Artikel
OK 13 – en afgørende forhandling i en svær tid
No image

OK 13 – en afgørende forhandling i en svær tid

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Velkommen til et nyt skoleår – både til nye og erfarne lærere!
I GL arbejder vi for, at det er og skal være attraktivt at være gymnasial lærer: Arbejdet skal opleves meningsfyldt, og rammerne for udførelsen skal være i orden.

Selv om stx/hf-overenskomsten kun har været i brug i tre uger, er vi godt i gang med at forberede de kommende forhandlinger. Allerede før blækket var tørt, gik vi gang. Men selv med den bedst tænkelige forberedelse tyder alt på, at de kommende forhandlinger bliver svære. Både for stx/hf og hhx/htx.

Ifølge regeringens 2020-plan er fokusområderne for moderniseringen af den offentlige sektor blandt andet øget arbejdstid, krav om mere undervisning og afskaffelse af det, de kalder uhensigtsmæssige arbejdstidsaftaler. Man vil have styrket ledelserne for at få øget fokus på effektiv ressourceanvendelse, og man vil have sammenhæng mellem løn og produktivitet.

At det skal forstås helt konkret på vores område, ses af Rigsrevisionens rapport, der kom i april i år. Her anbefalede Rigsrevisionen, at man ”i de fremtidige overenskomstforhandlinger arbejder målrettet på at tilvejebringe bedre muligheder for ledelserne, så de reelt får mulighed for at prioritere lærerressourcerne. Desuden bør ministerierne overveje, hvordan de kan støtte gymnasiernes ledelser i at udnytte de muligheder, som overenskomsterne giver.” Både finansministeren og børne- og undervisningsministeren har udtalt, at de vil følge anbefalingen.

Det er derfor min og hovedbestyrelsens vurdering, at der ikke kan herske megen tvivl om, at Finansministeriet vil rejse både vidtgående og konfliktfyldte krav ved OK 13.

Derfor vil vi gerne i dialog med jer,medlemmer.
Fra den 17. september og frem kommer repræsentanter fra hovedbestyrelsen rundt på 50 skoler. Se oversigten på side 20. På disse møder håber vi at møde så mange medlemmer som muligt, så vi kan drøfte de udfordringer, GL og gymnasielærerne står over for. Hvilke gode løsninger kan vi for eksempel sammen finde, som kan gøre gymnasiesektoren stærkere, uden at det koster ekstra?

Desværre kan vi ikke nå rundt til alle skoler, men møderne er geografisk fordelt over hele landet, så vi håber, der er et møde, der kan passe ind i kalenderen.  

Kom og deltag i debatten – vi glæder os til at møde dig!

Gorm Leschly
GLs formand

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater