Artikel
Minister: Htx har bedre plads til idræt
ellen_trane_04

Minister: Htx har bedre plads til idræt

Htx-elever har flere fag, der giver adgang til videregående uddannelser, end stx-elever. Derfor er det bedre, at idræt bliver studieretningsfag på htx, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

De tekniske gymnasier har bedre plads til idræt på studieretningerne end de almene gymnasier.  

Sådan lyder forklaringen fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) på, at htx som noget nyt må udbyde en studieretning med idræt B, mens det på stx er slut med idræt B som studieretningsfag.

Gymnasieskolen.dk har bedt om et interview med undervisningsministeren om årsagen til ændringen, men hun har kun ønsket at give skriftlige kommentarer.

”Eleverne på stx har ikke lige så mange fag, der giver adgang til en videregående uddannelse, som man har på htx. Derfor er der bedre plads til andre fag som for eksempel idræt B som studieretningsfag på htx,” lyder forklaringen fra Ellen Trane Nørby i en mail til gymnasieskolen.dk.

Adgang til mange uddannelser
Ministeren henviser til, at både fysik B og kemi B er obligatoriske fag på htx. Derfor vil den nye htx-studieretning med bioteknologi A og idræt B give adgang til en bred vifte af naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser, påpeger hun.

Ellen Trane Nørby nævner desuden, at idræt C fortsat er obligatorisk for alle stx-elever, og at de kan vælge idræt B som valgfag.

”Den samme mulighed er der ikke på htx, hvor idræt C ikke er obligatorisk,” skriver ministeren.

Farvel til populær studieretning
Ændringen er en del af den nye gymnasiereform, der træder i kraft til august. Mange almene gymnasier udbyder i dag studieretninger med idræt B. Kombinationen biologi A, matematik B og idræt B er den femte mest populære studieretning på stx.

Men det er altså slut nu. Reformen beskærer antallet af studieretninger på stx fra 209 til 18. På htx og hhx er tallet henholdsvis 18 og 13. Alle studieretninger er fremover fastsat centralt af Undervisningsministeriet.

Det politiske argument for opstramningen er, at flere studieretninger fremover skal indeholde fag, der er adgangsgivende til de videregående uddannelser, så færre unge skal tage suppleringskurser.

Forstår ikke argument
Flere rektorer og Danske Gymnasier kritiserer skarpt, at stx-eleverne fremover bliver afskåret fra at få en studieretning med idræt B. De savner et fagligt argument for beslutningen, og de forstår slet ikke, hvorfor man samtidig åbner for en studieretning med idræt B på htx.

Læs: Frustrerede rektorer: Vi vil beholde idræt som studieretningsfag

Formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, ryster på hovedet af det argument, undervisningsministeren nu kommer med.

“Der er masser at naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser, hvor man godt kan komme ind, selvom man ikke har alle de naturvidenskabelige fag, man får på htx,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun nævner, at man for eksempel kan komme ind på alle de sundhedsvidenskabelige uddannelser uden fysik B, hvis man i stedet har for eksempel biologi A, kemi B og fysik C.

“På stx kan eleverne vælge at løfte et naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau. Hvis vi binder et sådant løft til studieretningen med idræt, så vil vores elever komme ud med samme forudsætninger.”

“Hul i hovedet”
Anne-Birgitte Rasmussen påpeger, at studieretningen med biologi A, matematik B og idræt B på stx har tiltrukket elever, der ellers ikke ville have valgt en naturvidenskabelig studieretning.

“I en tid, hvor man rigtig gerne vil øge andelen af unge, der tager en naturvidenskabelig uddannelse, er det hul i hovedet at fjerne muligheden for studieretninger med idræt på stx,” siger hun.

Tavs minister
Degraderingen af idræt på stx er et forsøg på at gøre htx mere attraktiv, så flere elever vælger htx frem for stx, mener Anne-Birgitte Rasmussen.

Det har Danske Gymnasier også fremført i sit høringssvar til reformen.

Gymnasieskolen.dk har bedt Ellen Trane Nørby om at forholde sig til den udmelding, men det har hun ikke ønsket.

Ministeren har heller ikke svaret på, hvorfor det giver mening af oprette idræt B som studieretningsfag på htx, når mange af skolerne mangler idrætsfaciliteter – mens man fjerner faget på stx, der har stærke idrætsfaglige miljøer.

Færre studieretninger

Fremover må gymnasierne kun udbyde studieretninger, som er centralt fastsat af Undervisningsministeriet:

Hhx
kan vælge mellem 13 studieretninger indenfor sprog, økonomi og marked samt økonomi og sprog.

Htx
kan vælge mellem 18 studieretninger indenfor anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik.

Stx
kan vælge mellem 18 studieretninger indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst.

Mulighed for dispensation

Skolerne kan søge om dispensation til at oprette en lokal studieretning, der ikke er omfattet af de centralt fastsatte studieretninger.

En godkendelse vil dog kun blive givet ”undtagelsesvist”, står der i bemærkningerne til lovudkastet til reformen.

For at opnå godkendelse skal skolen blandt andet have "et helt særegent fagligt miljø, som ikke findes eller umiddelbart vil kunne etableres på andre institutioner” og ”undervisere med særlige kompetencer indenfor det fagområde, der søges om godkendelse til”.

AA eller AB

Langt de fleste af studieretningerne består af to A-fag eller et fag på A-niveau og et på B-niveau. Nogle studieretninger på stx består dog af tre fag – det gælder for de fleste sproglige og naturvidenskabelige studieretninger.

Der er ingen regler for, hvor mange og hvilke studieretninger skolerne skal udbyde og oprette. Men udbuddet af studieretninger skal ifølge lovudkastet til den nye gymnasiereform ”stå i rimeligt forhold til antallet af elever på uddannelsen”.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater