestyrelsesmøder gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der var tal i rapporterne, som viste, at der var problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Næstved Gymnasium og HF.

“Jeg oplevede dog ikke, at bestyrelsen tog det alvorligt. I 2017 sagde jeg, at jeg gerne ville have, at bestyrelsesmedlemmerne fik tilsendt APV’en, men det var, mente bestyrelsen, ikke nødvendigt, da daværende formand og næstformand havde drøftet indholdet med rektor. Jeg har oplevet, at holdningen i bestyrelsen var, at arbejdsmiljøet er en ledelsesopgave, som bestyrelsen ikke blander sig så meget i,” siger Jesper Kristiansen.

Han fortæller også, at der var fremgang i APV’en i 2019 i forhold til i 2017, og det var bestyrelsen tilfreds med.

På spørgsmålet, hvorfor Jesper Kristiansen ikke har insisteret på at få ført sine indvendinger om det psykiske arbejdsmiljø til referat, svarer han:

“Det er ledelsen, som skriver referaterne fra bestyrelsesmøderne, og det ville være en kamp at få føjet mine synspunkter til referat, og jeg havde konflikter nok med ledelsen,” siger Jesper Kristiansen, som heller ikke mener, at det ville gøre en forskel, at hans synspunkter blev skrevet ind i referatet.

“Jeg oplever, at man som medarbejderrepræsentant rubriceres langt nede i hierarkiet i bestyrelsen, og at det, jeg siger, bliver opfattet som, “at nu er han på tværs igen”,” siger Jesper Kristiansen.

Det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres
Der er dog en opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø på Næstved Gymnasium og HF fra bestyrelsens side efter APV’en fra 2019.

I resultatlønskontrakten for rektor Susanne Stubgaard for skoleåret 2020/21, som er offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside, står der på side syv: “APV skal i 2022 vise en forbedring –  Psykisk arbejdsmiljø.” Der er ikke skrevet mere om det psykiske arbejdsmiljø, men det er dog føjet ind, hvilket det ikke var i de foregående resultatlønskontrakter.

Kontrakten indgås mellem rektor og bestyrelsesformanden på gymnasiet.

I foråret i år skrev gymnasieskolen.dk, at der var problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og at flere lærere mente, at ledelsesstilen på Næstved Gymnasium var meget problematisk. Inden da havde tillidsrepræsentanten og den tidligere tillidsrepræsentant også kritiseret ledelsen for ikke at ville i dialog om tiltag, som kunne forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne.

Bestyrelsen sendte i den forbindelse en udtalelse ud til pressen, hvor de tager stor afstand fra indholdet i artiklerne på gymnasieskolen.dk og peger på, at den seneste APV “underbygger på ingen måde den fremsatte kritik.”  

Læs udtalelsen her.

Total afvisning af problemer
Helle Hein mener, at den totale afvisning på flere måder var uklog.

“Man kan undre sig over, at man afviser alle problemer om det psykiske arbejdsmiljø, når et mål om en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø er nævnt i resultatlønskontrakten,” siger Helle Hein.

Hun tænker dog, at bestyrelsen har vurderet, at det er strategisk bedst at holde interne problemer internt og ikke diskutere dem i pressen.

“Det er normalt også fornuftigt at løse problemer på en arbejdsplads internt. Men man må som bestyrelse forstå, at det er tegn på en stor afmagt, når medarbejdere i frustration fortæller om ledelsesproblemer til pressen. Derfor virker det også provokerende, når bestyrelsen afviser kritikken fuldstændig. Bestyrelsen kommunikerer i den situation ikke bare til omverdenen, men også til medarbejderne på skolen,” siger Helle Hein.

Nu er det vigtigt, at bestyrelsen kommunikerer med medarbejderne på skolen, så der ikke opstår myter.

Helle Hein
Forsker

Stort reparationsarbejde venter
Rektor Susanne Stubgaard er hjemsendt og ifølge DJØF forhandler fagforeningen hendes vilkår i en sag om fratrædelse.

Helle Hein mener, at bestyrelsen har et stort reparationsarbejde foran sig.

“Hjemsendelsen er et signal om, at de nu tager deres bestyrelsesansvar alvorligt. Nu er det vigtigt, at bestyrelsen kommunikerer med medarbejderne på skolen, så der ikke opstår myter. Det er vigtigt, at medarbejderne får tillid til bestyrelsen, og at man åbent fortæller om, hvilke ledelsesproblemer der har ført til, at rektor er sendt hjem,” siger Helle Hein.

Hun pointerer også, at bestyrelsen skal finde balancen mellem at kommunikere åbent med medarbejderne og tage vare på rektor.  

“Man skal tale åbent om ledelsesproblemerne og tale om, hvordan man fremadrettet undgår problemer, uden at man hænger rektor ud,” siger Helle Hein.

Bestyrelsen ønsker ikke at svare
Gymnasieskolen.dk har kontaktet bestyrelsesformand Kenneth Ladefoged Petersen for at få en kommentar. Han har dog ikke svaret. Gymnasieskolen.dk har derudover kontaktet fem ud af de syv eksterne medlemmer af bestyrelsen, men de ønsker ikke at udtale sig eller ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Gymnasieskolen.dk har gjort bestyrelsesformand og konstitueret rektor på Næstved Gymnasium og HF opmærksom på, at der på skolens hjemmeside mangler lovpligtigt mødemateriale fra bestyrelsesmøder. De har ikke svaret på henvendelsen.

Rettelse 5. oktober klokken 9.50: Der stod i artiklen, at en intern udersøgelse havde ført til hjemsendelsen af rektor. Der er tale om en ekstern undrsøgelse foretaget af firmaet HumanAct.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater