Artikel
På vej mod OK 13
No image

På vej mod OK 13

På vej mod OK 13

Tekst_ Gorm Leschly
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Resultaterne af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked triller stille og roligt ind, og når du læser dette, er alle forhandlingerne formentlig i hus. Alle er klar over, at der skal forhandles, til der nås et resultat. Konflikt i den nuværende økonomiske situation har ikke været et reelt scenarie. Samtidig er det ikke just prangende resultater med historisk små lønstigninger på godt en procent per år og ændringer, som mere eller mindre er omkostningsneutrale. Det er næppe nok til at sikre reallønnen.

Presset på den offentlige sektor er ikke blevet mindre. Hvis vi havde troet, at regeringsskiftet ville betyde mindre pres på de offentlige OK-forhandlinger næste forår, tror jeg desværre, at vi bliver skuffede. Vi må forvente, at de smalle private OK-resultater og den alvorlige økonomiske situation med kæmpe offentligt underskud og høj (akademiker)arbejdsløshed bliver rammesættende.

Forventninger til OK 13

OK 11 for stx/hf er først færdigredigeret i februar 2012, og alle væsentlige ændringer træder i kraft til august. Der er tale om ganske markante ændringer i arbejdstidsaftalen. Derfor er det naturligt at give den nye overenskomst en chance for at komme til at fungere i form af nye lokalaftaler på skolerne. I hovedbestyrelsen mener vi derfor ikke, at GL skal stille arbejdstidskrav til de kommende forhandlinger på stx/hf. Vi skal bruge ressourcerne på at få implementeret OK 11 på en god måde – både for lærerne og for skolerne.

Samtidig blev det ved OK 11 aftalt, at Børne- og Undervisningsministeriet og GL sammen skal gennemføre en undersøgelse af lærernes arbejdstid. Undersøgelsen er endnu ikke iværksat, men fordelen herved er, at den så først gennemføres, når OK 11 er ved at blive implementeret, og dermed kan give et reelt billede i forhold til den nye arbejdstidsaftale.

Derfor er det ikke seriøst, hvis Finansministeriet, som den borgerlige finansminister lancerede umiddelbart efter OK 11, vil ud i nye arbejdstidsforhandlinger ved OK 13. Vi må kende resultatet af den fælles undersøgelse forinden, og OK 11 skal have lov til at stå sin prøve på skolerne.

Hvad skal der ske nu

Hovedbestyrelsen har i februar indbudt tr´er og tr-suppleanter fra alle gymnasieuddannelserne til optaktsmøder om OK 13. Samtidig har vi opfordret til (og udsendt materiale til), at tillidsrepræsentanterne holder møde med medlemmerne om OK 13 inden repræsentantskabsmødet 25. april 2012, hvor der skal tages stilling til, hvilke krav GL skal stille ved OK 13-forhandlingerne. Hovedbestyrelsen deltager gerne i skolemøder.

Hovedbestyrelsens holdning er, at GL som fagforening sammen med de øvrige AC-organisationer naturligvis skal stille lønkrav og for eksempel krav om bedre arbejdsmiljø og tr-vilkår. Grundlæggende skal vi fastholde vores fokus på, at vi vil have attraktive arbejdspladser. Det bliver også et fælles AC-perspektiv.

Gorm Leschly,

GL´s formand

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater