Artikel
Ny tendens: Gymnasielærere bliver afskediget
Prikkerunde

Ny tendens: Gymnasielærere bliver afskediget

Færre elever søger ind på nogle gymnasier, og det betyder, at flere lærere mister deres job i år.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Allerede nu har flere lærere fået at vide, at de ikke skal møde på arbejde efter sommerferien. Afskedigelser på grund af elevmangel har ellers i flere år været et særsyn på gymnasierne.

På baggrund af meldinger fra tillidsrepræsentanter vurderer Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), at omkring 50 lærere i foråret er blevet afskediget alene på grund af, at der vil være færre elever på deres skole efter sommerferien.

I forhold til andre brancher virker 50 personer ud af 14.000 GL-medlemmer måske ikke voldsomt, men alene det, at lærere bliver afskediget på grund af elevmangel, er en ny tendens. Der er dog stadig meget lav ledighed blandt GL's medlemmer.

Fyresedler tidligere et særsyn
I de senere år har der måske været 10 eller færre lærere i løbet af et år, som har fået en fyreseddel på grund af færre elever på enkelte skoler.

Det er for tidligt at sige, om der kommer flere afskedigelser i år. Blandt andet har VUC-centre endnu ikke overblikket over antallet af hf-kursister i det nye skoleår.

I år var der samlet set et lille fald i antallet af ansøgere til gymnasierne i Danmark. Der er dog lokale og regionale forskelle.

Mange ud, færre ind
På Roskilde Tekniske Skole er fire gymnasielærere blevet afskediget. Dertil kommer vikarer og tidsbegrænsede ansatte, som ikke bliver forlænget. I alt svarer det til omkring ni færre fuldtidsstillinger på skolen.

Roskilde Tekniske Skole har på gymnasiet ikke fået færre elevansøgere i år i forhold til sidste år. Men årets 3. g-årgang er til gengæld ekstra stor, og dermed efterlader de glade studenter skolen med en samlet elevnedgang efter sommerferien.  

”Vi skulle måske allerede have afskediget sidste år, men vi håbede på, at det ville rette sig op med naturlig afgang,” siger direktør Jesper Østrup.

Konkurrence mellem skolerne
På Frederiksværk Gymnasium og HF blev to lærere for kort tid siden afskediget. Hvis ikke to andre lærere var stoppet på skolen, var yderligere to måske blevet afskediget, oplyser rektor Johnny Simonsen.

På Frederiksværk Gymnasium og HF bliver der oprettet to klasser færre efter sommerferien i forhold til dette skoleår.

”Vi oplever større konkurrence fra andre skoler. Flere typer elever, som tidligere valgte os, søger mod Hillerød,” fortæller rektor Johnny Simonsen som en del af forklaringen på, at to lærere fik den kedelige besked om at skulle stoppe på skolen.

Både på Roskilde Tekniske Skole og på Frederiksværk Gymnasium og HF håber ledelserne, at de undgår at afskedige lærere til næste år. Til gengæld forventer de heller ikke at se en stigning af elevansøgninger i forhold til i år – snarere tværtimod.

”Vi har ingen venteliste, som mange gymnasier har i København, men hvis vi er oppe på dubberne, kan vi få det samme antal ansøgere til næste år,” siger Jesper Østrup.

Han mener dog, at de gode tider med mange ansøgere er slut på gymnasierne. Direktørens personlige prognose lyder på, at flere unge vil søge mod erhvervsuddannelserne i de kommende år, og det vil også påvirke antallet af ansøgere til gymnasiet, og dermed også, hvor mange lærere der er brug for.

”Under krisen var der ingen praktikpladser, og forældre og elever tænkte, at det sikreste valg var at gå i gymnasiet. Nu handler den politiske dagsorden om at få flere til at vælge erhvervsuddannelse, og jeg tror, det vil smitte af i de kommende år,” siger Jesper Østrup.

For eksempel kan antallet af elever på gymnasierne i de kommende år også blive påvirket af et eventuelt karakterkrav til gymnasierne.

Ledige kan få 5.000 kroner ekstra om måneden

Hvis du er medlem af GL, og du mister dit job, har du mulighed for at få udbetalt 5.000 kroner om måneden i op til 12 måneder. Det kræver blandt andet, at du er blevet uforskyldt ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere om den kollektive støtteordning og hvilke betingelser, du skal opfylde for at modtage den.                             

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater