Artikel
Minister sadler om: Idræt B bliver studieretningsfag
Greve Gymnasium 16 idræt

Minister sadler om: Idræt B bliver studieretningsfag

Undervisningsminister Merete Riisager giver nu 20 gymnasier lov til at udbyde en lokal studieretning med idræt på B-niveau. Der skal være plads til at lytte til særlige ønsker, siger hun.

Fra næste skoleår bliver idræt på B-niveau igen et studieretningsfag.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har netop givet 20 gymnasier dispensation til at udbyde en lokal studieretning med idræt B som et forsøg i tre år.

Det glæder idrætslærernes formand.

”Vi er glade for, at der nu bliver åbnet op for, at nogle skoler må lave studieretninger med idræt B. Men vi havde selvfølgelig helst set, at det var en mulighed for alle skoler. Det vil vi blive ved med at kæmpe for,” siger Andreas Nyboe Schiørring, der er formand for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening.

Færre studieretninger
Idræt forsvandt fra studieretningerne med den nye gymnasiereform, som trådte i kraft 1. august i år.

Forligspartierne bag reformen var enige om at stramme op på antallet af studieretninger, som det enkelte gymnasium må udbyde. Derfor må skolerne nu kun udbyde studieretninger, der er centralt fastsat af Undervisningsministeriet. Stx kan vælge mellem 18 centralt fastsatte studieretninger. Ingen af dem indeholder idræt.

Både rektorer, idrætslærere og idrætsorganisationer har kritiseret opstramningen.

Læs: Frustrerede rektorer: Vi vil beholde idræt som studieretningsfag

Tidligere udbød mange gymnasier studieretninger med idræt på B-niveau. Den mest udbredte var biologi A, matematik B og idræt B. Den indtog en femteplads på top-10 over studieretningerne på stx i 2015.

Andreas Nyboe Schiørring undrer sig stadig over politikernes beslutning.

”Studieretningerne med idræt B har været utroligt velfungerende. Både elever, lærere og rektorer har været glade for dem, og i en tid med fokus på sundhed og trivsel er det påfaldende, at de blev sløjfet,” siger han.

72 skoler vil have idræt B
Skolerne har dog mulighed for at søge om dispensation, så de kan udbyde særlige, lokale studieretninger. Men en godkendelse bliver kun givet undtagelsesvist og kræver ifølge lov om de gymnasiale uddannelser et ”særligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise”.

Sidste år fik 54 ud af 61 skoler afslag på deres ansøgning. 20 ud af de 54 afslag handlede om idræt B.

Læs: Kun syv gymnasier må lave lokal studieretning

I år har Undervisningsministeriet i alt modtaget 78 ansøgninger om lokale studieretninger med start i august 2018. Hele 72 af ansøgningerne drejede sig om idræt B, og nu har 20 af skolerne altså fået grønt lys.

Enig forligskreds
Det er forligskredsen bag gymnasiereformen, der har aftalt, at undervisningsministeren har kunnet godkende 20 lokale studieretninger med idræt B.

”En vigtig del af gymnasiereformen har handlet om at få ryddet op i antallet af studieretninger, så det samlede billede er mere overskueligt for eleverne, og så fagene i studieretningerne i højere grad giver adgang til videregående uddannelser,” siger Merete Riisager og fortsætter:

”Men der skal også være plads til at lytte til særlige ønsker, der må opstå, og justere efter det. Det er netop det, vi har gjort med forsøget med idræt B i lokale studieretninger.”

De 20 nye lokale studieretninger er ifølge Undervisningsministeriet godkendt, fordi de alle er forankret i stærke idrætsmiljøer på skolerne. Desuden har man prioriteret, at der skulle være en geografisk spredning.

Tiltrækker andre elever
Gammel Hellerup Gymnasium nord for København er en af de 20 skoler, der fra næste skoleår må oprette en studieretning med idræt på B-niveau.

”Vi er utroligt glade. Vi har mange elever, der er interesserede i faget. I mange år har vi oprettet to studieretninger med idræt B hvert år – og derudover to valgfagshold i idræt B,” fortæller skolens uddannelseschef Benjamin Bach.

Det gør en stor forskel, om et fag er en del af en studieretning eller et valgfag. Blandt andet er mulighederne for at lave tværfaglige undervisningsforløb og projekter langt bedre, påpeger han.

Gammel Hellerup Gymnasium har tidligere koblet idræt B med henholdsvis biologi A og matematik B samt samfundsfag A og matematik B. Fra næste år har skolen fået ja til at oprette en studieretning med biologi A, kemi B og idræt B.

”Jeg tror, at det bliver en endnu stærkere naturvidenskabelig studieretning, fordi kemi vil støtte elevernes biologi- og idrætsforståelse,” siger Benjamin Bach.

Erfaringen fra skolen er, at kombinationen biologi A og idræt B tiltrækker elever, der ellers ikke ville have valgt en naturvidenskabelig studieretning.

”Det er en lidt blødere indgang til naturvidenskaben. Der er en ret stor gruppe elever, der er interesseret i idræt og biologi og hele sundhedsaspektet, men som ikke vil have matematik på A-niveau,” siger Benjamin Bach.

”Det giver ingen mening”
Formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, har været en af de skarpeste kritikere af, at idræt B er fjernet som studieretningsfag i det almene gymnasium.

”Det er bedre, at 20 skoler nu får lov til det, end at ingen gør. Men det er stadig uforståeligt for os, hvorfor der ikke er en eneste studieretning med idræt B på ministeriets centrale stx-liste,” siger hun.

Samtidig med at idræt B er udgået som studieretningsfag på stx, er faget opstået som nyt studieretningsfag på htx – i kombination med bioteknologi på A-niveau.

”Det giver ingen mening. Vi har lokalerne, vi har lærerne og vi har gennem mange år opbygget stærke idrætsfaglige miljøer,” siger Anne-Birgitte Rasmussen, der kalder de 72 ansøgninger om idræt B for et ”klart signal, som politikerne bør handle på”.

Ud over de 20 skoler, der er blevet godkendt til en lokal studieretning med idræt B, har to skoler fået grønt lys til lokale studieretninger med andre fag. Sankt Annæ Gymnasium må udbyde en studieretning med musik A og drama A, og Ørestad Gymnasium får en studieretning med mediefag A og engelsk A.

Idræt B som studieretningsfag

De 20 skoler, der kan udbyde en lokal studieretning med idræt på B-niveau, er:

Region Hovedstaden:

 • Albertslund Gymnasium (NEXT)
 • Campus Bornholm
 • Falkonergården Gymnasium og HF
 • Herlev Gymnasium og HF
 • Gammel Hellerup Gymnasium

Region Midtjylland:

 • Holstebro Gymnasium og HF
 • Ikast Brande Gymnasium
 • Langkaer Gymnasium
 • Risskov Gymnasium

Region Nordjylland:

 • Dronninglund Gymnasium
 • Thisted Gymnasium og HF

Region Sjælland:

 • Greve Gymnasium
 • Maribo Gymnasium
 • Næstved Gymnasium og HF
 • Stenhus Gymnasium

Region Syddanmark:

 • Alssundgymnasiet Sønderborg
 • Esbjerg Gymnasium
 • Faaborg Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Mulernes Legatskole
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater