Artikel
Ny overenskomst i skyggen af OK 13
No image

Ny overenskomst i skyggen af OK 13

Et af de vigtigste krav fra GL til årets overenskomstforhandlinger er at få overenskomsten fra 2013 til at fungere på alle skoler. Andre emner kommer dog også på bordet, når gymnasie­lærerne og andre akademikere i staten skal have fornyet overenskomsten.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Selvom mange lærere og ledere sikkert ikke har vænnet sig til overenskomsten fra 2013, er det nu blevet tid til at skrive OK 15.

Når dette blad udkommer, har Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) været til den første forhandling, som skal føre til en fornyelse af overenskomsterne for lærerne på de gymnasiale uddannelser.

Der er ingen tvivl om, at forløbet ikke bliver nær så dramatisk som i februar 2013. Dengang skrev GL’s tidligere formand Gorm Leschly under på den nye overenskomst – men med hans egne ord ”med en pistol for tindingen”.

OK 13 har vendt op og ned på mange ting på de fleste skoler. En del lærere har stadig ikke helt fundet fodfæste og er mere eller mindre frustrerede over den nye arbejdstidsaftale.

Til disse overenskomstforhandlinger skal GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen, for første gang lede forhandlingerne på vegne af lærerne. Hun var selv særdeles kritisk over for OK 13-forløbet og over for den nye arbejdstidsaftale.

Det har dog længe været hendes og GL’s hovedbestyrelses analyse, at OK 13 er kommet for at blive. Et massivt flertal på Christiansborg ville en ny arbejdstidsaftale, og intet tyder på, at de politiske signaler har ændret sig, lyder analysen.

Derfor er og har GL’s politiske fokus hele tiden været at få overenskomsten til at fungere så godt som muligt for de enkelte lærere på skolerne frem for at forsøge at få rullet OK 13 tilbage.

Det er også udgangspunktet for forhandlingerne denne gang.

”For GL er det vigtigt at få arbejdstidsreglerne til at fungere på skolerne. Vi skal have tidsregistreringen til at fungere som et reelt redskab i forhold til fordeling af arbejdsopgaver og til at sikre en rimelig arbejdsbelastning for den enkelte lærer. Vi skal også sikre, at usikkerheden om merarbejde bliver afklaret,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Problemer med merarbejde skal løses
GL’s formand mener, at nogle ledere stadig tænker i ledelsesudmeldte akkorder – stik modsat intentionerne med overenskomsten fra 2013.

”Det er vigtigt, at lærerne oplever, at arbejdstilrettelæggelsen er retfærdig og gennemsigtig,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Da forhandlingerne stadig er i gang, når dette blad udkommer, vil formanden dog ikke gå i detaljer med GL’s krav om præcisering af bestemmelserne om tidsregistrering og merarbejde, som det formuleres i de officielle papirer.

Hun siger dog:

”Men der er behov for, at vi får håndteret de problemstillinger, der har været i forbindelse med OK 13 – ikke mindst i forhold til merarbejde,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Forhandler med læger og jurister
GL er med i forhandlingsfællesskabet Akademikerne (AC). Det betyder også, at en stor del af overenskomsten, som vedrører gymnasielærerne, forhandles i fællesskab med læger, jurister og andre akademikere i staten. Og for at gøre det en smule mere teknisk, så er Akademikerne også en del af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som blandt andet forhandler lønrammen for alle ansatte i staten.

GL er dog med til at byde ind med de krav, som Akademikerne stiller til modparten.

Annette Nordstrøm Hansen peger på nogle af de krav om emner, som hun mener, er de vigtigste i Akademikernes forhandlinger med Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen.

”Vi stiller krav om generelle lønstigninger, og at reallønnen fastholdes. Lønstigningerne skal være generelle, så vi er sikre på, at ingen grupper sakker bagud,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Derudover vil Akademikerne også slå et slag for, at ny løn skal fungere bedre. Ny løn består af en grundløn og andre løndele, som bliver uddelt lokalt og blev indført i 1998.

”Hovedproblemet er, at ny løn mange steder ikke bruges. Der bliver ikke afsat midler til lokalløn,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Et andet område, som vil blive lagt på forhandlingsbordet fra Akademikernes side, er bedre rammer for tillidsrepræsentanter.

”Tillidsrepræsentanternes vilkår presses i disse år. Der er behov for at få præciseret deres rolle og deres handlemuligheder,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Det psykiske arbejdsmiljø er også et emne, som GL lægger meget vægt på, og som Akademikerne også tager med ind i forhandlingerne.

”På mange offentlige arbejdspladser er der et stigende arbejdspres, og det går ud over det psykiske arbejdsmiljø for mange medarbejdere. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne og lønmodtagerne forpligter hinanden på at tage det psykiske arbejdsmiljø seriøst,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

OK 15-forhandlinger – hvornår og hvordan?

Akademikerne (AC) forhandler en del af overenskomsten på vegne af GL’s medlemmer. Det gælder for de krav, som vedrører alle akademikere i staten. GL har dog også sit eget forhandlingsbord, hvor GL forhandler egne krav.
På erhvervsgymnasieområdet er det dog Akademikerne, som forhandler på ­vegne af medlemmerne – dog er GL også repræsenteret ved disse forhandlinger.
Sidste forhandlingsmøde for GL er den 29. januar, og det samlede resultat for Akademikerne forventes at foreligge i den første weekend i februar.

Akademikerne og GL...

...stiller flere andre særskilte krav til overenskomstforhandlingerne. På gl.org kan du se alle krav og læse mere om overenskomstforhandlingerne. Gymnasieskolen følger naturligvis også årets overenskomstforhandlinger.

Annette Nordstrøm Hansen

Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, skal for første gang lede overenskomstforhandlinger for gymnasielærerne.

Finansminister Bjarne Corydon

Finansminister Bjarne Corydon (S) er samtidig også arbejdsgiver for de ansatte i staten og chefforhandler i overenskomstforhandlingerne. I praksis er det dog ­Moderniseringsstyrelsen, som ved de fleste forhand­lingsmøder sidder ved bordet.

Finn R. Larsen

Finn R. Larsen er formand for ­Akademikerne, som GL også er en del af. Han forhandler de generelle krav på alle akademikeres vegne.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater