Artikel
Operation Dagsværk uddanner unge i Grønland
Fællesbillede Grønland

Operation Dagsværk uddanner unge i Grønland

Årets Operation Dagsværk projekt handler om at løfte de unge i Grønland og uddanne dem til at skabe forandring for dem selv og deres lokalsamfund. En researchgruppe fra Operation Dagsværk er i gang med at udvikle undervisningsmateriale til gymnasierne.  

Grønlandske unge er tynget af fortiden og truet af fremtiden. I et land, hvor fangerkultur, nordatlantiske magtkampe, sociale udfordringer og smeltende indlandsis præger hverdagen, er de unge blevet det tabte led i Grønland.
Sådan beskriver Ungdommens Røde Kors og Grønlands Røde Kors den grønlandske ungdom i projektet Isbjergene kævler – Når unge i Grønland sætter skub i forandringen.

Til november kan danske gymnasieelever arbejde på Dagsværkdagen og donere deres løn til Operation Dagsværk. Inden da får gymnasielærere mulighed for at implementere forskelligt undervisningsmateriale om Grønlands ungdom i klasseværelserne landet over. I disse dag er et stort hold unge sekretariatsfrivillige fra Operation Dagsværk i Grønland på researchtur. De skal interviewe, observere og optage video og billedmateriale til den store pakke med undervisningsmateriale om projektet, som bliver tilgængeligt 1 maj for alle gymnasier.

Modet til forandring
Flere unge i Grønland har det svært. En undersøgelse fra den grønlandske regering viser, at 70 procent af folkeskolens elever ikke består en eller flere af folkeskolen afgangseksamener. De unge, som bor i de små bygder i Grønland, skal flytte hjemmefra og bo på et elevhjem for at kunne starte på en ungdomsuddannelse, og rigtig mange grønlændere flytter til Danmark for at tage en videregående uddannelse.

Der er ingen tvivl om, at der er problemer i Grønland. Vi har fokus på, hvordan de unge kan gøre en forskel for dem selv og deres lokalsamfund.

Maj Navntoft, konsulent
Ungdommens Røde Kors

“Der er ingen tvivl om, at der er problemer i Grønland. Vi har fokus på, hvordan de unge kan gøre en forskel for dem selv og deres lokalsamfund,” siger Maj Navntoft, konsulent i Ungdommens Røde Kors, og fortsætter:

“De statistikker, vi ser, tegner et billede af en ungdomsgeneration, som føler afmagt og har svært ved at se en interessant fremtid i Grønland. Men de unge er jo netop Grønlands fremtid. Vores projekt skal give dem en række værktøjer og skabe en platform, som de kan udvikle sig ud fra og derved få modet til forandring.”

Fra ung til ung
Sekretariatsleder for Operation Dagsværk fortæller, at de arbejder på at udvikle undervisningsmateriale i fagene samfundsfag, dansk, psykologi, historie og naturgeografi. På ressearchturen i Grønland har de sekretariatsfrivillige blandt andet besøgt Nuuk Gymnasium for at indsamle input. Desuden producerer de videoer og podcasts med forskellige casepersoner.

“Vi udvikler undervisningsmateriale af unge til unge,”  fortæller Anders Reimers Larsen, sekretariatsleder Operation Dagsværk.

Målgruppen er unge mellem 15-25 år, og projektet løber fra 2018 til 2021. Det er budgetteret til 4 millioner kroner, og de seneste par år har danske gymnasieelever indsamlet på den gode side af 4 millioner kroner til de pågældende projekter.

Grønlandske supersprinter
Årets Operation Dagsværk projekt handler om at skabe social forandring fra A til Å. De penge, som danske gymnasieelever indsamler på Dagsværkdagen senere på året, går blandt andet til at udvikle et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab, ud fra metoden SPRINT.

De grønlandske unge skal bruge SPRINT-metoden til at identificere et problem ud fra deres egen hverdag, som de ønsker at forandre. Herefter skal de udvikle løsninger, kontakte lokale samarbejdspartnere og finde finansiering. SPRINT er en form for minikursus i projektledelse, som skal give de unge troen på sig selv.  

Projektet starter i fem udvalgte byer i Grønland, hvor Ungdommens Røde Kors og Grønlands Røde Kors begynder med at uddanne 20 unge frivillige i SPRINT-metoden. Herefter skal det sociale entreprenørskab brede sig ud til flere unge i Grønland. Det hele efter devisen, at unge underviser unge.

Når de sekretariatsfrivillige fra Operation Dagsværk vender tilbage fra researchtur i det kolde nord, skal der udvikles undervisningsmateriale til gymnasielærerne. Herigennem håber Operation Dagsværk, at de danske unge kan lære mere om deres naboer mod nord og derved få lyst til at arbejde for projektet i november.  

 

Fakta om Grønlands ungdom

  • 90 % af de 13-15 årige drømmer om en uddannelse
  • 70 % af folkeskolens elever består ikke en eller flere af folkeskolens afgangseksamener
  • 64 % af de 16-18 årige påbegynder ikke en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole
  • 50 % af de 18-24 årige har overvejet eller forsøgt at begå selvmord

Kilde: Ungdommens Røde Kors og Grønlands Røde Kors

Om Operation Dagsværk

  • Operation Dagsværk har eksisteret i Danmark siden 1984.
  • Operation Dagsværk handler om at give én dag af sin egen uddannelse, for at unge uden samme muligheder kan få en uddannelse et andet sted i verden.
  • Projekterne bliver valgt af gymnasieelever på et stormøde. Herefter tilmelder de studerende sig den årlige Dagsværkdag, hvor de arbejder et par timer og donerer deres løn til årets projekt.

Kilde: Operation Dagsværk

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater