Artikel
På Tårnby Gymnasium læser de skønlitteratur i idræt
Læser

På Tårnby Gymnasium læser de skønlitteratur i idræt

Tårnby Gymnasium & HF har indført 45 minutters individuel læsning for at gøre eleverne bedre til at fordybe sig. Eleverne vælger selv, hvad de vil læse.

Det eneste, der kan høres, er lyden af regnen, som slår mod ruderne, fingre, der gnider på papiret for at finde næste side i bogen, og sider, der vendes.

Det er ikke en efterårsdag hjemme på sofaen, der beskrives, men en helt almindelig tirsdag formiddag på Tårnby Gymnasium & HF (TG). På Tårnby Gymnasium & HF har de fra skoleårets start indført ‘TG Læser’. Det er 45 minutter i et hvilket som helst modul, hvor alle elever bare skal læse i en bog, de selv har haft med. Efter de 45 minutter fortsætter den almindelige undervisning. 

“Det er tænkt som et frirum. Eleverne får et rum, hvor det ikke handler om, at de skal præstere og bedømmes. Eleverne skal ikke være gode til TG Læser, de skal bare deltage,” fortæller rektor Mikkel Harder Sørensen. 

Tårnby Gymnasium & HF er et af flere danske gymnasier, der har indført ‘lystlæsning’. På nogle gymnasier er det kun enkelte lærere og deres hold, der afholder det, men på blandt andet Tårnby Gymnasium & HF er det hele skolen, der deltager samtidigt. 

Tidligere på dagen – kl. 9.50 satte Mikkel Harder Sørensen læsningen i gang.

“Kære alle TG-elever. Nu er det igen tid til, at TG læser,” lød det hen over skolens højtalere, hvor rektor mindede eleverne om, at læsningen er med til at forbedre deres hukommelse og evne til fordybelse.

“Og husk at I læser for livet, ikke for skolen,” afsluttede Mikkel Harder Sørensen.

Det var egentligt meningen, at han kun ville starte læsningen på den måde på projektets første dag, men det har hængt ved, og denne tirsdag er det syvende gang, at rektor sætter gang i den kollektive læsning på TG.

I et af klasselokalerne er der en mobil, der vibrerer, men den bliver ikke rørt. Regnen får i et kort øjeblik et par af eleverne til at løfte blikket fra bogen og stirre ud af vinduet, men blikket er hurtigt tilbage på siderne.

Læsning gavner alle fag
Lærerne Dea Brøkner Diemar, Anne Fischer Thomsen og Helle Jøhncke har siddet i implementeringsgruppen, der har været med til at sætte gang i læseprojektet. De har også bøger med i dag, for ligesom eleverne deltager lærerne i ‘TG Læser’.

“Jeg tror, at vi har mødt den samme udfordring som nogle af eleverne, at det kan være svært at læse på kommando og slippe opmærksomheden. Som lærer er man vant til at forsøge at have et overblik over klassen hele tiden, men vi skal også fordybe os i læsningen,” forklarer Dea Brøkner Diemar og tilføjer, at det er gået utroligt nemt. 

Jeg har en forestilling om og en oplevelse af, at eleverne tager koncentrationen fra læsningen med ind i anden halvdel af modulet.

Anne Fischer Thomsen, lærer
Tårnby Gymnasium & HF

Det har været vigtigt for ledelsen og implementeringsgruppen, at læseprojektet ikke kun blev et sprogfagligt projekt, men et projekt for alle skolens fag. Det betyder, at man skal tage sin bog frem og læse, også selvom man har idræt.

“Læsningen er den faglighed, der finder sted i den del af lektionen. Vi træner kompetencer i forhold til fordybelse og at være væk fra sin mobiltelefon. Det kan også være en træning til den skriftlige eksamen,” forklarer Mikkel Harder Sørensen. 

“Alle fag har glæde af det,” tilføjer Anne Fischer Thomsen, der selv underviser i musik og samfundsfag.

“Fagene arbejder jo også for et højere formål på gymnasiet, der handler om studieforberedelse til videre uddannelse og almendannelse,” siger Mikkel Harder Sørensen.

Dea Brøkner Diemar peger dog på, at de i starten mødte skepsis og bekymring fra nogle af de andre lærere, fordi noget af modulet bliver taget i brug til andet end pensum.

“Nu må vi jo se, hvordan evalueringerne forløber, men jeg har en forestilling om og en oplevelse af, at eleverne tager koncentrationen fra læsningen med ind i anden halvdel af modulet,” siger Anne Fischer Thomsen.

Tårnby Gymnasium & HF evaluerer læseprojektet til jul og løbende herefter.

Sæt klare rammer op 
Lige da Mikkel Harder Sørensen satte læsningen i gang, var en gruppe elever på vej til deres skabe for at hente deres bøger. Andre skyndte sig til skolens ‘nødbibliotek’, som de har oprettet i forbindelse med læseprojektet. Her kan eleverne hente en bog, hvis de har glemt deres derhjemme.

Nødbiblioteket står hurtigt tomt, og det samme gør skolens gange. 

Eleverne læser i det lokale, de har undervisning i, og her skal de blive, til de 45 minutter er gået. De sidder på deres pladser, og de fleste har lagt bogen på bordet, mens de støtter hovedet med armen og lader blikket glide hen over siderne. 

Mikkel Harder Sørensen fortæller, at det er elevernes eget ansvar at huske deres bog, og hvis de har glemt den, må de kigge ud i luften og ikke forstyrre de andre. 

Tårnby Gymnasium & HF har blandt andet fået inspiration fra Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, der har haft lystlæsning på skemaet siden 2016. De fortalte lærerne fra Tårnby, hvor afgørende de praktiske detaljer er for at lykkes, og derfor satte implementeringsgruppen nogle klare rammer op for projektet.

Telefoner og computere skal være pakket væk, og man må ikke høre musik eller lave lektier. Eleverne skal læse bøger, der indbyder til dybdelæsning, så de ikke afbrydes af for mange billeder og faktabokse, forklarer Mikkel Harder Sørensen og tilføjer, at skolen til de store skriftlige opgaver vil tillade eleverne at læse faglige tekster, som de kan bruge i deres opgaveskrivning.

“For nogle har det vist sig ret svært at få læst et værk. Derfor er det for at hjælpe dem i gang med at læse i flow, så de kan få læst et værk. For nogle kan det være svært overhovedet at mønstre den energi at åbne en bog,” siger Dea Brøkner Diemar, som underviser i musik og engelsk. 

Elever: Lektier påvirker fritidslæsning
Da de 45 minutter er gået, afslutter rektor Mikkel Harder Sørensen læsningen ved igen at tale over højtaleren. Han takker eleverne for deres koncentration og minder dem om, at TG læser igen næste tirsdag.

Elever vrimler ud af lokalerne, og en summen af deres stemmer fylder igen gangene.

Tjalfe fra 3.Y er positiv over for skolens initiativ. Han synes, at det er for længe siden, at han selv har sat sig og læst en bog.

“I starten var jeg kritisk, fordi det ville tage tid fra timerne. Efter at have prøvet det første gang, kunne jeg faktisk godt lide det, fordi man fordyber sig. Det er for lang tid siden, at jeg har taget en bog frem og læst,” fortæller Tjalfe.  

Venstre i billedet ses Tjalfe fra 3.Y, Olivia og Victor fra 2.Y. Til højre ses Helle Jøhncke, Mikkel Harder Sørensen, Dea Brøkner Diemar og Anne Fischer Thomsen.

Victor og Olivia fra 2.Y føler begge, at de i de sidste ti minutter mister koncentrationen, fordi eleverne begynder at forstyrre hinanden. Derfor måtte det gerne være lidt kortere tid, mener Victor, som er i gang med en bog om forskellige science-opdagelser gennem tiden. 

Ingen af de tre elever læser i deres fritid. 

“Når man har siddet en hel dag med afleveringer og lektier, er den første tanke ikke, at man gerne vil sidde og læse i en halv time mere,” siger Olivia, og der nikkes bekræftende fra Victor og Tjalfe. 

På 14 dage afholdes ‘TG Læser’ tre gange, og det kører som udgangspunkt i tre år, hvorefter skolen vil beslutte, om projektet skal forlænges.

Rammer for TG Læser

  • Eleverne må ikke forlade lokalet i de 45 minutter, hvor læsningen afholdes.
  • Eleverne må ikke høre musik, eller have deres telefon eller computer. De må ikke spise.
  • Der skal helst læses skønlitteratur, og der må ikke læses lektier. Lærerne skal også læse.
  • Har man glemt sin bog, må man kigge ud i luften, indtil læsningen er slut. Skolen har oprettet et nødbibliotek, hvor man kan låne en bog, hvis man har glemt sin. Der er dog ikke bøger til alle elever.
  • Læseprojektet fortsætter i tre år, og her vurderes det, hvorvidt det skal fortsætte. Til jul skal projektet evalueres. 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater