Artikel
Ny undersøgelse: Klassestørrelsen er afgørende for kvaliteten
biologi_undervisning

Ny undersøgelse: Klassestørrelsen er afgørende for kvaliteten

Størrelsen på klasserne betyder meget for elevernes faglige udbytte, mener et stort flertal af lærerne. Det viser en ny stor undersøgelse. Politikere er enige i konklusionerne.

Lærerne er ikke i tvivl: Klasseloftet har en stor betydning for kvaliteten af undervisningen i gymnasiet.

78 procent af gymnasielærerne mener, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre pædagogiske rammer for undervisningen. Samtidig er 97 procent af gymnasielærerne enige i, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne fagligt .

Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), som 2.347 lærere har svaret på.

“Klassestørrelsen betyder alt. I en stor klasse – med over 28 elever – får hver enkelt elev mindre hjælp til at håndtere både faglige, sociale og personlige udfordringer/problemer,” skriver en lærer i undersøgelsen.

Det fleksible klasseloft blev indført i skoleåret 2012/13 under den daværende S-R-SF-regering. Loven betyder, at der ikke må være mere end 28 elever i klasserne i gennemsnit, og dermed kan der i princippet godt være over 30 elever i en klasse, hvis antallet af elever i andre klasser trækker gennemsnittet ned.

I forbindelse med den politiske aftale blev det også aftalt, at klasseloftet skal evalueres i 2018.

Der er grænser for, hvor mange elever man kan proppe ind i et klasselokale og bevare kvaliteten.

Anni Matthiesen
Undervisningsordfører, Venstre

Formand for GL, Annette Nordstrøm Hansen, mener, at undersøgelsen meget klart dokumenterer, at for mange elever i klasserne går ud over kvaliteten.

“Stort set alle lærere er enige i, at antallet af elever er afgørende for, hvilket udbytte eleverne får ud af undervisningen. Alle, som har stået i et klasselokale, ved, at hvis der er for mange elever i klassen, så bliver det meget svært at opbygge gode relationer og skabe en dialog, hvor alle elever kommer til orde, og hvor alle får kvalificeret feedback,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

I undersøgelsen påpeger flere lærere, at de ikke oplever, at det nuværende klasseloft har den ønskede effekt, fordi de ofte har mere end 28 elever i lokalet.

“Det er efterhånden længe siden, jeg har undervist i klasser med 28 elever. Det normale har de sidste år været 29-30 elever,” skriver en lærer.

En anden påpeger, at på “store fusionsskoler” kan der også være klasser med mange elever, fordi klasseloftet er et gennemsnit.

Annette Nordstrøm Hansen mener, at klasseloftet har en gavnlig effekt, men hun påpeger, at målet skal være, at der maksimalt er 28 elever i hver klasse.

Det er vigtigt, at lærerne kan komme rundt om den enkelte elev.

Annette Lind
Undervisningsordfører, Socialdemokratiet

“Vi ser mange eksempler på klasser med over 30 elever, og når vi nu ved, at det giver bedre resultater med færre elever i klasserne, så bør der maksimalt sidde 28 elever i hver klasse,” siger Annette Nordstrøm Hansen, som ser frem til dialog med undervisningsministeriet og politikere i  forbindelse med evaluering af det fleksible klasseloftet.

Riisager: Evaluering på vej
Undervisningsminister Merete Riisager har ikke haft tid til at kommentere undersøgelsen, men i en mail skriver hun.

”Jeg er tilhænger af lokal frihed på institutionerne. Men det er klart, at antallet af elever i en klasse ikke må udfordre rammerne for den gode undervisning. Det fleksible klasseloft sikrer en vis klassestørrelse og rummer samtidig mulighed for lokale løsninger. Det betyder ikke, at systemet er perfekt. Derfor har vi foretaget vores egen evaluering, som vi forventer at kunne offentliggøre inden længe. Herefter må vi se på, om der er behov for justeringer.”

Venstre støtter klasseloft
Venstre stemte oprindeligt ikke for det fleksible klasseloft, men nu siger undervisningsordfører Anni Matthiesen, at hun støtter et fleksibelt klasseloft.

“Der er grænser for, hvor mange elever man kan proppe ind i et klasselokale og bevare kvaliteten,” siger Anni Matthiesen.

Hun siger dog samtidig, at Venstre er klar til at se på, om klasseloftet kan blive endnu mere fleksibelt.

“Reglerne må ikke være så stramme, at det bliver svært at planlægge for skolerne. Der kan måske også tænkes i, at der kan være flere eller færre elever alt efter hvilket fag, der undervises i,” siger Anni Matthiesen.

Socialdemokratiet: Drop nedskæringer
Undervisningsordfører for Socialdemokratiet, Annette Lind, er ikke overrasket over, at lærerne mener, at klassestørrelsen betyder meget for kvaliteten.

“Det er vigtigt, at lærerne kan komme rundt om den enkelte elev, og at de fysiske rammer for eleverne er i orden. Jeg mener, det nuværende klasseloft er godt,” siger hun.

Selv om hun mener, det er ideelt, at der ikke er mere end 28 elever i en klasse, så mener hun, at klasseloftet fortsat skal være fleksibelt.

“Det kan være en måde at få økonomien til at hænge sammen på den enkelte skole,” siger hun.

Netop skolernes økonomi kan måske gøre det fristende at tænke i at fylde flere elever i klasserne. Men det bliver uden Socialdemokratiets støtte.

“Vi mener, at regeringen i stedet skal fjerne omprioriteringsbidraget, så skolerne kan skabe kvalitet,” siger Annette Lind.

Eleverne: 30 er alt for mange
Eleverne var i sin tid meget aktive for at få indført et klasseloft, og efter deres mening må det nuværende loft godt være endnu strammere og med færre elever i klasserne.

“Vi så gerne, at der er færre end 28 elever i klasserne. 30 elever i en klasse er alt for mange. Et klasseloft sikrer, at der er mere tid til den enkelte elev, og at læreren kan give den enkelte elev udfordringer. Alt andet lige bliver undervisningen bedre, hvis der ikke er for mange elever i klassen,” siger Jens Philip Yazdani, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

 

Klasseloftet sikrer bedre rammer

  • 78 procent af gymnasielærerne mener, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre pædagogiske rammer for undervisningen.
  • 76 procent af gymnasielærerne mener, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre rammer for at styrke elevernes dannelse.

 

Færre elever løfter eleverne  

  • 97 procent af gymnasielærerne mener, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne fagligt.
  • 92 procent af gymnasielærerne mener, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne socialt.
  • 84 procent af gymnasielærerne mener, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at mindske frafaldet.

Om undersøgelsen

  • Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til lærere på stx, hhx, htx og hf.
  • 2347 har deltaget. Det svarer til 42 procent af de adspurgte.
  • Undersøgelsen er lavet af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
  • Læs undersøgelsen her
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater