Artikel
Overblikket: Så meget har nedskæringer kostet indtil nu
student2016_rieneuchs_9

Overblikket: Så meget har nedskæringer kostet indtil nu

Nedskæringerne på uddannelse kører nu på fjerde år. Se, hvor meget der er sparet, og få et overblik over konsekvenserne.

I 2015 besluttede regeringen og et flertal i Folketinget at indføre nedskæringer på uddannelse. Siden da er besparelserne løbet op i milliardklassen.

Sammenlignet med i 2015 har de gymnasiale uddannelser i år samlet set næsten 1,4 milliarder kroner mindre på budgetterne. Siden 2015 har de gymnasiale uddannelser sparet 3,75 milliarder kroner.

Det skyldes først og fremmest omprioriteringsbidraget på to procent om året. Omprioriteringsbidraget betyder, at skolernes budgetter bliver barberet ned med to procent om året.

8.526 kroner
mindre i taxameter per stx elev fra 2015 til 2018
Kilde: GL

Stx og VUC er i perioden blevet ramt af yderligere nedskæringer. I 2017 blev taxameteret for stx beskåret med næsten tre procent oven i omprioriteringsbidraget, og nedskæringer på fjernundervisning har blandt andet ramt budgetterne på VUC.  

En beregning fra Gymnasieskolernes Lærerforening viser, at en elev på stx udløste 9,3 procent færre taxameter kroner sidste år i forhold til i 2015. Det svarer til 8.526 kroner mindre per elev.

 

 

Afskedigede lærere
Gymnasieskolen.dk har i mange artikler beskrevet, at nedskæringerne har fået konsekvenser ude på skolerne. Senest har en opgørelse vist, at cirka 200 lærere er blevet varslet afskediget i dette skoleår. På de almene gymnasier er der i dag omkring 1.200 færre lærere sammenlignet med i 2015. Det høje tal skyldes, at årsvikarer ikke bliver genansat, og at mange skoler undlader at genbesætte stillinger, når lærere går på pension.

I samme periode er der dog blevet omkring 500 flere lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser.     

20,9 mia. kroner
Besparelser på uddannelse 2016-2022.
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skoler kører med underskud
Skolernes økonomi er logisk set blevet mere anstrengt. Ifølge en undersøgelse fra Danske Gymnasier foretaget i december sidste år forventede cirka en tredjedel af skolerne at køre med underskud i 2018.

20,9 milliarder kroner
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for nylig lavet en beregning af, hvad nedskæringerne på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samlet koster fra 2015 til 2022, når besparelserne for de enkelte år lægges sammen. Resultatet er 20,9 milliarder kroner.

Regeringen lægger op til, at omprioriteringsbidraget skal fortsætte i årene frem, men at pengene i 2022 skal blive i sektoren.

Så meget skal din skole spare
De mange milliarder kan være lidt abstrakte at forholde sig til. Tal fra Undervisningsministeriet viser dog, hvad omprioriteringsbidraget betyder for de enkelte skoler fra 2016 til 2021. Gymnasieskolen.dk har i forbindelse med en tidligere artikel sat tallene ind i Google Maps, så det er nemt at finde alle skoler i landet.

De tre kort for henholdsvis almene gymnasier, erhvervsskoler og VUC følger herunder.

Kortet viser, hvor meget hvert enkelt almene gymnasium skal spare samlet som følge af omprioriteringsbidraget i perioden 2016-2021.

Kortet viser, hvor meget hver enkelt erhvervsskole skal spare samlet som følge af omprioriteringsbidraget i perioden 2016-2021.

Kortet viser, hvor meget hver enkelt VUC skal spare samlet som følge af omprioriteringsbidraget i perioden 2016-2021.

Artiklen er rettet 7. marts: I den første version stod der, at 200 lærere var blevet varslet afskediget siden 2016. Det er ikke korrekt. Det er i dette skoleår, at 200 lærere er blevet varslet afskediget.

Flere skoler kører med underskud

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater