Artikel
Odder Gymnasium: Hos os er der klare digitale regler
Lars Bluhme og Mathias Linneberg Egholm Odder Gymnasium

Odder Gymnasium: Hos os er der klare digitale regler

Lærerne må kun bruge tre platforme, og på en liste kan de se de digitale værktøjer, programmer og apps, der er godkendt. På Odder Gymnasium tager man beskyttelsen af elevernes persondata alvorligt.

Nej til Facebook og Zoom. Ja til Flipgrid og Google Meet.

På Odder Gymnasium er der klare regler for, hvad lærerne må og ikke må bruge af digitale undervisningsprogrammer, platforme, sociale medier og apps. Bliver lærerne i tvivl, kan de klikke sig ind på en liste og se de produkter og sites, som skolen har sikkerhedsvurderet og godkendt.

”Formålet er både at sikre, at elevernes data ikke bliver misbrugt og gøre det nemt og overskueligt for både elever og lærere,” fortæller rektor Lars Bluhme.

Hans indtryk er, at langt størstedelen af lærerne er glade for de klare retningslinjer, som skolen har haft i et par år. Det samme oplever Mathias Linneberg Egholm, der underviser i fysik og matematik og er it-ansvarlig på skolen.

”Hovedparten oplever det helt klart som en forenkling og en hjælp i hverdagen,” siger Mathias Linneberg Egholm og tilføjer:

”Da GDPR-reglerne kom sidste år, behøvede vi stort set ikke at ændre noget i forhold til undervisningen, for det havde vi allerede gjort.”

Rektor: Det er min opgave
Coronakrisen og nedlukningen af skolerne i foråret har sat voldsomt skub i den virtuelle undervisning, men brugen af digitale platforme og værktøjer i undervisningen har været stor på de danske gymnasier i flere år.

Flere eksperter mener, at gymnasierne generelt er for ukritiske over for de produkter, der bliver brugt i undervisningen. De efterlyser, at skolerne i langt højere grad forholder sig til risikoen for misbrug af elevernes data.

Læs: Eksperter: Lærere kan umuligt finde rundt i den digitale jungle

På Odder Gymnasium ser Lars Bluhme det som ledelsens ansvar, at skolen har klare regler på området. Anbefalinger er ikke tilstrækkeligt.  

”Når jeg taler med rektorkolleger, kan jeg godt høre, at vi har klarere regler end de fleste. Men jeg mener jo bare, at vi tager det alvorligt. Det skaber tryghed, når både elever og lærere ved, hvilke værktøjer vi bruger, og hvilken bane vi spiller på,” siger den østjyske rektor.

Han understreger, at reglerne er blevet til i dialog mellem lærere og ledelse. Da skolen i 2018 begyndte at lave listen over alle godkendte programmer, sites, apps og så videre, var det faggrupperne, der i første omgang spillede ud med alt det, de gerne ville have adgang til.

Når jeg taler med rektorkolleger, kan jeg godt høre, at vi har klarere regler end de fleste.

Lars Bluhme, rektor
Odder Gymnasium

Derefter blev alt sikkerhedsvurderet. I forhold til de ting, som krævede, at eleverne for eksempel skulle afgive e-mail eller fødselsdato, sørgede skolen for at få lavet en databehandleraftale med de pågældende firmaer. Det lykkedes i de fleste tilfælde. Kun få ting blev vurderet til at være for usikre.

Ifølge Lars Bluhme er listen ikke statisk, men bliver diskuteret løbende. Og en lærer er altid velkommen til at foreslå software, apps og andet, der skal med på listen.

”Vi er ikke frosset fast. Der kan sagtens komme nye ting til, men det vil altid være en beslutning, vi tager i fællesskab – og det kræver, at vi kan få en databehandleraftale.”

Færre platforme
Både Lars Bluhme og Mathias Linneberg Egholm beskriver Odder Gymnasium som ”firstmover” i forhold til digitale tiltag og med et stærkt fokus på digital dannelse. I 2011 gik skolen blandt andet ind i et forsøg med i-pads i undervisningen, hvilket var helt nyt på det tidspunkt. I de år var det også helt almindeligt, at lærerne kommunikerede med eleverne på Facebook og en række andre platforme.

”Vi ville gerne favne mange af de digitale muligheder, og tanken var, at vi skulle være, hvor eleverne var. Så var eleverne på Facebook, var vi også der. Vi var nok ret teknologibegejstrede, og ligesom resten af samfundet havde vi ikke så meget blik for, hvor farerne kunne ligge,” siger Mathias Linneberg Egholm. 

Men da en evaluering i 2016 viste, at det faktisk pressede eleverne, at lærerne kommunikerede med dem på flere platforme, og at de syntes, at det var uklart, hvilke forventninger lærerne havde til dem, trak skolen i bremsen.

Hovedparten oplever det helt klart som en forenkling og en hjælp i hverdagen.

Mathias Linneberg Egholm, lærer og it-ansvarlig
Odder Gymnasium

Det blev startskuddet til at nytænke den måde, skolen kommunikerer med eleverne på.

”Det har været en længere proces, hvor vi har skåret ned efterhånden. Siden 2018 har Lectio, skolens hjemmeside og Google været vores tre primære platforme,” fortæller Mathias Linneberg Egholm.

Titlen som it-ansvarlig har han kun haft siden den 1. august i år, så dengang for to år siden var han bare ’almindelig’ lærer. Han syntes godt om beslutningen med de færre platforme fra start af, og det samme gjorde langt størstedelen af hans kolleger.

”Det var også stressende for os at skulle logge ind mange forskellige steder i løbet af en dag,” siger han.

Ingen begrænsning
På Lectio ligger lektier og beskeder fra lærere til elever, generel information fra skolen ligger på skolens hjemmeside, og Google bliver brugt, når eleverne skal dele dokumenter med hinanden og samarbejde.

Under nedlukningen i foråret gav Lars Bluhme lærerne besked på kun at bruge Google Meet til den virtuelle undervisning, fordi man i forvejen havde en aftale med Google. Mens der på andre gymnasier er blevet eksperimenteret med forskellige platforme, holdt lærerne på Odder Gymnasium sig til den ene. Det er i hvert fald Lars Bluhme og Mathias Linneberg Egholms indtryk. 

”Man øger kompleksiteten unødvendigt, hvis lærer A bruger Zoom, lærer B bruger Meet og lærer C bruger Teams. Det kan godt være, at Google Meet har nogle begrænsninger, men de sidste marginaler af smartness undværer vi gerne. Trygheden for elever og lærere er vigtigere,” siger Lars Bluhme.

Også her handler det om at sikre elevernes data så godt som muligt, forklarer han og nævner, at blandt andet Zoom er blevet kritiseret for ikke at passe godt nok på brugernes personlige data.

Lars Bluhme mener ikke, at skolens digitale regler begrænser lærerne i deres undervisning. Tværtimod betyder de, at lærerne kan finde vej i den digitale jungle, siger han.

”Selvfølgelig kan nogle lærere være uenige i en beslutning, for eksempel var der enkelte, som i starten savnede Facebook. Men flertallet bestemmer. At lade de tusind blomster blomstre skaber for meget støj.”

Mathias Linneberg Egholm er enig:

”Jeg tror ikke, at nogen oplever det som en begrænsning af deres undervisning.”

Tema: Det digitale dilemma

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater