Artikel
Prisvindere: Idræt har også brug for god litteratur
Undervisningsmiddelpris

Prisvindere: Idræt har også brug for god litteratur

E-bogen Yubio Idræt C + B vandt i sidste måned Undervisningsmiddelprisen. De stolte forfattere håber, at bogen og prisen kan bidrage til, at flere skoler fremover prioriterer god teori til idræt.

I mange år havde idrætslærerne samlet hobevis af noter og undervisningsmateriale til idrætsundervisningen. År efter år blev de fundet frem, ændret og erstattet.

Men der var brug for fornyelse, tænkte idrætslærer Thomas Sand Skadhede, der underviser på Paderup Gymnasium.

“Jeg talte ofte med mine kolleger om, at der manglede en god grundbog til idræt. Så da der kom en ny gymnasiereform, var det oplagt at gribe chancen og selv skrive den,” fortæller Thomas Sand Skadhede, der er initiativtager til e-bogen Yubio Idræt C + B, der for en måned siden fik årets Undervisningsmiddelpris.

Thomas Sand Skadhede samlede hurtigt et hold på seks af tidligere studiekammerater og andre lærere, som han havde mødt til efteruddannelseskurser og andre fagaktiviteter. Forfattergruppen kom til at bestå af Bjarke Andreasen, Lasse Beck Meinicke, Linda Holm-Rasmussen, Malene Løye Kristensen og Søren Friis. Sidenhen har Malene Løje Kristensen trukket sig på grund af tidsmangel.

Gymnasieskolen har mødt forfatterne til en snak om det store arbejde med e-bogen, der består af over 1.000 sider og 500 videoer. Et arbejde, som fortsætter, fordi forfatterne hvert år vil opdatere bogen.

Tog sig tid til faglige diskussioner
“Jeg synes, at meget af den tidligere litteratur inden for idræt har været meget teoretisk og lidt gammeldags, derfor har det været spændende at være med til at lave en grundbog på en ny måde. Det har også været lidt som at nytænke faget,” siger Linda Holm-Rasmussen, der underviser på Aarhus Statsgymnasium.

Lærerne var enige om, at bogen skulle samle både den teoretiske og praktiske del af idræt, hvilket betød, at det blev et omfangsrigt materiale. Og da Thomas Sand Skadhede tidligere havde skrevet e-bogen Yubio til biologi, valgte de at bruge samme digitale skabelon til idrætsbogen.

Hver lærer fik hovedansvar for tre til fire emner, som de hver især lavede første skitse til.

“Jeg følte mig lidt som studerende igen, når jeg sad aften efter aften omringet af bøger og noter for at skrive mine kapitler. På sin vis var det også en faglig opdatering,” siger Bjarke Andreasen, der underviser på Aarhus VUC.

Lærerne havde travlt, for de startede på arbejdet i september, og bogen skulle være færdig til sommerferien, så den kunne tages i brug første år med reformen. Men det var alligevel vigtigt for dem at tage sig tid til at arbejde hvert kapitel grundigt igennem sammen.

Vi har haft mange faglige diskussioner om didaktikken. Det er sjældent, at man har tid til det i hverdagen.

Bjarke Andreasen, lærer
Aarhus VUC

Det var tidskrævende, fortæller Søren Friis, der underviser på Bjerringbro Gymnasium.

“Jeg tror, at jeg endte med at skrive mit første kapitel om fem gange. Det tog tid at finde et godt format og en god opbygning, men det gav også anledning til nogle gode faglige drøftelser,” siger Søren Friis.

“Det var en proces, hvor man også skulle sætte ord på den tavse viden. Og indimellem måtte vi hver især sluge nogle kameler,” siger Thomas Sand Skadhede og griner.

De andre ved bordet bryder alle ud i latter.

“Selvom det har været hårdt, så har det også været meget givtigt, fordi vi har haft mange faglige diskussioner om didaktikken. Det er sjældent, at man har tid til det i hverdagen,” siger Bjarke Andreasen.

Ikke højpandet akademisk
Thomas Sand Skadhede og Lasse Beck Meinicke påtog sig jobbet som redaktører.

“Vi var med til at skabe den store sammenhæng i bogen. Vi læste alt igennem og rettede til, så der var en fælles tone, og det ikke blev synligt for læseren, at bogen havde flere forskellige forfattere,” fortæller Lasse Beck Meinicke, der underviser på Langkaer Gymnasium.

Vi havde hele tiden i baghovedet, hvad vi som idrætslærere gerne vil have, at en grundbog indeholder.

Lasse Beck Meinicke, lærer
Langkaer Gymnasium

Øvelserne blev afprøvet med eleverne.

“Vi havde hele tiden i baghovedet, hvad vi som idrætslærere gerne vil have, at en grundbog indeholder. Samtidig var det vigtigt for os, at det var kommunikeret på en måde, som fangede eleverne,” siger Lasse Beck Meinicke og uddyber:

“Bogen skulle ikke blive højpandet akademisk, men elevvenlig.”

Idræt kræver mere end bolde og ketchere
Lærerne havde også fokus på, at idræt med gymnasiereformen var blevet et eksamensfag.

“Vi vil gerne have, at bogen kan blive et praktisk værktøj, som eleverne også let kan bruge til at læse op med til eksamen. Og med videoerne kan de få styr på den praktiske del af faget,” siger Bjarne Andreasen.   

Ved siden af al det skriftlige har lærerne nemlig også selv produceret videoer, der blandt andet viser forskellige øvelser.

“Det har været sjovt at skulle filme de forskellige øvelser sammen med vores elever. Eleverne ville jo rigtigt gerne være med,” siger Linda Holm-Rasmussen.

Mange steder har man nok været vant til, at idræt kun havde et lille bogbudget.

Søren Friis, lærer
Bjerringbro Gymnasium

Salget af e-bogen er gået godt, men der ligger stadig en udfordring i at overbevise nogle skoler om, at faget kræver indkøb af litteratur, påpeger lærerne – især i en tid med nedskæringer.

“Mange steder har man nok været vant til, at idræt kun havde et lille bogbudget, og at der kun var indkøb af bolde og ketchere, men man er jo nødt til at have litteratur til faget,” siger Søren Friis.

“Vi kan håbe, at den ændring, vi har oplevet i faget, hvor det er blevet taget mere og mere seriøst i de seneste to gymnasiereformer, også vil bidrage til en forståelse om, at man har brug for god teoretisk viden om faget,” siger Linda Holm-Rasmussen.

Prisvindende forfatter
Arbejdet med bogen har betydet meget for lærerne, og da de modtog Undervisningsmiddelprisen glemte de næsten de mange timer, der lå bag.

“Det er jo en faglig anerkendelse, som også betyder meget for faget, fordi vi måske ikke har den store tradition for meget faglitteratur,” siger Søren Friis.

Lasse Beck Meinicke nikker.

“Jeg har oplevet en anerkendelse fra kolleger. Og en forældre sagde endda til mig: ‘Der kommer den prisvindende forfatter’,” fortæller han.

De prisvindende forfattere får med Undervisningsmiddelprisen 43.333 kroner til deling, men de har endnu ikke besluttet, hvad de skal bruge pengene på. Snakken går hurtigt rundt om bordet med forslag om en sportsrejse til Club La Santa eller en stor fest.

“Vi trænger i hvert fald til at hygge os – for det har været hårdt,” siger Thomas Sand Skadhede.

Yubio Idræt C + B

E-bogen Yubio Idræt C+B er udviklet og forfattet af: 

  • Bjarke Andreasen, Aarhus VUC.
  • Lasse Beck Meinicke, Langkaer Gymnasium
  • Linda Holm-Rasmussen, Aarhus Statsgymnasium.
  • Malene Løye Kristensen, Rosborg Gymnasium & HF.
  • Søren Friis, Bjerringbro Gymnasium.
  • Thomas Skadhede, Paderup Gymnasium.

Det skrev komiteen om bogen:

”Bogen kobler teori og praksis, men på en sådan måde, at hver enkelt underviser kan finde sin egen stil og vej. Det gedigne værk på 1.091 sider er nemt at manøvrere i qua sine farvede pilemarkører. De forslag til forløb, som bogen indeholder, er blot ment som forslag. De fem eksplicitte kompetencer i de nye læreplaner er alle til at inkorporere i forskellige forløb: Globalisering, Det Digitale Perspektiv, De Skriftlige Kompetencer og Formidling, Det Innovative Aspekt og Karrierelæring. Alt i alt et stort og grundigt gennemarbejdet ressourceværk for lærere og elever, der blandt andet kan hente skabeloner til drejebøger samt videoer af tekniske aspekter i de enkelte discipliner.”

Undervisningsmiddelprisen

  • Hvert år gives Undervisningsmiddelprisen til årets bedste nye undervisningsmiddel inden for grundskoleområdet og på ungdoms- og voksenområdet. 
  • Prisen er sponsoreret af Undervisningsministeriet, Center for Undervisningsmidler og fagbladene Gymnasieskolen, Folkeskolen, Uddannelsesbladet og medlemsmagasinet Frie Skoler.
  • Det multimodale materiale ”Spadeslaget” vandt Undervisningsmiddelprisen på grundskoleområdet. Materialet er udgivet af Rigsarkivet og tager historisk afsæt i 1940, hvor 400 danske nazister marcherede ind i Haderslev bevæbnet med spader. 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater