Artikel
OK 13 for begyndere
No image

OK 13 for begyndere

Det er blevet tid til, at du skal have en ny overenskomst. Gymnasieskolen fortæller her om forløbet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Bjarne og Gorm 
Sidste gang, lærerne fik en ny overenskomst, var i 2011, og den skal fornys i år. 
Finansminister Bjarne Corydon er leder af overenskomstforhandlingerne med alle ansatte i staten – herunder gymnasielærerne, der jo som bekendt er organiseret i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), hvor Gorm Leschly er formand.

"Normalisering"
Bjarne Corydon åbnede ballet – eller overenskomstforhandlingerne – lidt før jul, da han erklærede, at hans hovedkrav er en ”normalisering” af lærernes arbejdstidsregler på blandt andet gymnasier og erhvervsskoler. Han vil også gøre en ende på den såkaldte aldersreduktion, som betyder, at undervisere frivilligt kan gå ned i tid med løn, når de fylder 60 år.

Reguleringsordningen 
Finansministeren vil samtidig have afskaffet den såkaldte reguleringsordning for alle ansatte i staten. Ordningen betyder, at når lønnen stiger i det private, skal den efterfølgende også stige i det offentlige. Og omvendt: Hvis lønstigningerne er små i det private, mærker de offentligt ansatte det også.

AC
GL forhandler ikke en ny overenskomst alene. 
Alle statsansatte bliver repræsenteret af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Udvalget forhandler de store generelle spørgsmål, som for eksempel kravet om at afskaffe reguleringsordningen. 
Samtidig har GL også en forhandlingsaftale med Akademikernes Centralorganisation (AC). AC forhandler overenskomst for både gymnasielærere, jurister, læger og andre ansatte i staten med en lang videregående uddannelse. AC’s formand hedder Erik Jylling og er i øvrigt læge.

Moderniseringsstyrelsen
Bjarne Corydon deltager stort set ikke i selve forhandlingerne med de mange faggrupper. I stedet bliver forhandlingerne ført af embedsmænd fra det, som et kvikt hoved har valgt at kalde Moderniseringsstyrelsen.

To overenskomster 
AC – og repræsentanter for de forskellige faggrupper – sidder ved det store forhandlingsbord og forsøger at lave en fælles overenskomst for alle medlemmer af AC. Samtidig sidder GL ved et mindre forhandlingsbord og forhandler de specielle krav, som kun vedrører lærerne. 
Det skal dog nævnes, at AC også forhandler krav for lærere, som er ansat på erhvervsgymnasier, da de hører under AC-fællesoverenskomsten.

En aftale
Forhandlingerne forventes at blive lange og seje – også sejere, end sådan nogle plejer at være. Men alting har selvfølgelig en ende. 
Forhandlingerne kan ende med, at AC laver én stor aftale, hvor GL’s forhandlingsresultat også indgår. Deadlinen for at indgå en stor fælles aftale er sat til den 28. februar. Derefter skal lærere, jurister, læger og de andre AC-medlemmer stemme om aftalen.

Konflikt?
I skrivende stund er mange scenarier dog mulige. 
Der er for eksempel risiko for, at GL ikke kan blive enig med modparten om de krav, som vedrører lærerne. Det kan betyde, at AC indgår en aftale for de andre statsansatte, men som ikke gælder for lærerne. 
Hvis det i sidste ende ikke er muligt at lave en aftale mellem parterne, vil processen fortsætte i den såkaldte Forligsinstitution. 
Lykkes det heller ikke her at lave et forlig, kan det ende med en konflikt. Det kan for eksempel betyde, at arbejds­giverne lockouter medarbejderne. 

Læs mere om OK13.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater